mi band

Приклади виконання контрольноі роботи — №2

А) розраховуємо масову частку жиру суміші на виробництво кефіру

Жсум. = Приклади виконання контрольноі роботи (1.1)

Де Жк – масова частка жиру кефіру, %;

Кз – кількість закваски, %;

Ж н/ж – масова частка жиру в нежирному молоці, % ;

Жсум = Приклади виконання контрольноі роботи

Б) розраховуємо кількість молока, яка необхідна для виробництва кефіру з урахуванням витрат при відомій кількості молока 3,6%

Нв кеф = 1014,5 кг/т

1014,5 – 1000

Х – 5000

Х = Приклади виконання контрольноі роботи

В) знаходимо кількість молока, що необхідно нормалізувати молоком нежирним:

Приклади виконання контрольноі роботиПриклади виконання контрольноі роботи3,6 3,31

Приклади виконання контрольноі роботиПриклади виконання контрольноі роботи3,36

0,05 0,24/3,55

Км = Приклади виконання контрольноі роботи

Кн/ж = Приклади виконання контрольноі роботи

Г) Знаходимо кількість молока, яку необхідно про сепарувати для отримання 342,93 кг нежирного молока:

Км = Приклади виконання контрольноі роботи (1.2)

Де К н./ж = кількість нежирного молока, кг;

Жв – масова частка жиру вершків, %;

Ж н/ж — масова частка жиру в нежирному молоці, %;

Ж м — масова частка жиру в молоці, %;

Км = Приклади виконання контрольноі роботи

Д) Знаходимо кількість вершків, що відокремились після сепарування:

Кв = Км – Кн/ж

Кв = 376,3 – 285,8 = 90,5 (кг)

2. технологічні розрахунки процесу виробництва ряжанки з масовою часткою жиру 4%:

А) Знаходимо масову частку жиру суміші на виробництво ряжанки по формулі (1.1)

Жсум = Приклади виконання контрольноі роботи

Б) Знаходимо кількість молока, яка необхідна для виробництва ряжанки з урахуванням витрат:

Н в/ряж. = 1027,4 кг/м

1027,4-1000

Х – 5000

Х=Приклади виконання контрольноі роботи

В) Знаходимо кількість молока, яку необхідно нормалізувати вершками:

Приклади виконання контрольноі роботиПриклади виконання контрольноі роботи3,6 10,8

Приклади виконання контрольноі роботиПриклади виконання контрольноі роботи4,2

15 0,6/11,4

Км = Приклади виконання контрольноі роботи

К вершків = Приклади виконання контрольноі роботи

Г) Знаходимо кількість молока, яку необхідно про сепарувати для отримання 270,37 кг вершків:

Км = Приклади виконання контрольноі роботи (1,3)

Де Кв – кількість вершків, кг;

Жв – масова частка жиру вершків, %;

Ж н/ж — масова частка жиру в нежирному молоці, %;

Ж м — масова частка жиру молока.

Км = Приклади виконання контрольноі роботи(кг)

Д) Знаходимо кількість молока нежирного, що утворилось при сепаруванні:

К н/ж = Км — Кв

К н/ж = 1138,7 – 270,4 = 868 (кг)

3. Технологічні розрахунки при виробництві сметани з масовою часткою жиру 15%:

А) Знаходимо кількість вершків, що вже утворилися при виробництві :

Нв = 1006 кг/т

1006 – 1000

Х – 5000

Х = Приклади виконання контрольноі роботи

Кв = 90,5 (кг).

Б) Знаходимо кількість вершків, які необхідні для отримання певної кількості сметани:

Кв = 5000 — 90,5 = 4909,5 (кг)

В) Знаходимо кількість молока, яку необхідно про сепарувати по формулі (1.3):

Км = Приклади виконання контрольноі роботи(кг)

4. Знаходимо скільки молока необхідно для виробництва всієї продукції:

Км = 4786+376,3+4867+1143+20675=31847 (кг)

Таблиця 1. Зведена таблиця виробництва молочних продуктів.

Назва

Кількість, кг

Жироодиниць

Жир, кг

Норми

З урахуванням витрат

%

Натур, кг

По всій кількості

Кількість кг

Жиро один.

Жир, кг

Молоко, 3,6%

3184

114652,8

1146

Виготовлення:

Кефір 3,2%

5000

16000

160

1,45

14,5

72,5

5072,5

16232

2,32

Ряжанка 4%

5000

20000

200

2,74

27,4

137,0

5137

20548

5,48

Сметана 15%

5000

75000

750

0,6

6,0

30,0

5030

75450

4,5

Література

1. Ткаль Т. К. Технохимический контроль на предприятиях молочной промышленности. М.: ВО Агропромиздат, 1990. – 192 с.

2. Патратий А. П., Аристова В. П. Справочник для работников лаборатории предприятий молочной промышленности. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 230 с.

mi band