mi band

Правила вибору варіантів

Правила вибору варіантів завдань для самостійної роботи та правила виконання

Здійснюється по шифру залікової книжки студентів

Передостання цифра шифру залікової книжки

Остання цифра шифру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

4

10

11

12

13

14

15

16

17

7

8

5

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

6

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Студент повинен висвітити матеріал типової програми в процесі вивчення дисципліни: «Удосконалення кості продукції ресторанного господарства».

До контрольної роботи використовують певні вимоги, а саме:

— відповідність розділів програми дисципліни;.

— вірні, послідовні відповіді на поставлені запитання (у відповідності варіанту завдання);

— креслення технологічних схем до виробництва готової продукції;

— об’єм (12 аркушів) роботи;

— список літературних джерел, наукових статей, стандарти і інші нормативно-технічні документи.

2. Загальні вимоги до виконання контрольної роботи:

— виконувати за допомогою канцелярських пристроїв від руки;

— чітко та граматично формулювати зміст викладеного матеріалу, що відповідає дисципліні та фаху підготовки;

— професійні помилки та описки у роботі не дозволяються;

— кількість аркушів рукописного тексту не менше, як 12 сторінок.

mi band