mi band

Правила вибору варіантів контрольних робіт

ПРАВИЛА ВИБОРУ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Контрольні роботи виконуються студентами відповідно до свого шифру. Номери питань обираються студентом за допомогою таблиці. При цьому використовуються дві останні цифри залікової книжки.

Таблиця для визначення номерів Питань

Передостан-ня цифра

Остання цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1,9, 29

2,10, 28

3,11, 27

4,12, 26

5,13, 25

6,14,24

7,15,23

8,16, 22

7,9,21

6,10, 20

1

5,11, 19

4,12, 18

3,13, 30

2,14, 18

1,15, 30

5,16,29

14,17,28

13,18, 27

12,19, 29

11,20, 30

2

10,21, 29

9,22, 28

8,15,23

7, 11,24

6, 10,25

5,11,26

4, 12,27

3,13,28

2,14,29,

1,15,30

3

1,10, 29

2,19,30

3,6, 20

4,18, 29

5,19,24

6,8,27

7,9,21

1,18,26

2,19,25

3,15,24

4

4,17,20,

5,18,21,

9,12,23

2,10,

24

9,10,

23

10,22,26

11,23,27

12,25,28

3,16,30

1,19,

27

5

2,12,28

3,15,29

4,17,25

5,19,30

6,10,

22

2,9,23

8,10,29

9,11, 25

10,13,27

11,14,26

6

2,15,27

10,19,28

9,16,

28

7,12,

27

6,18,30

5,15,24

4,18,29

3,9,20

2,15, 27

1,13, 26

7

2,15, 21

1,18,24

2,14,

22

3,12,26

4,6,18

5,11,24

6,13,20

7,12, 25

3,14,

23

1,11, 27

8

8,11, 27

1,13,28

2,10,

25

3,11,

27

4,17,

30

5,17,25

2,10,25

9,11, 27

2,14,26

2,16, 24

9

2,14,28

3,15,27

7,19,29

2,16,

23

1,8,13

4,12,25

9,14,27

6,10, 29

7,11, 23

8,10, 22

mi band