Приклади розв’язування задач з розділу… — Частина 3

Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3 . З рівнянь (а) і (б) дістанемо Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3

Використаємо закон заломлення на обох поверхнях граней і запишемо співвідношення

Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3

Звідси Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3 З рівності (б) знаходимо Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3Тому другу з останніх рівностей перетворимо до вигляду Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3 і підставимо у неї вираз Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3

Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3

Враховуючи співвідношення (а), здобудемо остаточну формулу для обчислення кута відхилення призмою променя від початкового напряму

Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3

Цей вираз досить громіздкий, тому наведемо спрощену формулу, яку застосовують для випадку малого заломлюючого кута (в = 0) призми і малого кута падіння пучка на неї (Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3

Виконаємо обчислення:

Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3

Відповідь: кут відхилення променя призмою дорівнює 37,4°.

Розв’язання. Побудуємо хід променів. Нехай точка А – якась точка ока людини. Для побудови зображення точки треба скористатися, як мінімум, двома променями. Один промінь доцільно взяти перпендикулярним до межі поділу двох середовищ. Він проходить через межу поділу, не заломлюючись, і відбивається від дзеркала без зміни кута нахилу.

Другим променем буде довільний промінь АС. На межі поділу повітря – вода (в точці С) він зазнає заломлення, доходить до дзеркала, в точці D відбивається від нього, ще раз заломлюється на межі поділу (в точці Е) і виходить у повітря в напрямі ЕF. На перетині продовжень променів ВА і ЕF і лежатиме зображення А обраної точки А.

Задача № 7 На дні посудини, заповненої водою, лежить плоске дзеркало. Людина, нахилившись над посудиною, бачить зображення свого ока в дзеркалі на відстані d= 25 см. Відстань від ока до поверхні води h= 5 см. Показник заломлення води n = Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3. Визначити глибину H посудини.Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3

Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3

Тепер проведемо обчислення. Оскільки розміри зіниці ока малі (вони значно менші за відстані d, h, H), всі кути які нас цікавлять, малі, і їх тангенси можна заміняти синусами самими кутами в радіанній мірі. З рисунку випливає: BC = h tgПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3 h sin Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3. CE = 2H tg Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 32H tg Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 32H sin Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3= 2HПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3;

D = h + BAПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3= h + Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3= h +Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3= h + Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3= 2h + 2Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3 ; H = nПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 3; H= 10cm.

Відповідь: H= 10cm.

Tagged with: , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС