Оптика фотометрія (лаб). Мета: розв’язання… — Частина 2

Відповідь: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 1,26 м.

Задача № 3

Фокус угнутого дзеркала розміщений на відстані Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=0,24 м від світного предмета і на відстані Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 0,54 м від його зображення. Знайти збільшення Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 предмета, яке дає дзеркало.

Розв’язання. Якщо предмет розміщений далі від фокуса дзеркала, то Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Згідно з формулою дзеркала Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Якщо ж предмет лежить між дзеркалом і його фокусом, то Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, а Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. У цьому випадку формулу дзеркала можна записати Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Розв’язавши окремо ці системи рівнянь, знайдемо збільшення: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=1,5 у кожному з випадків.

Відповідь: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=1,5

Задача № 4

Людина може повернути у руці плоске дзеркало на кут 90° за час 0,1 — 0,2 с. Це викликає рух на віддаленому екрані «зайчика», утвореного відбитими дзеркалом променями Сонця. Якою має бути відстань до екрана з поверхні Землі, щоб швидкість «зайчика» в два рази перевищила швидкість світла у вакуумі?

Розв’язання. На рис. пунктиром показано початкове положення дзеркала, суцільною лінією — його положення після повороту на кут. Легко бачити, що перпендикуляр до дзеркала робить поворот на, а напрям відбитого променя — на кут 2. Отже, кутова швидкість руху «зайчика» вдвічі перевищує кутову швидкість повороту дзеркала. З формули знаходимо відстань до екрану:

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

2c = R2Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=(1.9 — 3.8) 10Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2М.

Відповідь: якщо екран знаходиться на відстані 19 000 — 38 000 км і далі, то швидкість «зайчика» від дзеркала вдвоє перевищить швидкість світла у вакуумі.

Задача № 5

У кімнаті площею 4 х 5 м" дві суміжні стіни являють собою плоскі дзеркала. Яку площу кімнати бачить людина, яка стоїть на відстані 2 м від одного і 3 м — від другого дзеркала? Яка відстань від людини до найбільш віддаленого до неї зображення?

Розв’язання. Будуючи зображення, переконуємось, що їх три і вони разом з предметом утворюють прямокутник зі сторонами 4 м і 6 м. Отже, відстань від людини до найвіддаленішого її зображення

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2М = 7,2м.

Очевидно, що людині кімната здається вчетверо більшою і має площу 80м2.

Відповідь: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 м

Задача № 6.

У певний момент ранку на екваторі Землі довжина тіні стовпа дорівнювала Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, а через інтервал часу і вона стала Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Обчисліть висоту стовпа.

Розв'язання. Позначимо через Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, кут падіння сонячних променів у початковий момент, Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2— кут падіння через час Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Враховуючи рівномірність руху Сонця по небу, можна обчислити кут повороту Сонця Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 =Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 , де Т0 — доба.

Запишемо довжини тіні через вказані кути і висоту стовпа h :

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2Або Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

З першого рівняння знаходимо Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 =Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, підставляємо у друге і дістаємо квадратне рівняння для обчислення висоти стовпа: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, розв'язок якого має вигляд: h=0.5(Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2)Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

Відповідь: h=Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

Задача № 7

Потрібно освітити відбитим сонячним світлом дно колодязя, коли світло падає під кутом Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 до вертикалі. Під яким кутом Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 до горизонталі треба розмістити плоске дзеркало?

Розв’язання. Хід падаючого АО і відбитого ОАОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 променів показано на рис.5.Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 = Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Нормаль ON до площини дзеркала в точці падіння сонячного променя утворює з вертикаллю Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Цей кут дорівнює шуканому куту Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 (кути із взаємно перпендикулярними сторонами), тобто Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.

Відповідь: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.

Задача № 8

Предмет знаходиться у на відстані 1 м від сферичного дзеркала оптичною силою 2 дптр. Знайдіть положення його зображення і його збільшення.

Розв'язання. Радимо Вам спочатку виконати малюнок і пересвідчитись, що подальші обчислення правильні.

Визначимо фокусну відстань сферичного дзеркала F=Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 1/2 м. На основі рівняння сферичного дзеркала Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 здобудемо Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

Звідси f =1 м. Для модуля збільшення маємо Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 1. Отже, зображення дійсне і розміри предмета і зображення однакові..

Відповідь: зображення дійсне, знаходиться на відстані 1 м перед сферичним дзеркалом і розміри предмета і зображення однакові..

Задача № 9

Світна точка лежить на головній оптичній осі круглого вгнутого дзеркала на однаковій відстані від дзеркала і його головного фокуса. Перпендикулярно до головної осі дзеркала розміщено екран, центр якого збігається з центром дзеркала. У скільки разів діаметр світлого круга на екрані перевищує діаметр дзеркала.

Світлий круг на екрані утворюється внаслідок відбивання променів дзеркалом ( на рис.) Оскільки світна точка розміщена ближче від фокуса, промені можна вважати такими, що виходять з уявного джерела – зображення точки.

За формулою сферичного дзеркала, де — за умовою задачі. Діаметр дзеркала.

•S

C

F

D

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

Діаметр світлого круга

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Звідси Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 З формули сферичного дзеркала знаходимо: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Остаточно Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.

Відповідь: діаметр світлого круга на екрані перевищує діаметр дзеркала у Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 рази.

Задача № 1 Визначити показник заломлення Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2Скипидару і швидкість поширення світла Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2У скипидарі, коли відомо, що куту падіння Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 450 відповідає кут заломлення Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 300.

Реферати

 • Сущность физико- химических методов и особенности
 • математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве
 • основные правила отбора проб
 • понятия технологического процесса, технологической операции
 • химиическая кинетика
 • сырьё масличного производства
Tagged with: , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС