Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчоі сировини — №2

Харчова цінність харчового продукту — провідний показник

Якості харчового продукту, який визначає ступінь його

Відповідності оптимальним потребам людини в основних харчових

Речовинах та енергії (білки, жири, вуглеводи, мікро — та

Макроелементи тощо); ( Абзац дев’ятнадцятий статті 1 в редакції

Закону N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Продовольча продукція — харчові продукти, продовольча

Сировина та супутні матеріали; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно

Із Законом N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Показники безпеки продовольчої продукції — науково

Обгрунтовані показники вмісту (гранично допустимі межі впливу) у

Зазначеній продукції шкідливих для здоров’я і життя людини

Компонентів чи речовин хімічного, біологічного, радіаційного та

Будь-якого іншого походження, недотримання яких призводить до

Шкідливого впливу на здоров’я людини; ( Статтю 1 доповнено абзацом

Згідно із Законом N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Показники якості харчових продуктів і продовольчої сировини —

Комплекс ознак і властивостей, притаманних кожному виду харчового

Продукту чи продовольчої сировини, що визначають його харчову

Цінність і споживчі властивості та дають можливість ідентифікувати

Конкретний харчовий продукт чи продовольчу сировину; ( Статтю 1

Доповнено абзацом згідно із Законом N 191-IV ( 191-15 ) від

24.10.2002 )

Нові харчові продукти (нова продовольча сировина) — харчові

Продукти та продовольча сировина, які: ( Статтю 1 доповнено

Абзацом згідно із Законом N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Вперше розроблені (отримані) в Україні і для яких ще не

Встановлено показників якості та безпеки; ( Статтю 1 доповнено

Абзацом згідно із Законом N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Виготовлені з використанням харчових компонентів, що раніше в

Аналогічному харчовому продукті не використовувалися, або склад

Таких компонентів змінено, у тому числі методами генної інженерії;

( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 191-IV ( 191-15 )

Від 24.10.2002 )

Вироблені за новою технологією, що істотно змінює їх

Фізико-хімічні, та/або органолептичні показники, та/або харчову

Цінність; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 191-IV

( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Вперше ввозяться на митну територію України; ( Статтю 1

Доповнено абзацом згідно із Законом N 191-IV ( 191-15 ) від

24.10.2002 )

Фальсифікована продовольча продукція — харчові продукти чи

Продовольча сировина, яким з корисливою метою надано зовнішнього

Вигляду та/або окремих властивостей певного виду продукції і які

Не можуть бути ідентифіковані як ті, за які вони видаються;

( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 191-IV ( 191-15 )

Від 24.10.2002 )

Неякісна продовольча продукція — продовольча продукція,

Якісні показники та споживчі властивості якої не відповідають

Зазначеним у декларації про відповідність, нормативних документах

Чи нормативно-правових актах, а також продовольча продукція,

Якість якої не може задовольнити потреб споживача у

Задекларованому обсязі; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із

Законом N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Небезпечна продовольча продукція — продовольча продукція,

Показники безпеки якої не відповідають встановленим в Україні для

Даного виду продукції або зазначеним у декларації про

Відповідність, нормативних документах та нормативно-правових

Актах, а також продовольча продукція, споживання (використання)

Якої пов’язане з підвищеним ризиком для здоров’я і життя людини;

( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 191-IV ( 191-15 )

Від 24.10.2002 )

Неправильно маркована продукція — харчові продукти і

Продовольча сировина, щодо яких порушено встановлені

Законодавством вимоги маркування; ( Статтю 1 доповнено абзацом

Згідно із Законом N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Санітарно-епідеміологічний сертифікат (далі — гігієнічний

Сертифікат) — разовий документ, виданий органами та установами

Державної санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує

Безпеку для здоров’я та життя людини окремих партій (одиниць)

Харчових продуктів та продовольчої сировини; ( Статтю 1 доповнено

Абзацом згідно із Законом N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Технічний регламент — нормативно-правовий акт, затверджений

Кабінетом Міністрів України, в якому для конкретного виду

Продовольчої продукції встановлюються показники якості та

Показники безпеки для здоров’я і життя людини, тварин або рослин

Та охорони довкілля, правила маркування і введення продукції в

Обіг, а також порядок підтвердження відповідності та визначені

Повноваження органів, які здійснюють контроль за продукцією.

( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 191-IV ( 191-15 )

Від 24.10.2002 )

Стаття 2. Законодавство України про якість та безпеку

Харчових продуктів і продовольчої сировини

Законодавство України про якість та безпеку харчових

Продуктів і продовольчої сировини складається з цього Закону та

Інших нормативно-правових актів України.

Дія цього Закону не поширюється на харчові продукти та

Продовольчу сировину, що містять генетично модифіковані

Компоненти, а також на тютюн і тютюнові вироби.

( Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 191-IV

( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Стаття 3. Основні засади державної політики щодо забезпечення

Якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої

Сировини

Основними засадами державної політики щодо забезпечення

Якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини є:

Пріоритетність збереження і зміцнення здоров’я людини та

Визнання її права на якість та безпеку харчових продуктів і

Продовольчої сировини;

Створення гарантій безпеки для здоров’я людини під час

Виготовлення, ввезення, транспортування, зберігання, реалізації,

Використання, споживання, утилізації або знищення харчових

Продуктів і продовольчої сировини;

Державний контроль і нагляд за їх виробництвом, переробкою,

Транспортуванням, зберіганням, реалізацією, використанням,

Утилізацією або знищенням, які забезпечують збереження

Довкілля, ввезенням в Україну; ( Абзац четвертий статті 3 із

Змінами, внесеними згідно із Законом N 191-IV ( 191-15 ) від

24.10.2002 )

Стимулювання впровадження нових безпечних науково

Обгрунтованих технологій виготовлення (обробки, переробки)

Харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів,

Розробки та виробництва нових видів спеціальних та екологічно

Чистих харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх

Матеріалів;

Підтримка контролю якості харчових продуктів з боку

Громадських організацій;

Координація дій органів виконавчої влади при розробці і

Tagged with: , , , , ,
Posted in Управління якістю продукціі ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС