Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці — №1

Лабораторна робота № 6 (4 години)

Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці

Методичні вказівки

Легко будуються контрольні карти в системі STATISTICA.

Приклад 1. При аналізі технологічного процесу протягом 25 годин щогодини відбиралося по п’ять проб, що аналізувалися в хімічній лабораторії. Необхідно побудувати по наявним даним, зазначеним у таблиці 1, контрольну карту середніх значень, карту розмахів і визначити, чи є технологічний процес стабільним.

Таблиця 1.

№ вибірки

X1

X2

X3

X4

X5

№ вибірки

X1

X2

X3

X4

X5

1

9

7

6

5

7

14

3

13

9

14

17

2

7

6

11

11

12

15

12

8

6

3

8

3

14

3

8

7

9

16

11

12

17

10

16

4

10

8

14

15

15

17

11

13

12

10

12

5

9

7

4

5

4

18

14

14

9

14

18

6

11

8

12

6

16

19

12

7

5

8

6

7

10

8

4

3

3

20

10

9

12

10

14

8

12

11

14

11

15

21

10

8

9

7

5

9

9

7

5

5

5

22

8

10

14

11

16

10

7

14

10

8

17

23

8

10

6

14

15

11

8

8

9

4

8

24

14

9

5

15

13

12

6

9

14

11

15

25

8

6

11

4

7

13

5

9

12

12

10

Відкриваємо програму STATISTICA командою Пуск Программы►STATISTICA 6.0►STATISTICA. У вікні, що відкрилося, закриваємо раніше збережені документи і відкриваємо новий документ за допомогою командиФайл> Новый. При цьому відкривається діалогове вікно Создание нового документа, у якому є 4 вкладки: Электронные таблицы; Отчет; Макрокоманда программы (SVB), Книга Вкладка Электронные таблицы дозволяє в рядку Количество вибрати кількість досліджуваних змінних (характеристики, що описують аналізовані властивості), а в рядку Число регИСтРоВ загальне число наявних даних. Група перемикачів Размещение вкладки Электронные таблицы дозволяє вибрати розміщення електронної таблиці або В новой рабочей книге або Как автономное окно. Вкладка Макрокоманда Программы (SVB) дозволяє використовувати макрокоманду, написану на мові STATISTICA BASIC при обробці даних. Вкладка Отчет містить групу перемикачів Размещение отчета і дозволяє вибрати розміщення звіту після обробки даних або В новой рабочей книге, або Как автономное окно. Вкладка Книга дозволяє вивести нову книгу, що містить таблицю розміром 10 рядків´10 стовпців. На вкладинці Электронные таблицы в рядку Количество вибираємо 3 досліджувані змінні (1-ідентифікатор вибірок, 2- номер змінної у вибірці, 3 – досліджувані дані), а в рядку Число регИСтрОВ – 125 досліджуваних змінних, у групі перемикачів Размещение клацанням лівої кнопки миші вибираємо Как автономное окно і натискаємо кнопку ОК. У результаті програма створює таблицю, зображену на Рисунку 21.

Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці

Рис. 21. Електронна таблиця в Statistica

Для зміни назви змінних (або досліджуваних властивостей) клацаємо двічі мишкою на назві змінних Var 1, Var 2 і Var 3. Програма виведе діалогові вікна Variables 1, Variables 2 та Variables 3 відповідно. У рядку Name уводимо назви змінних, наприклад, Номер вибірки, Номер даних у вибірці і Показник якості. У рядку Код МD вибираємо або вводимо код пропущених значень (залишаємо без змін). У рядку Type перемикачем вибираємо тип даних: Double – дані з можливим подвійним записом як числовими значеннями так і текстовими (для полегшення роботи з текстовими змінними), Text – текстові значення, Integer – цілочислові значення, Byte – восьмизначне значення. У нашому випадку вибираємо Double. У блоці перемикачів Формат отображения вибираємо формат відображення даних Основной, у рядку Длинное имя (метка или Function) вводимо, при необхідності, довгу назву змінної або функції, за якою вона розраховується, використовуючи кнопку Function, і натискаємо кнопку ОК.

Далі вводимо назву таблиці (її заголовок) й імена змінних. Для цього подвійним клацанням миші встановлюємо курсор у поле заголовка (у верхній частині таблиці), вводимо з клавіатури назву, наприклад Дані для побудови Контрольних карт Шухарта і натиснемо клавішу Enter. Збережемо одержану таблицю за допомогою команди Файл►Сохранить КаК.

Вводимо наявні дані в такій же послідовності, у якій вони розташовані на Рисунку 22 (у першому стовпці – номер вибірки, у другому – номер даного у вибірці й у третьому – показник якості), і зберігаємо отриману таблицю.

Побудуємо контрольну карту середніх значень. Для цього викликаємо діалогове вікно Диаграммы управления показателем качества командою Статистика► Производственная статистика и Six Sigma ►Диаграммы управления качеством.

Діалогове вікно Диаграммы управления показателем качества має чотири вкладки:

Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці

Рис.22. Таблиця даних.

Быстрый – дозволяє: побудувати Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці— і Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці-карти для неперервних змінних (модуль XBar & R Chart For Variables), побудувати контрольну карту для окремих спостережень, отриманих у ході виробничого процесу (модуль Individuals & Moving Range); побудувати С — карту для числа дефектів (модуль С-Chart For Attributes); Р — карту для відсотка виявлених бракованих виробів (модуль PChart For Attributes).

Переменные – дозволяє: побудувати й обробити контрольні карти для неперервних змінних, наприклад, S-карта (модуль XBar & S Chart For Variables); індивідуальних змінних, наприклад, контрольна карта накопичених сум (CUSUM-карта, модуль CuSum Chart For Individuals); контрольна карта ковзного середнього (MA-карта, модуль MA XBar& R Chart For Variables); контрольна карта експоненціально зваженого ковзного середнього (EWMA-карта, модуль EWMA XBar& R Chart For Variables) і ін.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС