Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці — №2

Атрибуты – дозволяє: побудувати і проаналізувати контрольні карти по альтернативній ознаці, такі як: С-карта, модуль С-Chart For Attributes; U-карта, модуль UChart For Attributes; Np – карта, модуль NpChart For Attributes; P – карта, модуль PChart For Attributes.

В реальном времени – дозволяє задавати можливість простежувати зміну графіків у реальному часі за допомогою відповідних перемикачів.

Для того щоб побудувати контрольну карту середніх значень, у діалоговому вікні Диаграммы управления показателем качества клацанням лівої кнопки миші вибираємо вкладку Переменные і подвійним клацанням лівої кнопки миші модуль X-bar& R chart for variables. З’являється діалогове вікно Задание переменных для Х-полосы и R-диаграммы, у якому є дві вкладки: Быстрый і Метки, причины, действия. В закладинці Быстрый вибираємо стовпець аналізованих змінних Показник якості й ідентифікатори вибірки Номер вибірки, для цього натискаємо кнопку Variables. При цьому з’являється діалогове вікно Select vars with measurements, у якому в рядку Измерения вводимо цифру 3 або клацанням лівої кнопки миші вибираємо 3-Показатель качества. У рядку Sample idents вводимо ідентифікатори вибірки 1-номер вибірки, у рядку Part idents – ідентифікатори ділянки (при необхідності). У даному прикладі використовувалися показники якості продукції, отримані на одній виробничій ділянці, і при виробництві продукції використовувалася та сама сировина чи матеріал, тому ідентифікатор ділянки у даному випадку не встановлюємо. За допомогою перемикача задаємо МиниРисьное количество измерений на выборку, тобто число значень, менше якого не повинна налічувати вибірка, у нашому випадку не менше 2. Після виконання зазначених операцій натиснемо кнопку ОК. У результаті програма групує показники якості з однаковим номером у вибірки, робить із ними необхідні дії і викреслює Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці— та Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці-карти, а також гістограми спостережень і розмахів, зображені на Рисунку 23.

Можна не задавати ідентифікатори вибірки, але тоді обов’язково необхідно задати розмір постійної вибірки. У такому випадку програма групує дані у вибірки в порядку їх нагадування в кількості, позначеній у якості об’єму(розміру) постійної вибірки.

Для аналізу контрольної карти натиснемо в командному рядку кнопку X-bar/R ПоказателЬЗ’являється діалогове вікно X-bar/R Показатель качества, що має сім вкладок:

Спецификации R/S, в якій можна задати необхідні параметри R — і S — карти, як то: центральна лінія або значення специфікації (кнопка Center); верхні і нижній межі регулювання (кнопки UCL і LCL, відповідно); рядки попередження (кнопка Строки предупреждения), характеристики контрольної карти (рядок Если); технологічні характеристики (кнопка Технологические характеристики); основні показники тестування контрольної карти і тестування контрольної карти (кнопка Выполнение теста). Можливо збереження налаштувань і використання раніше визначених налаштувань (кнопки Открыть спецификацию та Сохранить спецификацию відповідно).

Спецификация X (MA), аналогічна Спецификации R/S. У ній можна задати параметри Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці— карти.

Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці

Рис.23. Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці— та Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці-контрольні карти

Диаграммы – вкладка, за допомогою якої можна викликати наступні діаграми та гістограми: діаграми SixGraphтому числі контрольні Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці— та R — карти, креслення норРисьної ймовірності, гістограми контрольованої характеристики, креслення діаграми розсіювання); діаграми Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці— та R — (якщо спільно, тоді кнопка X(MA)&R/S, якщо окремо, тоді кнопки або X, або R/S); описову статистику (кнопка Descriptives); аналіз викидів (кнопка Outliers); гістограми середніх значень Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці(кнопка Гистограмма X (MA)); гістограми значень розмахів (кнопка Гистограмма R/S); операційні характеристики (кнопки ОС X(1) і ОС R(2)); результати тестування контрольних карт (кнопка Запустить тесты); підсумкову характеристику процесу (кнопка Summary) та гістограму (кнопка Histogram).

Отличный от норРисьного – вкладка, за допомогою якої можна задати характеристики Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці-карти при розподілі середніх значень Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознацівідмінного від норРисьного розподілу;

Наборы – вкладка, за допомогою якої можлива робота над створенням різних наборів даних.

Очистка – вкладка, за допомогою якої можна видаляти непотрібні дані з вибірок.

Отчет – вкладка, за допомогою котрої можливо створення звіту про основні характеристики.

Вибираємо вкладку Спецификации R/S, центральну лінію задаємо, за мовчазної згоди, як Технологическую среднюю, верхню і нижню границю регулювання задаємо, за мовчазної згоди, UCL = 3,0000*S, LCL = -3,0000*S. Задаємо рядки попередження, для цього натискаємо кнопку Строки предупреждения, з’являється діалогове вікно Строки предупреждения. Воно має блок перемикачів ЗадатЬ В термИНах і рядки Lower (нижній попереджувальний рядок) і Upper (верхній попереджувальний рядок). Для того, щоб задати попереджувальні границі в одиницях σ, установлюємо перемикач у положення Единицы sigma. і встановлюємо в рядках Lower і Upper значення -2 і 2 відповідно. Таким чином, установлюються попереджувальні границі в межах -2σ і +2σ. Оскільки в даному випадку використовується карта середніх значень, у рядку Если вказуємо Use average n. Специфікація для R-карти створена. Далі вибираємо вкладку Спецификация X (MA) і повторюємо ті ж дії, що йі із вкладинкою СпецификациИ R/S, значення σ залишаємо, за мовчазної згоди, Вычисленным, рядок ковзного середнього залишається відключеним. Відповідний перемикач встановлюємо в положення Off. Специфікація для R — та Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці-карт створена. Зберігаємо, її натиснувши кнопку Сохранить спецификации. З’являється діалогове вікно Выбрать спецификации для сохранения, у якому вибираємо необхідні для збереження специфікації і натискаємо кнопку ОК. Далі діємо, як при збереженні файлів у Windows.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС