Правила вибору варіантів та правила виконання

Правила вибору варіантів та правила виконання

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання

ТИПОВИХ  РОЗРАХУНКОВИХ  ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 З ВИЩОЇ МАТИКИ

При виконанні контрольних робіт необхідно дотримуватись таких правил:

1. на титульному листі позначити номер розрахункового завдання, найменування дисципліни,   прізвище та ініціали студента, варіант;

2. кожну розрахункову роботу виконувати на аркушах формату А-4;

3. кожну задачу починати з нової сторінки;

4.  роботу виконувати охайно, залишаючи місце для зауважень рецензента;

5. кожну задачу свого варіанту переписати повністю;

6. для пояснення задачі, там де це необхідно, охайно виконати рисунок;

7. розв’язування задач та використані формули повинні супроводжуватись поясненням;

8. в поясненні до задачі необхідно вказувати ті основні формули, на яких базується   розв’язування даної задачі;

9. в кінці контрольної роботи необхідно вказати літературу, що була використана при розв’язанні задач.

Контрольні роботи, пред’явлені без урахування даних правил, а також роботи, виконані не за своїм варіантом зараховуватись не будуть.

При здаванні роботи на повторне рецензування обов’язково вкласти роботу з першою рецензією.

Визначення варіанту завдань кожної контрольної роботи проводиться за номером студента в списку групи (за журналом групи).

  Типи задач, які включені до типових розрахункових завдань для самостійної роботи студентів за перший семестр:

Задача № 1.  Знайти добуток і визначник матриці.

Задача № 2.  Дану систему лінійних рівнянь розв’язати трьома способами: 

1) за формулами Крамера; 2) методом Гауса або Жордана Гаусса. 3)матричним методом.

Результат перевірити.

Задача № 3.  Задані координати точок A, B, C, P, Q. Знайти:

1) довжини сторін ∆ ABC;

2) внутрішні кути ∆ ABC в градусах;

3) площу ∆ ABC;

4) довжину висоти, опущеної з вершини A на сторону BC;

5) центр мас  ∆ ABC;

6) рівняння площини, в якій лежить ∆ ABC;

7) рівняння прямої PQ, та точку перетину прямої PQ з площиною ∆ ABC;

8) віддалі точок P і Q від площини ∆ ABC;

9) об’єм піраміди PABC.

Задача № 4.  Знайти границі функцій, не користуючись правилом Лопіталя.

Задача № 5.  Знайти границі функцій, застосовуючи чудові границі.

Задача № 6.  Дослідити функції на неперервність, встановлюючи характер точок розриву, та   побудувати їх графіки.

Задача № 7.  Дослідити на неперервність функції у точках Правила вибору варіантів та правила виконання та побудувати їх графіки     (схематично).

Задача № 8.  Знайти похідні функцій

Задача № 9.  Дослідити функції методами диференціального числення та побудувати їх графіки.

Задача  №10.  Обчислити невизначені інтеграли. Результати перевірити.

Задача №11.  Обчислити  визначені  інтеграли.

Задача №12.  Обчислити площу фігури, яка обмежена параболою та прямою.

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Кафедра вищої матики

Самостійна робота з вищої матики

(№ варіанта)

Виконала:

Студентка 1 курсу

(П. І.Б.)

Групи ____

Перевірив:

Суми ____ рік

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС