Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ… — Частина 6

Задача 24. Вікно у віварії має розміри 2,5´3,5 м, і на нього падає світловий потік 0,11 Млм. Вважаючи коефіцієнт відбивання світла від кожної поверхні віконного скла 4 %, визначити освітленість вікна з зовнішньої його сторони, а також яскравість і світимість вікна усередині віварію. Поглинанням світла усередині скла знехтувати.

Розв’язання

S = 2,5´3,5 = 8,75 м2

Ф = 0,11 Млм = 0,11×106 лм

R = 4 % = 0,04

Е = ? М = ? L = ?

Вичислимо освітленість вікна

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 6

Частина світлового потоку яка відбивається від зовнішньої поверхні скла дорівнює rФ.

Тому світловий потік, який проходе в скло, дорівнює Ф1 = Ф — rФ = (1 — r)Ф. Так само можна написати, що світловий потік, який виходе зі скла після відбивання на внутрішній поверхні, дорівнює Ф2 = (1 — r)Ф1, тоді Ф2 = (1 — r)2Ф.

Таким чином, світимість скла усередині віварію утворюється тим світловим потоком, який пройшов через скло, тобто

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 6.

Яскравість і світимість пов’язані співвідношенням Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 6 тоді Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 6.

Проведемо обчислення:

М = (1 – 0,04)2×1,26×104 = 1,16×104 лк.

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 6.

Задача 25. Яку кількість теплоти випромінює 1 м2 поверхні нагрітого тіла за годину, якщо температура повітря у приміщенні 15 оС, а температуру тіла прийняти у середньому 37 оС. Приведений коефіцієнт випромінювання даного тіла дорівнює 4,9×10-8 Вт/(м2×К4).

Розв’язання

S = 4,9×10-8 Вт/(м2×К4)

S = 1 м2

T = 3600 c

T1 = 273 + 37 = 310 K

T2 = 273 + 15 = 288 K

Ф = ?

Відповідно до закону Стефана – Больцмана тепловий потік, який випромінюється нагрітим тілом, пропорційний четвертій степені абсолютної температури, а також площині поверхні і часу випромінювання. Теплообмін між двома тілами з різними температурами заключається в тому, що тіло з більш великою температурою ( тіло 1) випромінює сильніше і передає тілу з більш низькою температурою (тілу 2) більше енергії за одиницю часу, чим само отримує від тіла 2.

Таким чином, від тіла 1 до тіла 2 передається тепловий потік:

Ф = Ф1 – Ф2 = s S t (T14 – T24),

Де s – приведений коефіцієнт випромінювання, який залежить від природи тіла, від його температури і в значній мірі від стану його поверхні.

Перевіримо розмірність: Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 6

Підставимо в цей вираз числові значення заданих величин Ф = 4,9×10-8×1×3,6×103×(3104 – 2884) = 4,15×105 Дж. Відповідь: Ф= 4,15×105 Дж.

Література

1. Курс физики. Т. И. Трофимова, изд. “Высшая школа”, 1999 г.

2. Загальний курс фізики. І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Лущик. К.: Техніка, 1999 р., т.1,2.

3. Курс общей физики. Савельев И. В. М.: Наука, 1977-1979 г. г., т.1,2.

4. Сборник задач по общему курсу физики. В. С. Волькенштейн. М.: Наука, 1979 г.

5. Задачник по физике. А. Г. Чертов. М.: Высшая школа, 1981 г.

6. Загальна фізика. Збірник задач. Барановський, Київ, 1993 р.

7. Загальні основи фізики. І. Г. Богацька, Д. Б. Головко, А. А. Маляренко, Ю. Л. Ментковський. Київ: “Либідь”, 1998 р., т.1,2.

8. Курс физики. А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. М.: Высшая школа, 1973-1979 г. г.

Реферати

 • технология хранения мяса
 • цвет мяса сушеной рыбы
 • сущность биохимических процессов в производстве пищевых продуктов
 • сочное сырье ее характеристика технология пищевых производств
 • технология пищевых производств сочное сырье.характеристика.состав.свойства
 • снятие шкур с мелкого рогатого скота
Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС