Організаційно-розпорядчі документи

3. Організаційно-розпорядчі документи. Особливості складання оформлення та реквізити ОРД: накази, постанови, розпорядження, вказівки, статути

1. Огляд теми

. Особливості складання оформлення та реквізити ОРД: накази, постанови, розпорядження, вказівки, статути

2. Типові завдання та приклади їх вирішення

Завдання 1.

Складіть наказ директора закладу, який би відображав питання внутрішнього розпорядку.

Завдання 2

Складіть розпорядження директора підприємства про проведення ремонтних робіт.( З кутнім розташуванням реквізитів)

Завдання 3.

Складіть вказівку заступника директора фірми з кутнім розташування реквізитів.

Завдання 4

Складіть формуляр-зразок правил внутрішнього розпорядку, затверджені керівником підприємства, погоджені загальними зборами трудового колективу, завізовані юрисконсультом.

Завдання 5

Складіть проект розпорядження директора фірми про проведення ремонтних робіт, назначити відповідальну особу, і особу яка буде здійснювати контроль. Документ направити в справу. (Кутове розташування реквізитів).

Завдання 6

Оформіть титульну сторінку затвердженого статуту підприємства, зареєстрованого 1.10.2005.

Завдання 7

Складіть форму стандартного статуту.

Завдання 8

Складіть формуляр-зразок вказівки про графік відпусток

Приклад

НАКАЗ №________

Місто________ ”__”_______199__р.

Про прийняття на роботу за контрактом

ПРИЗНАЧИТИ:

______________________________________________________

(зазначити прізвище, ім’я, по батькові)

На посаду начальника юридичного відділу підприємства на умовах укладеного з ним контракту від »__» ________ 199__ р.

Підстава: контракт від »__» ________ 199__ р.

Директор ___________________________________________________________________ (підпис і його розшИФрування)

З наказом ознайомлений »__» ________ 199__ р.

Начальник юридичного відділу ________________________________________________

(підпис і його розшифрування

3. Рекомендована література

1. Бондарева Т. М. Секретарское дело. — М. :Вища школа., 1995.

2. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навч. посібник.-К,:Центр навчальної літератури, 2005.

Веселов П. В. Профессия — секретарь. — М. Маркетинг,1996.

4. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери.-К.: А. С.К.,2003.

Головач А. С.Зразки оформлення, документів: Для підприємств та громадян. – Донецьк: Сталкер, 1999.

6. Діденко А. Н.Сучасне діловодство.-К.:Либідь,2004.

7. Кузнєцова Т. В.Степанов Е. А., Филиппов Н. Г. Делопроизводство и техническая документация.-М.:Высшая школа, 1991.

8. Кузмичева В. И. Делопроизводство без проблем К.,1997

9. Кулініченко ВЛ. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. — К.; 1996.

Молдованов М. І., Сидоров Г. М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.:Техніка, 1992. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. – К., МАУП, 1997. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – К., 2002.

13. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики.-К.: Довіра, 2003.

14. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /Уклад.: С. П.Бибик, І. Л.Михно, Л.О. Пустовіт.-К.: Довіра,1999.

Стенюков М. В. Пустозерова В. М. Делопроизводство в управлении персоналом.-М.,2001

Реферати :

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Діловодство
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС