Ознайомлення з програмованими контролерами реміконт і ломіконт

Тема 2. Ознайомлення з програмованими контролерами “Реміконт” і “Ломіконт”

1. Огляд теми

Ремиконт Р-130 призначений для автоматичного регулювання й логіко-програмного керування технологічними процесами. Він може використатися в электротермической, енергетичної, металургійної, хімічної, нефте — і газопереробній, скляній, харчовій, цементній і іншій галузях промисловості. Ремиконт Р-130 орієнтований на рішення широкого класу завдань регулювання й керування. Він дозволяє вести локальне, каскадне, програмне, супервизорное, многосвязное регулювання, а також логіко-програмне (крокове) дискретне керування. Один Ремиконт Р-130 дозволяє комплексно вирішити порівняно невелике завданняавтоматизації, включаючи автоматичне регулювання, логічне керування або їхню комбінацію. Завдання середнього й великого масштабу вирішуються із залученням декількох Ремиконтов Р-130.

Стандартні аналогові й дискретні датчики й виконавчі пристроїпідключаються до Ремиконту Р-130 за допомогою індивідуальних кабельних зв’язків. Усередині контролера сигнали обробляються в цифровій формі. Для сполучення з обчислювальними засобамиверхнього рівня керування в Ремиконте Р-130 передбачений канал цифрового послідовного зв’язку з інтерфейсом ИРПС і RS-232. Для обміну інформацією між контролерами передбачена можливість їхнього об’єднання в цифрову локальну мережу кільцевої конфігурації «Транзит», причому для цього не потрібні додаткові засоби.

Ремиконт Р-130 постачений розвинотоюсистемою самодіагностики й тестування, завдяки якій несправності швидко виявляються й легко локалізуються.

Логічний мікропроцесорний контролер — ломиконт Л-112.

Ломиконт Л-112 є багатоцільовим контролером загальпромислового призначення. Призначений для автоматичного керування технологічними процесами в різних галузях промисловості.

Ломиконт містить убудовану, безупинно функціонуючу програмно-апаратурну систему контролю, що виявляє більшість можливих несправностей. Необхідне коректування програмування виробляється безпосередньо на об’єкті.

Конструктивно ломиконт являє собою блоковий каркас, у який установлюються модулі із кроком 20 мм.

Призначений для автоматичного регулювання технологічними процесами в енергетичної, металургійної, хімічної, нефте — і газопереробної, скляної, харчовий, і інших галузях промисловості.

Ломиконт обробляє в цифровій формі дискретні, аналогові й імпульсні вхідні сигнали, у процесі роботи забезпечує виконання операцій керуючої логіки, паралельно здійснює регулювання з автопідстроюванням за часом і параметрами, дозволяє виводити технологічні повідомлення й поточні значення параметрів на дисплей для спостереження за ходом процесу й на друкувальний пристрій для документування процесу керування.

2. Рекомендована література:

П/п

Вид

Назва

1

2

3

1.

Основна

Балашов Е. П.,.Пузанков Д. В. Микропроцессоры, микропроцессорные системы: Учеб. пособ. для вузов/Под ред. В. Б. Смолова — М.:

Радио и связь Л981. 328с.

2.

Вершинин О. Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. -.Л.: Энергоиздат» 1986-208с.

3.

М. В. Напрасник. Микропроцессоры и микроЭВМ: Учеб. пособие для техн. –М.: Высш. шк., 1989. – 192 с.

4

Микропроцессоры: В 3-х кн. Под ред. Л. Н. Преснухина. — М.:

Высш. шк., 1986. -495,383,402с.

5

Додаткова

Логический микропроцессорный контролер Ломиконт. Краткое описание. М-: НИИ Тешюприбор» 1986. -33с.

6

Микропроцессорные автоматические системы регулирования. Основы теории и элементы. /Под ред. В. В. Солодовникова. — М.: Высш. шк.»І991. -254с.

7

Регулирующий микропроцессорный контролер Ремиконт Р-100: ГСП. Отраслевой каталог — вып. 13» .14. — М.: ЦНИИТЭИ. Приборостроения* 1985. -87с.

8

Микропроцессорные системы автоматического управления/Под ред. Б. А. Бесекерского. — Л.». Машиностроение» 1988. -364с.

9

Методичні вказівки до СРС «Вивчення мікропроцесорного контролера Ломіконт» для студ. всіх форм навчання/Упорядн. I. и. Ельперін» А. С. Карнаух, Е. Л. Календро. — К.: КТІХП» 1992. -67с.

Реферати :

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС