mi band

Основне технологічне обладнання для первинноі переробки худоби — №4

АТ 2-22-4 1,5

1850

58

Установки для знімання шкур з туш свиней:

58.1

А) установки періодичної дії

3 використанням фрикційної лебідки, з використанням тельфера або слсктроталі

Швидкість руху троса не більше 12 м/хв. Кут відриву шкіри 0° Середня площа білування 40%

Швидкість руху троса не більше 8 м/хв.

100 гол./год. 70 гол./год.

4,5 1,7

540

58.2

Вертикальна конвеєрна уста­новка Омського м’ясокомбінату:

Періодичної дії. Має нескінченний пластинчастий тяговий ланцюг. Швид­кість руху ланцюга 20 м/хв.

100 гол./год.

!800х700х 7000

АТ-52-6 4,5

1000

58.3

Б) установки безупинної дії

ФШН

Використовується для зняття шкур і крупону. Має три конвеєри: технологічний; 2) підлоговий для фіксації туш; 3) похилий для знімання шкур чи кру­пону. Система конвеєрів працює син­хронно

100гол./год.

8270 х 1500 х 7500

Знімання шкур 1,7; фіксації -1,1

1865

59

Пристрій для знімання шкур ВРХ та свиней

К7-ФЦУ/1-7

Займана площа м2 — 1,6; частота обертання барабана, об./хв. — 13

30 гол./зм.

1 6501500 х 935±100х 4730+300

1,5

600±35

60

Машина для знімання шкір московського м’ясокомбінату

Складається з двох конвеєрів: ланцюгового для фіксації туш (горизонтальний); 2) похилий для знімання шкур. Одночасно можна знімати шкуру з 8 — 1 0 туш

400 гол./год.

4,5

mi band