mi band

Практика проектування інтернет сторінок з технічним описом машин апаратів

Самостійна робота

ТЕМА 8.. ПРАКТИКА ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ СТОРІНОК З ТЕХНІЧНИМ ОПИСОМ МАШИН, АПАРАТІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Зміст.

1. Проектування розгорненого опису технологічних схем виробництва молока і молочних продуктів

2. Проектування розгорненого опису апаратної схеми при виробництві молока і молочних продуктів

Література:

1. Алексєєв О. М. Проектування для world wide web: Навчальний посібник / О. М. Алексєєв – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2003. – 100 с

2. Волокитина З. В. Технология молока и молочных продуктов: Учебник для вузов / З. В. Волокитина, Г. Н. Крусь, А. Г. Храмцов – М.:Колос, 2007. – 455с.

3. Рудик Ф. Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий / Ф. Я. Рудик – М.: КолосЮ 2008. -352 с.

Питання для самоперевірки

1. Вкажіть, які з перелічених методів дозволяють створити діалогове вікно

2. Вкажіть, які з властивостей дозволяють повністю або частково змінити окремі елементи HTML — сторінки

3. Вкажіть, які види вікон використовуються для організації діалогу при створенні HTML — сторінки

4. Вкажіть, які теги упроваджують на сторінку елемент Кнопка. Тег BUTTON

Реферати :

mi band