Правила вибору варіантів та правила виконання

Правила відбору варіантів та правила виконання контрольної роботи

Написання контрольної роботи є завершальним етапом у вивченні предмету ї за своїм об’ємом охоплює теоретичні та практичні питання з дисципліни.

Мета контрольної роботи закріпити знання отримані на протязі вивчення предмету та можливість їх використання в подальшій практичній діяльності.

Студент повинен вміти:

· Використовувати отримані знання при обґрунтуванні технологічних параметрів стосовно виробництва сучасного асортименту з незбираного молока;

· Вміти досліджувати вплив способів виробництва нових видів продуктів на якість та зміну їх в процесі зберігання;

· Керувати режимом зберігання молочних продуктів;

· Проводити експертизу продуктів;

· Розробляти висновки та пропозиції щодо подальшого обґрунтування технологічних процесів та їх удосконалення;

· Розширення асортименту за рахунок новітніх технологій.

Вибір варіанту. Вибір варіанту та питань для виконання контрольної роботи відбувається таким чином. Наприклад, останні цифри шифру 27, дивимося перелік варіантів на перетині цифр 2 і 7 по вертикалі і горизонталі, і знаходимо питання №77, 55,81

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

45,25,65

2,17,38

52,68,33

6,7,46

11,26,85

13,28,86

24,69,88

57,90,43

42,63,82

40,74,70

1

1,15,39

3,18,37

5,20,35

8,49,48

10,23,52

54,14,73

31,60,78

61,12,83

62,71,80

59,44,87

2

4,19,36

21,22,56

50,51,32

47,55,9

12,27,84

76,15,30

29,67,89

77,55,81

75,41,66

79,58,64

3

54,14,73

76,15,30

62,71,80

59,44,87

40,74,70

75,41,66

8,49,48

6,7,46

11,26,85

13,28,86

4

62,71,80

40,74,70

10,23,52

45,25,65

2,17,38

52,68,33

1,16,39

42,63,82

24,69,88

57,90,43

5

59,44,87

4,19,36

75,41,66

8,49,48

6,7,46

29,67,89

12,27,84

47,55,9

31,18,37

5,20,35

6

13,28,86

42,63,82

29,67,83

50,51,32

21,22,34

61,72,83

79,58,64

11,26,85

31,60,78

77,55,81

7

24,69,88

11,85,26

10,23,52

54,67,41

6,7,46

47,55,9

76,15,30

5,20,35

52,68,33

62,80,71

8

75,12,57

8,49,52

31,85,10

3,18,37

24,69,13

1,16,39

4,19,36

10,23,52

31,60,78

5,14,73

Структура, зміст та обсяг контрольної роботи

Робота виконується у шкільному зошиті на 12-18 аркушів. Титульний лист містить наступну інформацію:

1. Міністерство аграрної політики України;

2. Кафедра технології молока і молочних продуктів;

3. Назва дисципліни;

4. студента (ки) якого курсу;

5. Форма навчання (денна, заочна);

6. назва спеціальності;

7. прізвище, ім’я по батькові студента.

На першому аркуші вказуємо номер варіанту та зміст питань, які потрібно висвітити у роботі. Відповіді можна супрововоджуватися таблицями, схемами, діаграмами технологічних процесів. У кінці роботи ставимо дату виконання та підпис студента. Список використаної літератури слід подавати у вказаній послідовності:

1. Законодавчі акти та постанови уряду.

2. Інструкції, нормативні акти

3. доповіді керівників держави

4. спеціальна література – підручники, монографії, брошури, статті в алфавітному порядку.

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС