Особливості виробничого розділу бізнес-плану

3. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОГО РОЗДІЛУ БІЗНЕС-ПЛАНУ

1. Огляд теми

При вивченні цієї теми має бути розглянутий розділ бізнес плану „Виробничий план”. Матеріали викладені в цьому розділі бізнес-плану мають довести, що сільськогосподарське підприємство: спроможне організувати виробництво конкретного виду продукції; має у своєму розпорядженні чи може придбати необхідні для цього ресурси; здатне виробляти необхідну кількість продукції відповідної якості.

2. Типові завдання

На підставі вихідних даних та нормативно-довідкового матеріалу:

2.1. Провести стислий опис технології виробництва окремих видів сільгоспкультур. 2.2. Провести прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва. 2.3. Провести прогноз надходження та використання продукції. 2.4. Провести аналіз ресурсного забезпечення виробничих процесів. 2.5. Визначити вартість основних матеріальних витрат пов’язаних з виробництвом продукції. 2.6. Визначити розмір амортизаційних відрахувань. 2.7. Визначити розмір орендної плати за землю (майно). 2.8. Провести розрахунок загальних виробничих витрат підприємства. 2.9. Розглянути можливі варіанти контролю за якістю продукції. 2.10. Визначити шляхи перспективного розвитку підприємства.

Приклад вирішення

2.1. Стислий опис технології виробництва продукції.

Площа для вирощування в плановому році озимої пшениці складатиме 100 га, ячменю – 100 га, гречки – 100 га, соняшнику – 100 га. Урожайність визначається з урахуванням попередніх років та в залежності від обсягів внесених мінеральних та органічних добрив і прогнозується на озиму пшеницю – 40 ц/га, ячмінь – 30, гречку – 18, соняшник – 15 ц/га.

Основний обробіток ґрунту під озиму пшеницю та соняшник проводиться восени; під ячмінь та гречку – весною. Передпосівний обробіток ґрунту під озимі культури включає закриття вологи (ДТ-75+С-11), вирівнювання ґрунту (ДТ-75+ВП-8), культивація (Т-150К+КПС-4), прикочування (МТЗ-80+С-11+ККШ-6). Закриття вологи та культивація – необхідні агротехнічні операції по підготовці ґрунту до посіву соняшника (проводяться вищезазначеними агрегатами). Перед посівом ярих культур проводиться оранка на глибину 20-22 см (Т-150К+ПЛН-5-35) та культивація.

Посів сільгоспкультур здійснюється за допомогою трактора МТЗ-80 та сівалки СПЧ-6.

Догляд за посівами включає післяпосівне прикочування ґрунту, досходове та повсходове боронування (Т-70С+С-11+ЗОР0,7), внесення пестицидів (МТЗ-80+ОП-3200). При догляді за посівами соняшника є обов’язковим проведення повсходового боронування та саповки (МТЗ-80+КРН-4,2).

Збирання врожаю соняшника та зернових культур здійснюється залученою іноземною технікою.

2.2., 2.3. Прогноз обсягів виробництва. Використання продукції

Виходячи із посівної площі та урожайності сільськогосподарських культур валове виробництво зерна складатиме: озимої пшениці – 400 тонн, ячменю – 300 тонн, гречки – 180 тонн, соняшнику – 150 тонн.

Виробництво продукції

Особливості виробничого розділу бізнес-плану

Частина вирощеного врожаю залишиться на підприємстві для створення насіннєвого фонду та кормової бази для підсобного господарства. Решта зерна буде реалізовано.

Баланс використання продукції

Особливості виробничого розділу бізнес-плану

Обсяги виробництва гречки та соняшнику повністю підлягатимуть реалізації.

2.4. Аналіз забезпечення ресурсами для виробництва продукції.

Для здійснення виробництва, транспортування та зберігання зерна підприємство забезпечено технічними ресурсами та виробничими приміщенням.

Деякі технологічні операції проводяться за допомогою залученої техніки.

Прогноз потреби в матеріальних ресурсах визначається на підставі нормативних витрат, приведених у додатку 1 та виходячи із площі по кожній культурі.

Потреба в матеріальних ресурсах, кг(л).

Особливості виробничого розділу бізнес-плану

2.5., 2.6., 2.7., 2.8. Планування витрат на виробництво продукції, визначення амортизації та орендної плати

До основних статей витрат пов’язаних з виробництвом продукції відносять насіння та посівний матеріал, мінеральні та органічні добрива, пально-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, оплату праці, амортизаційні відрахування, орендну плату.

Витрати пов’язані із забезпеченням виробництва матеріальними ресурсами складають 352,9 тис. тонн.

Витрати на виробництво

Особливості виробничого розділу бізнес-плану

При залишковій вартості основних засобів виробництва – 488,5 тис. грн, річний рівень амортизації складатиме 36,3 тис. грн.

Фермерське господарство орендує 384 га ріллі. Очікується, що за підсумками діяльності у плановому році підприємство має сплатити 43,2 тис. грн.

Загальні виробничі витрати мають складати 461,4 тис. грн.

2.9., 2.10. Контроль якості. Перспективи розвитку виробництва

Вироблена продукція має відповідати стандартам діючим на території України.

Даний напрям виробничої діяльності підприємства досить перспективним. Гарантований ринок збуту, наявність необхідних ресурсів та налагоджені ділові стосунки із споживачами забезпечать стабільне одержання прибутку.

3. Рекомендована література

1. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник./Під редакцією професора І. М. Брюховецького.- Суми: «Козацький вал», 2001.- 474с.

2. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1998.- 352с.

3. Підприємництво в аграрній сфері економіки./ За ред. П. Т. Саблука, М. Й. Маліка.- К.:ІАЕ, 1998.-514с.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС