mi band

Проектування гіпертекстових матеріалів

Самостійна робота

ТЕМА 6. ПРОЕКТУВАННЯ ГІПЕРТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Зміст.

1. Мови гіпертекстової розмітки

2. Створення вкладених меню

Література:

1. Алексєєв О. М. Проектування для world wide web: Навчальний посібник / О. М. Алексєєв – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2003. – 100 с

2. Волокитина З. В. Технология молока и молочных продуктов: Учебник для вузов / З. В. Волокитина, Г. Н. Крусь, А. Г. Храмцов – М.:Колос, 2007. – 455с.

3. Рудик Ф. Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий / Ф. Я. Рудик – М.: КолосЮ 2008. -352 с.

Питання для самоперевірки

1. Вкажіть, які теги використовуються для вказівки закладки на поточній сторінці. Тег A

2. Вкажіть, які теги використовуються для посилання на сторінку з адресою URL. Тег A

Реферати :

mi band