mi band

Основне технологічне обладнання для первинноі переробки худоби — №3

Мийна машина для миття та механічної зачистки туш свиней перед шпаренням та видаленням вологи 3 поверхні перед обпалюванням

К7-ФМГ

Складається з двох зварних каркасів з трьома горизонтальними барабанами всередині правого каркаса із резиновими билами. Частота обертання барабанів, с»‘ — 2,5; технічне використання води м’/год. — 10

240 гол./год. при швидкості конвеєра 0,04 м/хв. і відстанню між тушами 0,6 м

2200 х 1860 Х3400

7

1250

41

Стіл для прийому туш перед шпарильним чаном

ФПС

Призначений для прийому свинячих туш зі шляху знекровлювання і завантаження їх вручну в колиски конвеєра шпарильного чана

2290×1080 х ІбООн-1960

294

42

Апарат для опускання свинячих туш у шпарильний чан

АОТ

Використовується для зняття свинячих туш із трубчастого підвісного шляху й опускання їх у неконвеєризований шпарильний чан. Максимально допустима маса туші 200 кг

200 гол./год.

900 х 1700х 3440

А 42-6 1,7

3 електро­двигуном 675

43

Установка для шпаріння та зняття щетини зі свинячих туш

К7-ФЦУ/1-8

Витрати води при температурі 62-^65 °С -0,39 м1; витрати пари — 60 кг/год.; рекомендована тривалість шпаріння, хв. — 5-ИО

ЗО гол./зм.

3080 х 1060 ХІ500

4

800

НІ

Додаток 2 (продовження.

1

2

3

4

5

6

7

8

44

Чани шпарильні для повної чи часткової шпарки свиня­чих туш перед обробкою їх на скрсбмашині:

44.1

А) конвеєризований

ФІШ

Застосовується на м’ясокомбінатах вели­кої потужності. Геометрична ємність -14,3 м Температура води при шпарінні 62-65° С. Тривалість шпарки 3—4 хв.

100 гол./год.

7610 х 3720 х 145

Приводу АТ 2-31-6 1,5 Насо­са АОЛ2-2 1-2 1,7

Без

Води 4697

44.2

Б) нсконвсєризований

Застосовується на м’ясокомбінатах сере­дньої і малої потужності. Ємність 4100 л. Температура води 65 °С.

100 гол./год.

3740 х 1850х 900

865

44.3

В) конвеєризований з колис­ками

К7-ФШ-2-К

Використовується для повної і часткової шпарки свинячих туш. При повній шпар­ці туші фіксують у колисках за допомо­гою перекидних ланцюгів. Температура води 62-65°С. Швидкість переміщення колисок з тушами: мінімальна — 0,85 м/хв.; максимальна —1,13 м/хв.

100 гол./год.

7670 X 2720 х 1640

4320

45

Скрсбмаппши:

45.1

А) горизонтально-попсречна

ФУ Щ — 100

Періодичної дії. Входить у лінію для обробки свиней без зняття шкіри чи зі зняттям крупону

100 гол./год.

2860 х 1760х 2480

5,5

2470

45.2

Б) горизонтально-поздовжня

Безупинної дії. У залежності від способу переміщення туш уздовж можуть бути шнековими, барабанними і спірально-скребковими. Машина подібного типу установлена на Ленінградському м’ясо­комбінаті

До 400 гол./год.

45.3

В) вертикальна (Данія, ФРН)

Безупинної дії. Установлена на Москов­ському м’ясокомбінаті. 3 використанням такої машини відпадає необхідність зняття й опускання туш з підвісного шляху

250-600 гол./год.

Довжина камери залежить від швидкості руху і тривалості очи­щення щетини

Додаток 2 (продовження)

45.4

Г) горизонтально-попсрсчна

К7-ФУ2-Щ

Періодичної дії. Працює синхронно зі шпарильним чаном, обладнаним — колис­ковим конвеєром. Використовується при повній і частковій шпарці свинячих туш. Можна обробляти свинячі туші масою до 190кг

100 гол./год.

2760 х 1900 Х2100

Потужність приводу 5,5

2260

46

Скребмашина для видалення щетини з повністю або част­ково прошпарених свинячих туш

В2-ФСИ-600

Частота обертання вала, с-1 (об/хв.)-1,75(150); Витрати: електроенергії, кВт-год. -4,6; води, м3/год. — 2; природного газу (тиском 0,025 МПа), м’/год. -40

60 туш/год.

3150×2500 Х2455

7

2600

47

Скрсбмашина для видалення щетини з повністю або част­ково прошпарених свинячих туш

В2-ФСИ-120

Частота обертання вала, с-1 (об./хв.) -1,75(150); Витрати: електроенергії, кВт-год. — 4,7; води, м’/год. — 3; Тривалість циклу обробки туш — ЗО с; температура води, °С — 30-45

1 20 туш/год.

3150×2500 Х2455

7

2500

48

Стіл для дошкрібання свиня­чих туш

ФДС

Поверхня столу з нержавіючої сталі 3,6 м2. Має огородження для запобігання падіння туш

2550×2140 Х900

169

49

Машина для дошкрібання свинячих туш

Фірми «Герструб» (Данія)

Свиняча туша транспортується в машину конвеєром строго у визначеному поло­женні

150 гол./год.

Основної передачі 4; головних щіток — 2,5

50

Елеватор для підйому свинячих туш на стрічковий шлях

ЕР-1,85

Роликовий. Випускається в правому виконанні. Висота підйому туш 1850 мм

До 925 гол./год.

4165 х 387 х 2400

АТ 2-2 1-4 1,1

380

51

Елеватор призначений для під­німання свинячих туш зі стола ручної доочистки на стрічковий шлях, ведучий до обпалочної печі, а також для піднімання туш на естакади на стрічковий шлях подачі в холодильник

Г6-ФЗР

Швидкість ланцюга, м/с — 0,36; число ведучих упорів — 7; кут підйому, … ° — 35; висота підйому, мм — 1850; частота обер­тання тихохідного вала, с-1 (об./хв.)-0,6 (36)

19 туш/хв. вантажо­підйомність 300. ..450кг

3550 х 780 х 2560

2,2

476

52

Обпалочна піч

ФОЖ

Складається з опорної рами, рухливих напівциліндрів, футерованих усередині шамотною цеглою, що переміщаються на роликах опорної рами

200 гол./год.

2550×2150 Н — залежить від висоти будинку

Без футс-ровки 2360

53

Установка для обпалювання свинячих туш

К7-ФОЕ

Безупинної дії, використовується в конвеєрній лінії первинної обробки свиней. Являє собою піч тунельного типу, по осі якої розташований шлях підвісного конвеєра. Максимальна тривалість обпалювання 45 с

240 гол./год. При V конвеєра 2,8 м/хв.

3310 Х3215 Х4000

1676

54

Машина для очистки свинячих туш

В2-ФЗМ

Транспортування туш в процесі очистки повинно здійснюватись цеховим підвісним конвеєром з пальцем знизу. Крок товкачів повинен бути не менше 900 мм. На один товкач припадає не більше однієї туші.

120 гол./год.

4500 х 2620 Х3005

2,2

3800

55

Пристрій душуючий для обробки свинячих туш з мстою розм’якшення згорілого шару епідермісу

В2-ФКУ/6

Тривалість зрошування 1 5… 90 с; витрати води (при тиску 0,1 … 0,2 МПа і температурі 25… 40° С), М3/год. — 3,5

100 гол./год.

1428 х 12445 х2995

0,1

370

56

Конвеєрний стіл для прийому й інспекції нутрощів

К7-ФНІ-Б — Б1 — Б2 — БЗ — Б4

Конвеєрний стіл має сталеву стрічку товщиною 3 мм. Робоча поверхня лінії рухається синхронно з підвісним конвеєром. Холоста поверхня спирається на иідтримувальні ролики. Стіл має стерилізатор для стрічки (стіл служить для інспекції нутрощів баранів і свиней)

Б 1-500 гол./год. Б2-1000 гол./год. БЗ-1500 гол./год. Б4-2000 гол./год.

6700 х 930 х 1100 9700 х 930 х 1 100 12785×930 х 1100 15785×930 х 1100

АК-60-4 7,0 » » »

1795 2275

57

Агрегат для перевірки свиней на трихінельоз

ФП-1Т

Дозволяє механізувати процес трихінслоскопії, може бути встановлений прямо в цеху. Має верхній і нижній транспортери для переміщення проб, кабіну і обладнання з оптичним пристроєм (трихінслоскоп)

200 проб на год.

5900 X 2000 Х2800

mi band