Проектування гіпертекстових матеріалів

Практичне заняття

Проектування гіпертекстових матеріалів

МЕТА РОБОТИ — вивчення способів створення гіпертекстової організації HTML — сторінок з використанням закладок і гіперпосилань

ЗМІСТ|вміст| РОБОТИ

Посилання|заслання|. Тег А

Тег А визначає гіперпосилання на елемент, розташований|схильний| на даній або іншій сторінці. Можлива одна з двох наступних|слідуючих| конструкцій:

<A NAME = “name”> — для вказівки закладки на поточній сторінці;

<A HREFHREF=”URL”> — для посилання на сторінку з адресою URL.

При цьому для адресації на закладку|закладення| слід відокремлювати|відділяти| адресу від імені закладки|закладення| за допомогою розділового знаку «#»|.

Наприклад:

<A NAME| = “Info”|>

. . .

<A HREF| = «kipage|.htm#Info»>Текст</A>

Або, якщо встановлюється гіперпосилання на сторінку

<A HREF=»http://www. qwerty. com/ki/index. htm»>Текст</A>

Слово «текст» в обох випадках відобразиться|відображуватиме| на сторінці відповідно до прийнятих правил форматування гіперпосилань (за умовчанням використовується синій підкреслений шрифт). Якщо клацнути|лускати| мишкою на це слово, то в першому випадку сторінка kipage|.htm буде прокручена до місця|місце-милі|, де знаходиться|перебуває| закладка|закладення| «Info|», в другому випадку — завантажиться нова сторінка, розташована|схильна| за адресою http://www. qwerty. com/ki/index. htm.

При використанні гіперпосилань для адресації до посилань|заслань| на сторінки одного сайту рекомендується виконувати відносну адресацію. В цьому випадку указується|вказує| не повний|цілковитий| шлях|колія| до сторінки, на яку робиться|чинить| гіперпосилання, а відносний шлях|колію|, в якому задається тільки|лише| розташування сторінки, – адресата щодо|відносно| початкової|вихідної| сторінки, наприклад, запис

<A HREF=»main|.htm»>Текст</A>

Означає, що сторінка main|.htm розташована|схильна| в тому ж каталозі, що і сторінка, з|із| якої робиться|чинить| гіперпосилання. Аналогічний запис

<A HREF=|»..pagesmain. htm»>Текст</A>

Передбачає гіперпосилання на сторінку, яка знаходиться|перебуває| в теці|папці| pages|, а ця тека|папка| знаходиться|перебуває| в тій же теці|папці|, що і початковий|вихідний| файл, що містить|утримує| тег <A>|.

За наявності на сторінці декількох фреймів, кожен з яких, у свою чергу|своєю чергою|, містить|утримує| аналогічні сторінки, організувати гіперпосилання між ними дозволяє властивість target|, якому надається значення імені фрейма, що адресується, наприклад:

<A target=»frmright|» href=»right|.htm#label1″>Текст</A>

Вставити в гіперпосилання коментар (пояснюючий напис|надпис|, який відтворюється, якщо до тексту гіперпосилання підвести покажчик мишки) дозволяє властивість title|. Приклад|зразок| використання властивості title|:

<A title=»Текст| коментаря» href=»main|.htm»>Текст</A>

ЗАВДАННЯ|задавання|

1 Ознайомитися із|із| змістом|вмістом| теоретичної частини|частки| роботи.

2 Вставити в сторінці «ki_button|.htm» закладки|закладення| перед заголовками, виділеними напівжирним шрифтом. Позначити закладки|закладення| Label1|, Label2,.и т. д.

3 Продублювати на початку сторінки «ki_button|.htm» текст виділених заголовків. Зробити з|із| них відповідні гіперпосилання на закладки|закладення| Label|. Встановити для гіперпосилань коментарі згідно|згідно з| додатку|застосуванню| 4.

4 Вставити гіперпосилання із сторінки «ki_left|.htm» на відповідні закладки|закладення| Label| на сторінці «ki_button|.htm».

5 Зберегти зміни у відповідних файлах.

6 Відкрити|відчиняти| сторінку «main_ki|.htm» і перевірити працездатність всіх гіперпосилань.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

1 Звіт повинен містити|утримувати| сторінки ki_button|.htm і ki_left|.htm, створені відповідно до пп. 2 — 4 завдання|задавання|.

2 Звіт оформляється в електронному вигляді|виді|.

Питання для самоперевірки

1. Дайте класифікацію підприємств молочної промисловості.

2. Охарактеризуйте підприємства з виробництва продуктів з незбираного молока, масла, сирів і молочних консервів.

3. Класифікація підприємств з первинного оброблення молока.

4. Призначення і характеристика холодильників і маслосирбаз.

5. Назвіть форми організації виробництва.

6. Охарактеризуйте спеціалізацію, концентрацію, кооперуван­ня і комбінування як форми організації виробництва.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в галузі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС