Рецептура на продукцію ресторанного господарства — №4

При нормоконтролю технологічній документації перевіряють: операційні і маршрутні карти технологічних процесів; технологічні креслення; операційні ескізи і схеми наладок; карти розкрою матеріалів; відомості технологічного оснащення; розрахунки по нормуванню витрати матеріалів; сповіщення про зміну технологічної документації.

Нормоконтроль — один із завершальних етапів створення технічної документації, значення якого з розвитком стандартизації постійно зростає. Будучи засобом систематичного упровадження стандартів всіх категорій і видів, нормоконтроль дисциплінує конструктора, технолога і кресляра, привчаючи їх до строгого виконання встановлених правил розробки і оформлення технічної документації. Крім того, нормоконтроль дає прямий матеріальний ефект. Він забезпечується тим, що строге дотримання вимог, встановлених, наприклад, в стандартах ідприємств, економить значні суми, які були б витрачені па придбання зайвого оснащення, неходових матеріалів, на запуск у виробництво дрібних партій деталей. Будучи направленим на упровадження стандартних і уніфікованих деталей і вузлів в конструкції, що розробляються, нормоконтроль сприяє скороченню технічної документації, зменшуючи об’єм проектно-конструкторських робіт.

Нормоконтроль технічній документації проводиться в два етапи. На першому етапі перевіряють технічні документи в оригіналах. Ці матеріали пред’являються нормоконтролеру з підписами в графах «Розробив», «Перевірив» і «Контроль». На другому етапі технічні документи перевіряють в остаточно оформлених оригіналах (кальки, фотоплівки і т. д.). Виправлення в оригіналах після підпису нормоконтролера без його відома не допускаються.

Як на першому, так і на другому етапах нормоконтроль доцільно проводити в такій послідовності: перевірка комплектності технічної документації; перевірка дотримання норм і вимог, встановлених в стандартах; перевірка якості виконання технічної документації.

Перевірка комплектності технічної документації полягає в тому, що креслення і технічні документи пред’являють нормоконтролеру комплектно, тобто включають всі технічні документи, необхідні для виготовлення, приймання, експлуатації і ремонту виробів. Комплектність документації встановлює діюча на підприємстві система креслярського господарства. При перевірці комплекту

Технічних документів на виріб в цілому необхідна наявність переліку цих документів, який зіставляється з пред’явленими для перевірки документами. При перевірці комплектності креслень порівнюють позиції специфікації складального креслення з основними написами пред’явлених креслень. Технічна документація признається комплектною, якщо вона відповідає переліку або позиціям специфікації.

При перевірці дотримання норм і вимог, встановлених в стандартах, виявляють: відповідність стандартам прийнятих конструкторами основних параметрів і розмірів; можливість використовування стандартних, обмежених різноманітності вузлів і деталей, а також конструктивних елементів; відповідність прийнятих класів точності, допусків і посадок вимогам стандартів; відповідність прийнятих марок матеріалів, і сортаментів, термічної обробки і покриттів вимогам відповідних стандартів; можливість заміни дефіцитних та інших матеріалів більш дешевими; можливість повної або часткової заміни креслень, що перевіряються, раніше випущеними.

Контроль технологічної документації ведеться з цілю якнайповнішого вживання стандартних і обмеженої різноманітності інструментів і іншого технологічного оснащення. Особлива увага повинна бути уділено використовуванню вже наявного технологічного оснащення замість підлягаючої виготовленню.

Перевірка якості виконання технічної документації починається з перевірки підписів і зовнішнього вигляду. При цьому перевіряють чіткість обведення контурів, ліній і інших елементів креслення. При перевірці комплекту технічної документації перевіряють одноманітність оформлення і правильність посилань на діючі стандарти і інші нормативно-технічні документи, а також правильність вживання встановлених стандартами цифрових позначень, термінів, символів і т. д.

При перевірці конструкторських документів слід звернути особливу увагу на дотримання норм і вимог, передбачених в стандартах ЕСКД.

Якщо пред’явлені нормоконтролеру технічні документи задовольняють всім вказаним вимогам, то після перевірки нормоконтролер підписує їх і повертає виконавцю або передає в технічний архів. При виявленні відхилень від стандартів і інших обов’язкових документів нормоконтролер повертає креслення і іншу технічну документацію виконавцю на доробку із зауваженнями. Переліки зауважень рекомендується берегти у відділі стандартизації. Після виправлення креслення і інші технічні документи повертаються нормоконтролеру з переліком зауважень для остаточної звірки і підпису.

Використана література:

1.Урванцев Б. А. Диалектика стандарта. — М.: Издательство стандартов, 1982. — 1 20 с.

2.Гастев А. Стандартизация, как наука и вестник стандартизации. — 1934. — № б. — С. 1—9.

3. Бреди Р. А. Промышленная стандартизация. — Л., М.: Стандартизация и рационализация, 1932. — 145с.

4.ФіліпчукГ., Сициліано О., Деревянко В. Історичне коріння стандартизації.- Стандартизація, сертифікація, якість – журнал 2006р. №21

5. Сорін Я. М., Лебедєв А. В. Бесіди по стандартизації. М.; Издательство стандартов, 1968-243с.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Управління якістю продукціі ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС