mi band

Оцінка ризику і страхування

7. Оцінка ризику і страхування

1. Мета роботи

Навчитися складати розділ бізнес-плану “Оцінка ризику і страхування”

2. Практичне завдання

У бізнес-плані необхідно враховувати ймовірність виникнення різних видів ризику та розмірів збитків у випадку їх виникнення. Ймовірними ризиками в сільському господарстві є такі:

— стихійні лиха;

— епідемії;

— неврожаї, пов’язані з природними факторами;

— виробничі ризики, які включають ймовірність зупинки, або зниження ефективності виробництва через неякісну сировину, машини, прорахунки у підборі кадрів тощо.

Ймовірність кожного виду ризику як і розмір збитків у разі їх виникнення залежить від великого числа факторів, випадкових і детермінованих, тому оцінка міри ризику може здійснюватися різними способами від використання математичних моделей до інтуїтивних міркувань та аналізу колишнього досвіду (евристичний метод).

У бізнес-плані малого переробного підприємства в першому наближенні ризики оцінюють евристичним методом, виявляють основні чинники внутрішні (виробничі) та зовнішні, що спричиняють ситуації ризику, вказують найбільш ймовірні ризики та заходи їх профілактики, основними з яких є:

— організаційні заходи профілактики ризиків у виробництві;

— фінансові заходи, які включають програму страхування від ризиків з описом типів страхових полюсів, затрат на їх придбання та суми відшкодування.

4. Питання для закріплення та самоконтролю

Ознайомлення з видами ризиків
Організаційні заходи щодо зменшення ризиків
Програми страхування
mi band