Правила вибору варіантів та правила виконання

Правила вибору варіантів завдань для самостійної роботи та правила виконання

У процесі виконання індивідуального контрольного завдання слід дати відповідь на три запитання з різних розділів курсу, що їх викладають на установчих заняттях. Номери контрольних завдань відповідають останнім двом цифрам залікової книжки. Індивідуальне контрольне завдання виконується на основі знань, які набуто під час вивчення основної та додаткової літератури.

Не слід дослівно переписувати текст. Потрібно вибрати ті відомості, які розкривають тему та мають значення для роботи інженера-технолога, пов’язати свої відповіді з практичною роботою на переробних підприємствах галузі. Окрім цих тем, слід опрацювати й інші теми підручника, користуючись для самоконтролю набутих знань контрольними запитаннями, що наведені в методичних вказівках.

На обкладинці індивідуальної контрольної роботи слід написати прізвище, ім’я та по-батькові, факультет, курс, групу, № залікової книжки. Відповіді мають бути написані на 12-14 сторінках шкільного зошита з полями 2-3 см. сторінки слід пронумерувати. В кінці роботи слід навести перелік використаної літератури та поставити власноручний підпис.

Перелік використаної літератури слід наводити в наступному вигляді: прізвище, ім’я та по-батькові авторів (якщо їх більше трьох, то наводять одного, а потім пишуть “та ін.”, назва підручника, чи посібника; повна назва міста видання, крім Москви, Києва, Санкт-Петербурга, які позначаються першими літерами “М., К., Ст-П”) потім назва видавництва, рік видання та кількість сторінок у книзі або номер сторінки на яку студент посилається під час відповіді на запитання. Для статті в журналі після назви статті наводять назву журналу, рік видання, том чи номер випуску, номери першої та останньої сторінок статті, на яку студент посилається.

Індивідуальна контрольна робота здається по початку сесії. Після перевірки індивідуальну контрольну роботи слід доопрацювати відповідно до зауважень викладача.

За позитивної оцінки роботи студент проходить співбесіду і допускається до заліку.

Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, не перевіряється і студентові не повертається.

Номери запитань, які необхідно описати в контрольній роботі встановлюють за приведеними нижче таблицею та відповідно до навчального шифру студента заочної форми навчання.

Наприклад, номер шифру 92713. Для визначення номерів запитань потрібно по вертикалі знайти передостанню цифру (1), а по горизонталі останню (3). В клітинці де перехрещуються цифри шифру вказані номери запитань студента, в нашому випадку вони такі:

Номери запитань контрольної роботи

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1

45

67

2

11

66

3

21

65

4

19

64

5

32

63

6

14

62

7

17

61

8

13

60

9

24

59

10

27

58

2

11

37

57

12

45

56

13

20

55

4

14

54

7

15

53

9

16

52

8

17

51

6

18

50

19

39

49

20

35

48

3

21

31

47

22

46

59

12

23

45

24

44

51

25

43

52

26

42

63

27

41

65

28

37

40

29

39

48

30

38

61

4

31

37

67

32

36

54

11

33

35

12

34

35

17

35

33

21

36

34

19

32

37

2

31

38

3

30

39

14

29

40

5

7

41

28

13

42

27

16

43

26

8

44

25

19

45

24

7

46

23

11

47

22

14

48

21

15

49

20

24

50

19

6

23

51

18

45

52

17

18

53

16

6

54

15

9

55

14

3

56

13

1

57

12

7

58

11

53

59

10

22

60

9

7

37

61

8

42

62

7

24

63

6

35

64

5

23

65

4

38

66

3

41

67

2

63

1

45

52

2

44

3

43

61

8

4

42

50

5

41

57

6

40

67

7

39

48

8

38

52

9

37

57

10

36

62

11

35

51

12

34

60

13

33

59

9

14

24

63

15

32

62

16

29

61

17

37

60

18

43

59

19

39

58

20

28

57

21

30

56

22

47

55

23

54

61

0

7

24

53

11

25

52

4

26

51

3

27

50

1

28

49

8

29

48

9

30

47

19

31

46

11

32

45

3

33

44

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС