Практика проектування інтернет сторінок з технічним описом машин

Практичне заняття

Практика проектування Інтернет сторінок з технічним описом машин, апаратів і технологій при виробництві молочних продуктів

МЕТА РОБОТИ — вивчення методів створення і включення в HTML — сторінки форм і елементів управління.

ЗМІСТ|вміст| РОБОТИ

Форми і елементи управління. Теги INPUT|, BUTTON|, LABEL|, SELECT|, OPTION|, FIELDSET|, LEGEND|, TEXTAREA|, FORM|

Теги, призначені для впровадження в HTML-сторінку| форм і елементів управління, створюють об’єкти по своєму зовнішньому вигляду і призначенню, що багато в чому нагадують аналогічні стандартні елементи, вживані при створенні|створінні| додатків|застосувань| засобами|коштами| візуального програмування.

При цьому найбільшою універсальністю володіє тег <INPUT|>, який, завдяки можливості|спроможності| конкретизувати вид упроваджуваного|запроваджувати| елементу зміною значень властивості «type|», дозволяє упроваджувати|запроваджувати| об’єкти типу|типа| кнопка (type=»button|»), перемикач (type=»radio|»), прапорець (type=»checkbox|»), зображення (type=»image|»), текстове поле (type=»text|»), а також спеціалізовані поля для введення пароля (type=»password|»), пошуку і введення імені файлу type=»file|», відправки (type=»submit|») або очищення|очистки| (type=»reset|») форми і деякі інші.

Приклади|зразки|:

<INPUT type=»text» size=25 > — текстове поле завдовжки 25;

<INPUT type=»button» value=» OK «> — кнопка з написом «OK».

Решта тегів цього типу|типа| володіє меншою універсальністю, і кожен з них створює тільки|лише| по одному об’єкту.

Тег <BUTTON|> упроваджує|запроваджує| на сторінку елемент «кнопка». Він дублює можливості|спроможності| тега <INPUT|> і, крім того, дозволяє вводити|запроваджувати| в тег не тільки|не лише| текст з|із| назвою кнопки, але і інші елементи. Наприклад, наступний|такий| запис в тілі сторінки створить на кнопці дворядковий запис з|із| картинкою з|із| файлу imageki|.jpg у верхньому рядку і назвою кнопки «BUTTONKIOK|» в нижньому рядку. Цим же записом кнопці буде поставлена у відповідність «гаряча» клавіша «Х»:

<BUTTON| name=ButtonKI| accesskey=»X|»>

<IMG| SRC=»imageki|.jpg»><BR>ButtonKIOK

</BUTTON|>

Тег <LABEL|> створює напис|надпис|.

Тег <SELECT|> упроваджує|запроваджує| поле із|із| списком або випадний список.

Тег <OPTION|> позначає|значить| одну з альтернатив в елементі SELECT|.

Тег <FIELDSET|> об’єднує рамкою декілька елементів.

Тег <LEGEND|> створює напис|надпис| для рамки.

Тег <TEXTAREA|> задає поле введення, що складається з декількох рядків.

Тег <FORM|> описує форму, яка може містити|утримувати| інші елементи управління.

Нижче приведений комплексний приклад|зразок| використання тегів для створення|створіння| елементів управління, а на малюнку показаний зовнішній вигляд форми, яка відобразиться|відображуватиме| у вікні браузера|:

Практика проектування інтернет сторінок з технічним описом машин апаратів і технологій при виробництві молочних продуктів

<FORM|>

<FIELDSET|>

<LEGEND>Текст| легенды</LEGEND>

<TEXTAREA| rows=3|> </TEXTAREA>

<SELECT| size=3|>

<OPTION>Строка| 1</OPTION>

<OPTION| selected>Строка| 2 </OPTION>

<OPTION>Строка| 3</OPTION>

<OPTION>Строка| 4 </OPTION>

</SELECT><BR|>

</FIELDSET|>

<LABEL>Текст| напису|надпису| </LABEL>

<BUTTON>Название| кнопки</BUTTON>

</FORM|>

ЗАВДАННЯ|задавання|

1 Ознайомитися із|із| змістом|вмістом| теоретичної частини|частки| роботи.

2 Запустити на виконання текстовий редактор. Прочитати сторінку «ki_page1|.htm» і вставити в кінці|у кінці| тіла сторінки всі теги елементів управління, згадані в теоретичній частині|частці| роботи. Для створення|створіння| елементів управління вибрати довільні розміри, назви і тексти.

3 Зберегти зміни у файлі «ki_page1|.htm».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

1 Звіт повинен містити|утримувати| сторінку «ki_page1|.htm», змінену у відповідності с п. 2 завдання|задавання|.

2 Звіт оформляється в електронному вигляді|виді|.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть приміщення основного виробничого призначення. Як розраховуються їх площі?

2. Які вимоги висуваються до стін і підлоги у виробничих приміщеннях?

3. Які вимоги висуваються до приміщень підприємств молочної промисловості?

4. Назвіть об’ємно-планові рішення споруд виробничих приміщень, підприємств молочної промисловості?

5. Назвіть вимоги до розрахунків виробничих площ для виробництва твердих сирів?

Реферати :

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в галузі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС