mi band

Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках

 №7.

 Підрахування абсолютної кількості чистого жиру в молоці та вершках.

Завдання.

1. Вирахування абсолютної кількості жиру

2. Визначення вмісту жиру у вершках

3. Перерахування молока на 4%-не

4. Визначення середнього відсотка жиру в декількох партіях молока

5. Обчислення кількості жиру, що перейшов у знежирене молоко при сепаруванні

6. Обчислення кількості жирових одиниць, кількості жиру і середньої жирностіі вершків.

7. Перерахування кількості вершків на молоко базисної жирності

8. Контроль за витратою сировини.

Вирахування абсолютної кількості жиру. Абсолютна кількість чистого жиру, що його дає корова за певний період лактації,(день, тиждень, місяць, квартал) або за весь лактаційний період, є одним з важливих показників її продуктивності; тому часто виникає потреба вирахувати кількість молочного жиру, яку дала корова за певний період. Для цього слід кількість молока, визначену в кілограмах, у центнерах чи тонах, помножити на процент жиру в ньому і поділити на 100.

Приклад. Одна корова дала за місяць 250 кг молока — з вмістом жиру 3,8%; друга — за місяць 250 кг з вмістом жиру 3,2%.

У молоці, одержаному від першої корови, є:

250х3,8:100=9,5 кг жиру.

У молоці, одержаному від другої корови, буде:

250 х 3,2: : 100 = 8,0 кг жиру.

Щоб визначити кількість жиру в будь-якій партії молока, визначеній у вагових одиницях, роблять так, як показано в прикладах. Якщо ж партія молока визначена в об’ємних одиницях, наприклад в літрах, треба раніше перерахувати молоко у вагові одиниці — кілограми, а далі кілограми помножити на процент жиру і поділити на 100.

Приклад. Вираховують абсолютну кількість жиру в 678 л молока при жирності 3,6%, так:

678 х1,030 х 3,6 : 100 = 25,14 кг

Перераховують молоко на базисну жирність так: кількість молока (в кілограмах) множать на процент жиру в ньому і ділять на 3,6 (базисна жирність на Україні за 1.05 1965 р. встановлена 3,6%).

Приклади:

1) є 370 кг молока жирністю 3,6%;. Переводять 370 кг молока на базисну жирність так: 370 х 3,6 : 3,7 = 360 кг;

2) є 480 л молока жирністю 3,5%. Переводять 480 л молока на базисну жирність так:

480х 1,030 х 3,5 :3,7 = 467,7

Щоб полегшити перерахунок молока на базисну жирність (3,7%,) користуються таблицею 1.

Таблиця жирності молока

Таблиця 1. Перерахунок зданого в кілограмах молока фактичної жирності на кілограми молока жирності  — 3,7%

Здано молока (кг) Фактична жирність молока (в процентах)
3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7
Кількість молока базисної жирності, (в кг). що підлягає зарахуванню
1 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3
2 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5
3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8
4 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4.5 4,6 4,8 4,9 5,0 5,1
5 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 5,1 5,3 5,4 5,5 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 6,4
6 4,9 5,0 5,2 5,4 5,5 5,7 5,8 6,0 6,2 6,3 6,5 6,6 6,8 7,0 7,1 7,3 7,5 7,6
7 5,7 5,9 6,1 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9
8 6,5 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 9,9 10,2
9 7,3 7,5 7,8 8,0 8,3 8,5 8,8 9,0 9,2 9,5 9,7 10,0 10,2 10,5 10.,7 10,9 11,2 11,4
10 8,1 8,4 8,6 8,9 9,2 9,5 9,7 10,0 10,3 10,5 10,8 11,1 11,4 11,6 11,9 12,2 12,4 12,7
20 16,2 16,8 17,3 17,8 18,4 18,9 19,5 20,0 20,5 21,1 21,6 22,2 22,7 23,2 23,8 24,3 24,9 25,4
ЗО 24,3 25,1 25,9 26,8 27,6 28,4 29,2 30,0 30,8 31,6 32,4 33,2 34,1 34,9 35,7 36,5 37,3 38,1
40 32,4 33,5 34,6 35,7 36,8 37,8 38,9 40,0 41,1 42,2 43,2 44,3 45,4 46,5 47,6 48,6 49,7 50,8
50 40,5 41,9 43,2 44,6 45,9 47,3 48,6 50,0 51,4 52,7 54,1 55,4 56,8 58,1 59,5 60,8 62,2 63,5
60 48,6 50,3 51,9 53,5 55,1 56,8 58,4 60,0 61,6 63,2 64,9 66,5 68,1 69,7 71,4 73,0 74,6 76,2
70 56,8 58,6 60,5 62,4 64,3 66,2 64,1 70,0 71,9 73,8 75,7 77,6 79,5 81,4 83,2 85,1 87,0 88,9
80 64,9 67,0 69,2 71,4 73,5 75,7 77,8 80,0 82,2 84,3 86,5 88,6 90,8 93,0 95,1 97,3 99,5 101,6
90 73,0 75,4 77,8 80,3 82,7 85,1 87,6 90,0 92,4 94,9 97,3 99,7 102,2 104,6 107,.5 109,5 111,9 114,3
100 81,1 83,8 86,5 89.2 91,9 94,6 97,3 100 102,7 105,4 108,1 110,8 113,5 116,2 118,9 121,6 124,3 127,0

Всього за лактацію одержано 2000 кг молока, а в перерахунку на молоко 1 % — ної жирності — 7614 кг.

Середній процент жиру в молоці за лактацію становитиме

(7614:2000)х3,8.

Наведений нами спосіб визначення середнього проценту жиру в молоці називається середньозваженим. Іноді середній процент жиру виводять середньоарифметичним способом: складають середньо квартальні проценти жиру і одержаний підсумок ділять на число показників.

4,0 + 3,8 + 3,6 + 4,2 = 15,6; 15,6 : 4 = 3,9

Такий спосіб дає неправильні результати. Середній процент жиру в молоці з кількох періодів або від кількох корів чи партій молока треба завжди вираховувати середньозваженим способом.

Визначення середнього процента жиру в кількох ПарТіях молока. Робиться це так, як при визначенні річного процента жиру в молоці, виходячи з квартальних даних. Кожну партію молока перераховують на однопроцентне молоко. Потім однопроцентне молоко ділять на підсумок його у всіх партіях фактичної жирності.

Визначення вмісту жиру у вершках. Якщо є певна кількість просепарованого молока і одержаних з нього вершків, то можна визначити вміст жиру у вершках при умові, якщо відомо вміст жиру в незбираному і збираному молоці.

Приклад. Просепаровано 330 кг молока, що містить жи­ру 3,7%, і одержано 30 кг вершків. Розв’язання завдання:

1)  з 330 кг молока одержано 300 кг збираного молока (330—30), що містить жиру 0,05%.;

2)  у 330 кг молока є 12,21 кг жиру (306х3,7)/100;

3) у 300 кг знежиреного молока є 0,15 кг жиру (300х0,05)/100;

4) у 30 кг вершків жиру буде 12,06 кг (12,21—0,15);

5) процент жиру у вершках становитиме: (12,06х100)/30 = 40,2

Перевіряємо по жиробалансу:

1) у просепарованому молоці жиру 12,21 кг;

2) у 30 кг вершків   (30х40,2)/100=12,06 кг;

3) у 300 кг збираного молока  (300х0,05)х100 = 0,15 кг.

Разом жиру у вершках і збираному молоці 12,06 кг + 0,15 кг = 12,21 кг.

Баланс жиру сходиться: у просепарованому молоці його було 12,21 кг і виявлено в одержаних вершках та збираному молоці теж 12,21 кг. Отже, жир у вершках визначений правильно.

. Молоко перераховується на молоко базисної жирності вказаним вище способом, а вершки — за такою формулою:

МБЖ = ВерК х (Жвер — Жзм)/(Жб – Жзм);

Де  МБЖ – кількість молока базисної жирності (в кг);

ВерК – кількість фактично зданих вершків (в кг);

Жвер – жир у вершках (в %);

Жзм – жир у збираному молоці (в %);

Жб – базисна жирність молока (в %);

Таблиця 2

Перерахунок кількості вершків фактичної жирності на молоко Жирності — 3,7%

Здано вершків (в кг) Фактична жирність вершків  (в %)
23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 96,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5
Кількість молока базисної жирності (в кг), що підлягає зарахуванню.
0,50 3,16 3,23 3,30 3,37 3,43 3,50 3,57 3,64 3,71 3,78 3,85 3.92 3,98 4,05
0,75 4,74 4,84 4,94 5,05 5,15 5,25 5,36 5,46 5,56 5,67 5,77 5,87 5,98 6,08
1 6,32 6,45 6,59 6,73 6,87 7,00 7,14 7,28 7,42 7,56 7,69 7,83 7,97 8.11
2 12,63 12,91 13,18 13,46 13,74 14,01 14,29 14,56 14,84 15,51 15,39 15,66 15,94 16,21
3 18,95 19,36 19,78 20,19 20,60 21,02 21,43 21,84 22,26 22,67 23,08 23,50 23,90 24,32
4 25,27 25,82 26,37 26,92 27,47 28,02 28,57 29,12 29,67 30,23 30,78 31,33 31,88 32,43
5 31,58 32,27 32.96 33,65 34,34 35,03 35,72 36,40 37,09 37,78 38,47 39.16 39,85 40,54
6 37,90 38,73 39,55 40,38 41,21 42,03 42,86 43,69 44,51 45,34 46,17 46,99 47,82 48,64
7 44,22 45,18 46,15 47,11 48,07 49,04 50,00 50,97 51,93 52,90 53,86 54,82 55,79 56,75
8 50,53 51,64 52,74 53,84 54,94 56,04 57,15 58,25 59,35 60,45 61,55 62,66 63,76 64,86
9 56,85 58,09 59,33 60,57 61,81 63,05 64,29 65,53 66,77 68,01 69,25 70,49 71,73 72,97
10 63,17 64,54 65,92 67,30 68,68 70,06 71,43 72,81 74,19 75,56 76,94 78,32 79,70 81,07
20 126,34 129,09 131,85 134,60 137,36 140,11 142,86 145,62 148,37 151,13 153,88 156,64 159,39 162,15
30 189,50 193,64 197,77 201,90 206,03 210,17 214,30 218,43 222,56 226,69 230,83 234,96 239,09 243,22
40 252,67 258,18 263,69 269,20 274,71 280,22 285,73 291,23 296,75 302,26 307,77 313,28 318,79 324,30
50 315,84 322,72 329,61 334,71 343,39 350,28 357,16 364,05 370,94 377,82 384,71 391,6 398,48 405,37
60 379,00 387,27 395,54 403,80 412,07 420,33 428,60 436,86 445,12 453,39 461,65 469,92 478,3 486,45
70 442,18 451,81 461,49 471,10 480,74 490,39 500,03 509,67 519,31 528,95 538,60 548,24 557,88 567,52
80 505,35 516,36 527,38 538,40 549,42 560,44 571,46 582,47 593,50 604,52 615,54 626,56 637,58 648,60
90 568,51 580,91 593,30 605,70 618,10 630,50 642,89 655,29 667,69 680,08 692,48 704,88 717,27 729,67
100 631.68 645,45 659,23 673,00 686,78 700,55 714,33 728,09 741,87 755,65 769,42 783,20 796,97 810,74
Здано вершків (в кг) Фактична жирність вершків (в %)
30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5

2,5

33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5
Кількість молока базисної жирності (в кг), що підлягає зарахуванню
0,50 4,12 4,19 4,26 4,33 4,40 4,47 4,54 4,60 4,67 4,74 4,81 4,88 4,95 5,02
0,75 6,18 6,29 6,39 6,49 6,60 6,70 6,80 6,91 7,01 7,11 7,22 7,32 7,42 7,53
1 8,25 8,38 8,52 8,66 8,80 8,93 9,07 9,21 9,35 9,48 9,62 9,76 9,90 10,04 ‘
2 16,49 16,77 17,04 17,32 17,59 17,87 18,14 18,42 18,69 18,97 19,25 19,52 19,80 20,07
3 24,74 25,15 25,56 25,98 2І,39 26,80 27,21 27,63 28,04 28,45 28,87 29,28 29,69 30,11
4 32,98 33,53 34,08 34,63 35,49 35,74 36,29 36,84 37,39 37,94 38,49 39,04 39,59 40,14
5 41,23 41,91 42,60 43,29 43,98 44,67 45,36 46,05 46,73 47,42 48,11 48,80 49,49 50,17
6 49,47 50,30 51,12 51,95 52,78 53,60 54,43 55,26 56,08 56,91 57,74 58,56 59,15 60,21
7 57,72 58,68 59,64 60,63 61,57 62,54 63,50 64,27 65,43 66,39 67,36 68,32 69,29 70,25
8 65,96 67,06 68,17 69,27 70,37 71,47 72,57 73,67 74,78 75,88 76,98 78,08 79,18 80,29
9 74,21 75,45 76,69 77,93 79,17 80,40 81,64 82,88 84,12 85,36 86,60 87,84 89,08 90,32
10 82,45 83,83 85,18 86,58 87,96 89,34 90,72 92,09 93,47 94,85 96,23 97,60 98,98 100,36
20 164,90 167,66 170,41 173,17 175,92 178,68 181,43 184,19 186,94 189,70 192,45 195,21 197,96 272,00
30 247,36 251,49 255,62 259,75 263,88 268,01 272,15 276,28 280,41 284,55 288,68 292,81 296,94 301,08
40 329,8 335,32 340,83 346,34 351,85 357,36 362,87 368,38 373,88 379,39 384,90 390,41 395,92 401,48
50 412,26 419,15 426,03 432,32 439,81 446,69 453,58 460,47 467,36 474,24 481,12 488,02 494,90 501,79
60 494,71 502,98 511,24 519,50 527,77 536,03 544,30 552,66 560,83 569,09 577,36 585,62 591,12 602,15
70 577,16 586,80 596,45 606,27 615,73 625,37 605,01 644,64 654,30 663,94 673,58 683,22 692,87 702,51
80 659,61 670,63 681,65 692,67 703,69 714,71 725,73 736,75 747,77 758,79 769,81 780,83 791,85 802,87
90 742,07 754,46 766,86 779,26 791,65 804,05 816,41 828,84 841,24 853,64 866,03 878,43 890,83 903,22
100 824,52 838,29 851,79 865,84 879,61 893,39 907,16 920,94 934,71 948,48 962,26 976,03 989,81 1003,59
Здано вершків (в кг) Фактична жирність вершків (в %)
37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0
Кількість молока базисної жирності (в кг), що підлягає зарахуванню
0,50 5,09 5,16 5,22 5,29 5,36 5,43 5,05
0,75 7,63 7,73 7,84 7,94 8,04 8,15 8,50
1 10,17 10,31 10,45 10,57 10,72 . 10,86 11,20
2 20,35 20,62 20,90 21,17 21,45 21,72 22,00
3 30,52 30,93 31,35 31,76 32,17 32,59 33,00
4 40,69 41,25 41,80 42,35 42,90 43,45 44,00
5 50,87 51,56 52,25 52,93 53,62 54,31 55,00
6 61,04 61,87 62,69 63,52 64,35 65,17 66,00
7 71,21 72,18 73,14 74,11 75,07 76,04 77,00
8 81,39 82,49 83,59 84,69 85,80 86,90 88,00
9 91,56 92,80 94,04 95,28 96,52 97,76 99,00
10 101,74 103,11 104,49 105,87 107,25 108,62 110,00
20 203,47 206,23 208,98 211,73 214,49 217,25 220,00
30 305,21 309,34 313,47 317,60 321,74 325,87 330,00
40 406,94 412,45 417,6 423,47 428,98 434,49 440, 00
50 508,68 515,5 522,45 529,34 536,23 543,11 550,00
60 610,41 618,6 626,94 635,21 643,47 651,74 660,00
70 712,15 721,7 731,43 741,07 750,72 760,36 770,00
80 813,88 824,90 835,92 846,94 857,96 868,98 880,00
90 915,62 928,02 940,41 952,81 965,21 977,60 990,00
100 1017,35 1031,13 1044,91 1058,68 1072,46 1086,23 1100,00

