Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчоі сировини — №1

Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини

Верховна Рада

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про якість та безпеку харчових продуктів і

Продовольчої сировини

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 19, ст. 98 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2681-III ( 2681-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 1, ст.2

N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 48, ст.359 )

( У тексті Закону слова «Міністерство охорони здоров’я

України», «Державний комітет України по стандартизації,

Метрології та сертифікації», «належна якість»,

«санітарно-гігієнічна експертиза», «навколишнє природне

Середовище» та «строк» у всіх відмінках замінено

Відповідно словами «центральний орган виконавчої

Влади у сфері охорони здоров’я», «центральний орган

Виконавчої влади у сфері технічного регулювання та

Споживчої політики», «якість», «санітарно-епідеміологічна

Експертиза», «довкілля» та «термін» у відповідному

Відмінку згідно із Законом N 191-IV ( 191-15 ) від

24.10.2002 )

Цей Закон встановлює правові засади забезпечення якості та

Безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я

Населення, регулює відносини між органами виконавчої влади,

Виробниками, продавцями (постачальниками) і споживачами під час

Розробки, виробництва, ввезення на митну територію України (далі —

Ввезення), закупівлі, постачання, зберігання, транспортування,

Реалізації, використання, споживання та утилізації харчових

Продуктів і продовольчої сировини.

( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 191-IV

( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому

Значенні:

Безпека харчових продуктів — відсутність загрози шкідливого

Впливу харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх

Матеріалів на організм людини; ( Абзац другий статті 1 в редакції

Закону N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Біологічно активна харчова добавка — спеціальний харчовий

Продукт, призначений для вживання або введення в межах

Фізіологічних норм до раціонів харчування чи харчових продуктів з

Метою надання їм дієтичних, оздоровчих, профілактичних

Властивостей для забезпечення нормальних та відновлення порушених

Функцій організму людини; ( Абзац третій статті 1 в редакції

Закону N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза — вид

Професійної діяльності органів та установ державної

Санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у комплексному

Вивченні нової продовольчої продукції, технологій, технологічного

Обладнання, а також підприємств, що її виробляють, з метою

Виявлення небезпечних факторів у цій продукції, оцінки їх

Можливого шкідливого впливу та визначення ступеня створюваного

Ними ризику для здоров’я і життя людини; обгрунтуванні

Застосування відповідних санітарних норм або технічних регламентів

Щодо її виробництва, введення в обіг, споживання з метою

Попередження, зменшення та усунення цього шкідливого впливу;

Встановленні відповідності продукції вимогам безпеки для здоров’я

І життя людини; ( Абзац четвертий статті 1 в редакції Закону

N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи —

Нормативний документ установленої форми, в якому визначені вимоги

Щодо безпеки для здоров’я і життя людини продовольчої продукції та

Засвідчена її безпека за умови дотримання цих вимог; ( Абзац

П’ятий статті 1 в редакції Закону N 191-IV ( 191-15 ) від

24.10.2002 )

( Абзац шостий статті 1 виключено на підставі Закону N 191-IV

( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Енергетична цінність — показник, який характеризує частку

Енергії, що може вивільнитися з харчових продуктів у процесі

Біологічного окислення і використовуватися для забезпечення

Фізіологічних функцій організму людини;

Ідентифікація — це процедура, в ході якої за документами,

Маркуванням, органолептичними, фізико-хімічними показниками,

Специфічними для даного виду продукції характеристиками і ознаками

Встановлюється відповідність продукції відомостям та властивостям,

Зазначеним у декларації про відповідність, нормативних документах

Або нормативно-правових актах, а також узвичаєній загальній назві

Даного виду продукції; ( Абзац восьмий статті 1 в редакції Закону

N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

( Абзац дев’ятий статті 1 виключено на підставі Закону

N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Продовольча сировина — продукція рослинного, тваринного,

Мінерального, синтетичного чи біотехнологічного походження, що

Використовується для виробництва харчових продуктів;

Сертифікація — процедура, у ході якої (акредитований) орган

Документально засвідчує, що харчовий продукт або продовольча

Сировина відповідає встановленим вимогам; ( Абзац одинадцятий

Статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 191-IV

( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Сертифікат відповідності — документ, який підтверджує, що

Продовольча продукція належним чином ідентифікована і відповідає

Вимогам нормативних документів і нормативно-правових актів;

( Абзац дванадцятий статті 1 в редакції Закону N 191-IV ( 191-15 )

Від 24.10.2002 )

Спеціальні харчові продукти — дієтичні, оздоровчі,

Профілактичні харчові продукти та біологічно активні харчові

Добавки, продукти дитячого харчування, харчування для спортсменів

Тощо; ( Абзац тринадцятий статті 1 в редакції Закону N 191-IV

( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Супутні матеріали — матеріали, які використовуються у процесі

Виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, пакування та

Маркування харчових продуктів і безпосередньо контактують з цими

Продуктами, але самі не придатні для споживання;

Термін придатності харчового продукту — проміжок

Календарного часу, визначений виробником цього продукту, протягом

Якого, у разі додержання відповідних умов зберігання, якісні

Показники та показники безпеки цього продукту повинні відповідати

Вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів;

( Абзац п’ятнадцятий статті 1 в редакції Закону N 191-IV

( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Харчова добавка — природна чи синтетична речовина, яка

Спеціально вводиться у харчовий продукт для надання йому бажаних

Властивостей;

Харчовий продукт — будь-який продукт, що в натуральному

Вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною у їжу або

Для пиття;

Якість харчового продукту — сукупність властивостей

Харчового продукту, що визначає його здатність забезпечувати

Потреби організму людини в енергії, поживних та смакоароматичних

Речовинах, стабільність складу і споживчих властивостей протягом

Терміну придатності; ( Абзац вісімнадцятий статті 1 в редакції

Закону N 191-IV ( 191-15 ) від 24.10.2002 )

Tagged with: , , , , ,
Posted in Управління якістю продукціі ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС