mi band

Проектування інформаційних таблиць

Самостійна робота

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТАБЛИЦЬ

Зміст.

1. Автоматизоване проектування таблиць

2. Проектування складних таблиць

Література:

1. Алексєєв О. М. Проектування для world wide web: Навчальний посібник / О. М. Алексєєв – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2003. – 100 с

2. Волокитина З. В. Технология молока и молочных продуктов: Учебник для вузов / З. В. Волокитина, Г. Н. Крусь, А. Г. Храмцов – М.:Колос, 2007. – 455с.

3. Рудик Ф. Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий / Ф. Я. Рудик – М.: КолосЮ 2008. -352 с.

Питання для самоперевірки

1. Вкажіть, які теги дозволяють записати текст заголовка таблиці

2. Вкажіть, які теги виділяють частину сторінки під побудову таблиці. Тег TABLE

3. Вкажіть, які теги задають текст заголовка таблиці. Тег CAPTION

4. Вкажіть, які теги визначають рядок таблиці. Тег TR

5. Вкажіть, які теги визначають елемент таблиці. Тег TD

6. Вкажіть, які теги визначають рядок заголовка таблиці. . Тег TH

Реферати :

mi band