Приклад. Ферма здала 100 кг вершків жирністю 35%. Базисна жирність молока 3,7%; жиру в збираному молоці 0,05%,. Молока базисної жирності в 100 кг вершків буде:

МБК = 100х(35-0,05)L3,7-0,05) = 957,5 кг,

При перерахунку вершків на молоко базисної жирності користуються наведеною  таблицею

Перерахування молока на 4%-не. Для одержання порівнянних даних про продуктивність тварин молоко переводять у 4%-ное, використовуючи з цією метою формулу:

Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках

Де  М4— кількість 4 % молока, кг;

М — кількість фактично надоєного молока, кг;

Ж — вміст жиру, %;

0,4 і 15 — постійні величини.

Приклад. Корова Бузок дає за лактацію 4150 кг молока, що містить 3,7% жиру, а корова Зоря — 4300 кг молока жирністю 3,5%. Треба перерахувати їхні удої на 4% молоко.

Від корови Бузок отримано 4% молока 3963,2 кг

Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках

А від корови Зорі — 3977,5 кг

Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках+Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках

Унаслідок більш низької жирності молока від корови Зорі його отримано (у перерахуванні на 4%-ное) майже стільки ж, скільки від корови Бузок.

Розрахунок молочної продуктивності тварин по 4%-ному молоку дає можливість зіставити показники в однаковому вимірі. При перерахуванні удоїв на 4%-ное молоко по формулах уводять визначений коефіцієнт виправлення на вік тварин:

Вік (в отеленнях) 2  3  4  5  6

Виправлення  1,294  1,149  1,064  1,020  1,000

Обчислене по формулі кількість 4%-ного молока множать на поправочний коефіцієнт у залежності від віку корови.

Визначення середнього відсотка жиру в декількох партіях молока. У цьому випадку кожну партію молока перераховують на однопроцентне молоко. Потім кількість однопроцентного молока поділяють на фактичну кількість молока й одержують показник змісту жиру у відсотках.

Приклад. Ранком прийнято 450 кг молока жирністю 3,9%, опівдні — 390 кг жирністю 3,8%, увечері — 425 кг зі змістом жиру 3,7%. Треба визначити середній відсоток жиру в прийнятому за добу молоці.

Спочатку визначаємо кількість однопроцентного молока: 450Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках 3,9=1755,0 кг; 390Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках 3,8=1482,0 кг і 425Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках 3,7=1572,5 кг. У нашому прикладі загальна кількість зданого молока дорівнює 1265 кг, а однопроцентного — 4809,5 кг,

Для того щоб установити середній відсоток жиру, кількість однопроцентного молока поділяють на загальну кількість зданого, тобто 4809,5:1265=3,8. Середня жирність зданого молока 3,8%

Обчислення кількості жиру, що перейшов у знежирене молоко при сепаруванні.За діючими нормативами, у молочних відвійках жиру повинно бути не більше 0,05%. Проте буває, що процент жиру у такому молоці більший або менший цієї норми. При сепаруванні кожної партії молока обов’язково треба визначати вміст жиру у відвійках в процентах, а також вираховувати його абсолютну кількість. Це потрібно для складання жирового балансу.

При нормальній роботі сепараторів у знежиреному молоці залишається 0,02 — 0,05% жиру. У ряді випадків цей показник може бути вище.

Приклад. Є дві партії знежиреного молока по 3400 кг кожна. У першій партії міститься 0,03% жиру, а в другий — 0,09%. Треба визначити кількість жиру в першій і другій партіях знежиреного молока. Для цього кількість молока множать на відсоток жиру: 3400Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках 0,03 = 1,02 кг; 3400Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках 0,09=3,06 кг. В другій партії знежиреного молока жиру утримувалося в 3 рази більше, ніж у першій партії.

Приклад. При сепаруванні двох партій молока одержано від кожної по 3500 кг збираного молока. У першій партії вміст жиру становив 0,03%, в другій — 0,08%. Треба визначити кількість жиру в такому молоці.

Розв’язання завдання:

Перша партія = (3500х0,03)/100=1,05 кг

Друга партія = (3500х0,08)/100 =2,8 кг.

Обчислення кількості жирових одиниць, кількості жиру і середньої жирності вершків. Для визначення кількості жирових одиниць (ж. о.), або однопроцентних вершків, варто помножити кількість вершків на їхню жирність.

Приклад. Мається 50 кг вершків, що містять 32% жиру. Треба визначити кількість ж. о., або однопроцентних вершків». Для цього 50-32 і одержують 1600 ж. о., або 1600 кг однопроцентних вершків.

Для розрахунку кількості молочного жиру у вершках потрібно кількість однопроцентних вершків розділити на 100. У нашому прикладі це буде:

Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках

Перерахування кількості вершків на молоко базисної жирності.

У цьому випадку користуються формулою:

Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках

Де  Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках— кількість молока базисної жирності, кг;

С — кількість фактично зданих вершків, кг;

Ж сл — кількість жиру у вершках, %;

0,05 — норма жирності, що гранично допускається, у знежиреному молоці.

Приклад. Здано 150 кг вершків жирністю 33%. Базисна жирність для даної зони встановлена 3,6%. Скільки молока буде зараховано?

Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках

Відповідь: молока базисної  жирності буде зараховано 1392,2 кг.

Контроль за витратою сировини. При виробництві сиру, сиру і визначають їхній абсолютний і відносний вихід, і ці показники зіставляють з існуючими нормативами.

Приклад. Перероблено 400 кг молока, що містить 3,2% жиру, і отримано 54 кг сиру. Абсолютний вихід складеПідрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках

Установлена норма витрати молока цієї жирності на виробництво сиру— 7,143 кг. Перевитрата сировини на кожен кілограм сиру дорівнює 0,257 кг (7,40— 7,143), а на 54, кг — 13,87. Отже, недоотримано 1,8 кг сиру (13,87:7,40=1,8 кг). ‘

Контрольні питання

1. Вирахувати абсолютну кількість жиру за місяць при добовому надої 12 кг з вмістом жиру 3,2%.

2. Визначення вмісту жиру у вершках

3. Перерахування 3,6% молока на 4%-не.

4. Визначення середнього відсотка жиру в двох партіях молока (3,2% і 3,6%).

5. Обчислення кількості жиру, що перейшов у знежирене молоко при сепаруванні 1 тони молока 3,2%  жирності.

Література

1. Барабанщиков Н. В. Молочное дело.-М.:Колос.1983.-414

2. Машкін М. І., Париш Н. М. Технологія виробництва молока і молочних продуктів: Навчальне видання.-К.: Вища освіта, 2006.-351с.

3. Кугенев П. В., Барабанщиков Н. В. Практикум по молочному делу. – М.: Колос, 1968. – 287 с.

mi band