mi band

Правила вибору варіантів завдань У процесі виконання індивідуального…

Правила вибору варіантів завдань

У процесі виконання індивідуального контрольного завдання слід дати відповідь на три запитання з різних розділів курсу, що їх викладають на установчих заняттях. Номери контрольних завдань відповідають останнім двом цифрам залікової книжки. Індивідуальне контрольне завдання виконується на основі знань, які набуто під час вивчення основної та додаткової літератури.

Не слід дослівно переписувати текст. Потрібно вибрати ті відомості, які розкривають тему та мають значення для роботи інженера-технолога, пов’язати свої відповіді з практичною роботою на переробних підприємствах галузі. Окрім цих тем, слід опрацювати й інші теми підручника, користуючись для самоконтролю набутих знань контрольними запитаннями, що наведені в методичних вказівках.

На обкладинці індивідуальної контрольної роботи слід написати прізвище, ім’я та по-батькові, факультет, курс, групу, № залікової книжки. Відповіді мають бути написані на 12-14 сторінках шкільного зошита з полями 2-3 см. сторінки слід пронумерувати. В кінці роботи слід навести перелік використаної літератури та поставити власноручний підпис.

Перелік використаної літератури слід наводити в наступному вигляді: прізвище, ім’я та по-батькові авторів (якщо їх більше трьох, то наводять одного, а потім пишуть “та ін.”, назва підручника, чи посібника; повна назва міста видання, крім Москви, Києва, Санкт-Петербурга, які позначаються першими літерами “М., К., Ст-П”) потім назва видавництва, рік видання та кількість сторінок у книзі або номер сторінки на яку студент посилається під час відповіді на запитання. Для статті в журналі після назви статті наводять назву журналу, рік видання, том чи номер випуску, номери першої та останньої сторінок статті, на яку студент посилається.

Індивідуальна контрольна робота здається по початку сесії. Після перевірки індивідуальну контрольну роботи слід доопрацювати відповідно до зауважень викладача.

За позитивної оцінки роботи студент проходить співбесіду і допускається до заліку.

Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, не перевіряється і студентові не повертається.

Номери запитань, які необхідно описати в контрольній роботі встановлюють за приведеними нижче таблицею та відповідно до навчального шифру студента заочної форми навчання.

Наприклад, номер шифру 92713. Для визначення номерів запитань потрібно по вертикалі знайти передостанню цифру (1), а по горизонталі останню (3). В клітинці де перехрещуються цифри шифру вказані номери запитань студента, в нашому випадку вони такі:

Номери запитань контрольної роботи

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1

45

67

2

11

66

3

21

65

4

19

64

5

32

63

6

14

62

7

17

61

8

13

60

9

24

59

10

27

58

2

11

37

57

12

45

56

13

20

55

4

14

54

7

15

53

9

16

52

8

17

51

6

18

50

19

39

49

20

35

48

3

21

31

47

22

46

59

12

23

45

24

44

51

25

43

52

26

42

63

27

41

65

28

37

40

29

39

48

30

38

61

4

31

37

67

32

36

54

11

33

35

12

34

35

17

35

33

21

36

34

19

32

37

2

31

38

3

30

39

14

29

40

5

7

41

28

13

42

27

16

43

26

8

44

25

19

45

24

7

46

23

11

47

22

14

48

21

15

49

20

24

50

19

6

23

51

18

45

52

17

18

53

16

6

54

15

9

55

14

3

56

13

1

57

12

7

58

11

53

59

10

22

60

9

7

37

61

8

42

62

7

24

63

6

35

64

5

23

65

4

38

66

3

41

67

2

63

1

45

52

2

44

3

43

61

8

4

42

50

5

41

57

6

40

67

7

39

48

8

38

52

9

37

57

10

36

62

11

35

51

12

34

60

13

33

59

9

14

24

63

15

32

62

16

29

61

17

37

60

18

43

59

19

39

58

20

28

57

21

30

56

22

47

55

23

54

61

0

7

24

53

11

25

52

4

26

51

3

27

50

1

28

49

8

29

48

9

30

47

19

31

46

11

32

45

3

33

44

Варіанти контрольних завдань

1. Хімічний склад та харчова цінність компонентів м’яса.

2. Склад, властивості крові.

3. Харчова та промислова цінність крові.

4. Характеристика м’яса за ароматом і смаком.

5. Характеристика речовин, що впливають на забарвлення свіжого м’яса.

6. Будова та склад м’язової тканини.

7. Вплив природних факторів на склад м’яса.

8. Взаємодія білкових речовин з водою.

9. Значення водозв’язуючої здібності технології м’ясопродуктів.

10. Вологовміскість та вологоємкість тканин.

11. Процес желатинізації.

12. Отримання структурованих білкових дисперсних систем.

13. Взаємодія жирів з водою.

14. Структурно-механічні властивості м’ясопродуктів.

15. Використання свинячої шкіри.

16. Вплив різних факторів на розвиток автолізу.

17. Технологічне значення автолітичних змін.

18. Процеси, які відбуваються при явищі загару м’яса.

19. Застосування ферментативних препаратів для підвищення якості м’яса.

20. Зміна вологозв’язуючої здібності в процесі дозрівання.

21. Фізіологічні зміни при заморожуванні та зберіганні.

22. Автолітичні зміни.

23. Хімічні зміни під час автолізу.

24. Зміна властивості м’яса при розморожуванні.

25. Хімічні зміни м’яса під час холодильної обробки.

26. Вплив заморожування на мікрофлору м’яса.

27. Зміна гідрофільних властивостей тваринних тканин і втрата м’ясного соку під час заморожування.

28. Зміни, які викликані взаємодією м’ясопродуктів із зовнішнім середовищем.

29. Зміна вмісту вітамінів під час холодильної обробки.

30. Посол, як дифузно-осмотичний процес.

31. Зміна складових частин при солінні.

32. Консервуюча дія повареної солі.

33. Утворення специфічного забарвлення.

34. Зміна смаку та аромату під час соління.

35. Зміна морфологічної структури тканин.

36. Хімічні зміни м’яса в процесі соління.

37. Склад коптильного диму.

38. Зміни властивостей м’яса при коптінні.

39. Зміна смаку і аромату при коптінні.

40. Консервуючий ефект коптіння.

41. Зміна забарвлення м’ясопродуктів при коптінні.

42. Вплив коптильних речовин на мікрофлору.

43. Механізм коптіння.

44. Застосування коптильних препаратів.

45. Нагрівання при помірних температурах.

46. Зміна білків при нагріванні.

47. Зміна ліпідів при нагріванні.

48. Зміна вітамінів при нагріванні.

49. Утворення компонентів смаку та аромату.

50. Нагрівання при високих температурах.

51. Вплив теплової обробки на мікрофлору.

52. Визначення формули стерилізації консервів.

53. Вибір режиму стерилізації.

54. Сушка як засіб консервування.

55. Теоретичні основи сушіння.

56. Значення вологісного стану матеріалів для сушки м’ясопродуктів.

57. Механізм сушіння.

58. Деформація в процесі сушки.

59. Способи сушки.

60. Конвективна сушка.

61. Кондуктивна сушка.

62. Сублімаційна сушка.

63. Сушка окремих видів м’ясопродуктів.

64. Обробка іонізуючим випромінюванням.

65. Опромінюванням ультрафіолетовим випромінюванням.

66. Застосування електроструму в технологічній обробці.

67. Переетерифікація жирів.

Реферати :

mi band