Приклад виконаного реферату — №3

4. Види біржових цін та їх оприлюднення.

На товарній біржі оприлюднюються такі види цін: ціни продавця (ціни пропозиції), ціни покупця (ціни попиту), ціни біржових угод та котирувальні ціни. Вони визначаються за видом угоди (спот, форвард) та базисом поставки.

Ціна продавця – це ціна, що вказана продавцем у заявці на продаж, та підтверджена під час біржових торгів при представленні товару.

Ціна покупця – це ціна, що вказана покупцем у заявці на купівлю, та підтверджена під час біржових торгів при представленні товару.

Ціни продавця та ціни покупця відображаються в реєстрі заявок біржі на купівлю та продаж, подаються в інформаційному бюлетені для учасників торгів перед початком торгової сесії.

Ціна біржової угоди – це остання ціна, названа покупцем чи продавцем цін під час біржових торгів на конкретну позицію товару, що зафіксована біржовим маклером.

Котирувальна ціна — це ціна, визначена котирувальною комісією біржі шляхом аналізу цін біржових угод, цін продавців, цін покупців на підставі єдиних критеріїв та спеціальних методів. Розрізняють котирування офіційне та позаофіційне (довідкове).

Котирування офіційне проводиться по відношенню щодо цін біржових угод на визначені біржею групи сільськогосподарської продукції стандартної якості з єдиним базисом поставки після кожного біржового торгу. Процес визначення офіційної котирувальної ціни передбачає об’єктивну оцінку коливань цін протягом біржового дня. Дані офіційного котирування сповіщаються на біржі наступного дня після проведення торгів.

Котирування позаофіційне (довідкове) проводиться на підставі аналізу всіх цін (попиту, пропозиції, угод) з урахуванням оцінки котирувальної комісії кон’юнктури попиту та пропозиції за трьома напрямками:

— за цінами продавців (котирувальна ціна пропозиції),

— за цінами покупців (котирувальна ціна попиту),

— за найбільш типовою на біржі в конкретний період часу ціною на конкретний вид (групу) товару (котирувальна ціна біржі).

Довідкове котирування може проводитися на підставі підсумків кількох біржових торгів.

Рішенням котирувальної комісії біржа має право встановлювати граничні рівні коливання цін на товари, що офіційно котируються на біржі, відхилення від яких дає підставу для припинення торгу по даному виду товару.

Одним із основних завдань товарної біржі є формування цін на підставі попиту та пропозиції і здійснення котирування цін на продукцію. Тому завдяки збільшенню кількості та обсягів укладених угод на біржовому ринку, розширенню асортименту товарів ми маємо змогу отримати реальні ціни на всі види сільськогосподарської продукції, які необхідні товаровиробникам і формуються лише за їх участю при реалізації продукції на товарних біржах.

Список використаної літератури

1. Губський Б. В. Біржові технології ринку. – К.: Нора-прінт, 1997. – 296 с.

2. Дмиткур Б. П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: Навч. посібник.- К. Либідь, 2001.- 344 с.

3. Закон України “Про товарну біржу” від 10 грудня 1991 року №1956-12. – ВВР, 1992, N 10, ст.139

4. Солодкий М. О. Біржовий ринок.- К.:Джерела М, 2001.- 336 с.

5. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник./ Під ред. проф. І. М.Брюховецького — Суми: “Козацький вал”, 2001.- 474с.

Коментар

Реферат є частиною самостійної роботи студентів, що передбачає закріплення та поглиблення отриманих знань по окремим темам теоретичного чи практичного курсу.

Рефарат має складатися з декількох питань щодо однієї теми та містити вступ, основний матеріал, проблемні питання і шляхи їх вирішення та висновки.

Рекомендований обсяг рефарату – 6-8 сторінок формату А4.

При підготовці рефарату автором має бути опрацьовано не менше 3 інформаційних джерел.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС