Обладнання для згущення та сушіння

Лекція 3. Обладнання для згущення та сушіння.

План.

1. Плівкові вакуум-апарати.

2.Обладнання для сушіння.

Конспект лекції.

1. Згущені молочні консерви виробляються двох видів: з цукром і без нього (стерилізовані). При виробництві згущених молочних консервів з цукром використовується технологічне обладнання: приймальні ємності, насоси, пластинчаті підігрівачі, сепаратори_молокоочисники, сепаратори_вершковідокремлювачі, пластинчаті_охолоджувачі, трубчаті пастеризатори, вакуум-апарати наповнювачі, закрив альні машини, моєчно-сушильні агрегати, етікетировочна машина.

1.Підприємство галузі випускають слідуючі види консервів: згущене молоко з цукром, згущені вершки з цукром, нежирне згущене молоко з цукром, згущену маслянку з цукром, натуральну каву із згущеним молоком і цукром, какао із згущеними вершками і цукром та інші з різними оригінальними назвами.

Технологічний процес виробництва складається із слідуючих основних операцій: приймання і підготовка сировини і компонентів, нормалізація, пастеризація, гомогенізація, приготовлення і добавлення цукрового сиропу, згущення, охолодження згущеного продукту. фасування, упакування і зберігання.

Обладнання лінії включає: приймальну ємкість, насоси. пластинчатий підігрівач, сепаратор-молокоочисник, сепаратор_вершковідокремлювач ємкість для знежиреного молока, пластинчатий охолоджувач, трубчаті пастеризатори, вакуум-апарат, трубчаті охолоджувачі, трубчаті підігрівачі, наповнювачі, закаточні машини, моєчно-сушильний агрегат, етикетировочна машина.

Нормалізовану молочну суміш пастеризують при температурі 85-95 Сº або 105-112 Сº без видержування. В нормалізоване молоко перед пастеризацією вноситься 25%-й водний розчин солі-стабілізатора. Після пастеризації молоко рекомендується охолодити до 70-75 Сº і направити на згущення.

Перед згущенням допускається гомогенізація. Цукровий сироп готовлять розчиненням необхідної кількості цукру в питній воді температурою 60-70 Сº. Цукровий сироп може надходити в вакуум-апарат лінії в суміші з молоком або поетапно.

Згущений продукт із вакуум-випарної установки направляють на охолодження. Для цього використовують охолоджувачі-кристалізатори і вакумні охолоджувачі. Продукт охолоджують до температури 18-20 Сº протягом 40-60хвилин.

Із охолодженого згущеного молока відбирають проби для визначення фізико-механічних і біохімічних показників і продукт направляють на фасовку і закатування в жерстяні банки №1,7,13, металеві туби №13,а також в фанерно-штамковані або дерев’яні заливні бачки і металеві фляги.

Згущені стерилізовані продукти виробляють із згущеного питного і знежиреного молока і вершків без згущених з послідуючою їх стерилізацією в тарі.

Випускаються види консервів: згущене стерилізоване молоко в банках, нежирне стерилізоване молоко, концентроване стерилізоване молоко, згущене стерилізоване молоко з кавою, стерилізовані вершки і т. д.

Технологічний процес виробництва стерилізованих згущених консервів: приймання і підготовка молока і наповнювачів, нормалізація, пастеризація і згущення, гомогенізація, охолодження, нормалізація готового продукту, пробна стерилізація, упакування, стерилізація, видержування продукту, упакування і зберігання.

Обладнання лінії включає: ємкість для молока, насоси, комбінований пластинчатий апарат, сепаратор — вершковідокремлювач, ємкість для вершків, пластинчатий апарат для вершків, ємкість для нормалізованого молока, нагрівач, вакуумний охолоджувач, вакумно — випарна установка, ємкість для згущеного молока, гомогенізатор, закаточний агрегат, гідростатичний стерилізатор.

Після пастеризації молоко згущають в вакуум-апаратах. З метою запобігання відстою жиру згущене молоко гомогенізують.

Згущене молоко з внесеною сіллю-стабілізатором, яке видержало пробну стерилізацію, фасують у банки№7, закатують і направляють на стерилізацію в потоці, або в тарі після фасування в банки і закатування.

Банки с продуктом перед стерилізацією перевіряють на герметичність. Закатані банки з продуктом стерилізують в апаратах періодичної дії. В стерилізаторах непереривної дії роторного типу продукт стерилізується при 116-118 Сº з видержкою 14-17хв. В гідростатичних стерилізаторах продукт обробляють при 116-117 Сº з видержкою 15-17хв.

Визначив відповідність якості виготовлених консервів їх упаковують в транспортну тару і зберігають на складі до відгрузки при температурі не нижче 0 і не вище 20 Сº.

Для згущення молока, перегону, сироватки використовують вакуум – випарні апарати. Продукт відводиться внаслідок непереривного відведення пари від кип’ячого продукту.

В. В.У. працюють під вакуумом, що дозволяє знизить температуру кипіння і таким чином запобігти фізико – хімічним змінам, що можуть відбутися в молоці (карамелізація, пригар і втрат вітамінів).

Конструкція вакуум – установки: підігрівач – теплообмінник для попереднього підігріву продукту;

Калоризатор-трубчатий або пластинчатий теплообмінник в якому проходить кипіння продукту і випаровування води; сепаратор – для розділення пари і капель продукту, інжектор, конденсатор, вакуумний насос – для відсмоктування вторинної пари та несконденсованих газів і створення вакууму, система насосів для відведення згущеного продукту і конденсату калоризатор і сепаратор складають так звану ступінь, або корпус установки.

В. В.У. класифікують за способом дії – установки непереривної дії і періодичної дії, за кількістю корпусів розрізняють однокорпусні і багатокорпусні, за конструктивним виконанням нагрівальних поверхонь – установки з трубчатими і пластинчатими калоризаторами в залежності від нагрівального агента – установки з паровим, аміачним і фреоновим обігрівом;

Від умов кипіння продукту – циркуляційні і плівкові.

Продуктивність ВВУ подають в кількості визначеної вологи на одиницю часу, тому ряд інших показників проводять також на 1 кг випареної вологи.

Параметри що характеризують роботу ВВУ і за якими можна оцінювати переваги конструкції і ефективність використання.

Обладнання для згущення та сушіння

Обладнання для згущення та сушіння1)Обладнання для згущення та сушінняН – коефіцієнт випарювання Обладнання для згущення та сушіння— відношення кількості теплоти, що віддає

1 кг нагрівальної пари, до кількості теплоти затраченої на утворення 1кг вторинної пари.

Гг – питома теплота паро утворювання нагрівальної пари кДж/кг;

Гв – питома теплота пароутворення вторинної пари кДж/кг.

Обладнання для згущення та сушіння

Обладнання для згущення та сушіння2) Обладнання для згущення та сушіння— інтенсивність процесу випаровування Обладнання для згущення та сушіння— кількість

Води, що випарюється з 1м2 поверхні нагрівання за 1 год.

W – кількість випареної вологи, кг;

F – площа поверхні нагріву, м2

3) Обладнання для згущення та сушіння— теплове навантаження вакуум – апарата — це кількість теплоти, що відводиться на 1м2 площі за одиницю часу.

F – площа поверхні нагріву, м2;

Q – кількість теплоти, що відводиться з нагрівальної пари за одиницю часу Дж/год.

При однаковій продуктивності в двокорпусних установках собівартість випарованої вологи порівняно з однокорпусними знижується більше ніж у два рази, а в трикорпусних порівняно з двокорпусним – в 1,36 рази.

Але загальна тенденція до збільшення корпусів обмежується доцільним температурним перепадом. При випаровуванні молока найвища технологічно допустима температура кипіння 70˚С на першому ступені, а найнижча температура, яку можна досягти – 40˚С. Перепад температур становить 30˚С. При розділені його на корпусах він буде не значний, що веде до збільшення площі поверхні нагріву, а відповідно до подорожчання пристрою.

Обладнання для згущення та сушіння

Розпилювальна сушарка фірми «Ниро-Атомайзер»:

1-бак для згущеної сировини; 2-насос; 3-вентилятор; 4-повітрерозподільна голівка; 5 — розпилюючий пристрій; Б-сушильна вежа; 7,8-вентилятори; 9, 11-циклони: 10 — бункер для сухого порошка; 12 — труба для відсмоктування повітря з вежі: 13 — паровий калорифер

Дискові сушарки застосовуються на молочноконсервних заводах. На них можна сушити сировину з Високою концентрацією сухих речовин. Для них характерна безперебійна і тривала робота.

2. Распилювальна сушарка фірми «Ниро-Атомайзер» показана на малюнку Згущена сировина з бака 1 насосом 2 подається на розпилюючий пристрій 5, диск якого приводиться в обертання від електродвигуна через мультиплікатор. Частота обертання диска 15000 об/хв. Знизу через повітрерозподілюючу голівку 4 надходить гаряче повітря. Від механічних домішок повітря очищається фільтром, потім вентилятором 3 нагнітається в калорифер. Гаряче повітря у верхній частині башти біля диска розпилюючого пристрою зустрічається з розпиленою рідиною, де відбувається швидке випарювання вологи. Сухої порошок, падає в нижню частину сушильної вежі і за допомогою пневматичного транспортного пристрою виводиться в циклон 9, із якого надходить у бункер 10. Повітря, що виходить із циклона 9, може містити частинки порошку, тому вентилятором 8 його направляють у циклон 11 на очищення

Для транспортування порошку з вежі в циклон 9 повітря забирається з цеху. Тому одночасно з транспортуванням він частково прохолоджує порошок По трубі 12 повітря, що відпрацювало, разом із частинками порошку надходить у циклон 11 і вентилятором 7 викидається в атмосферу. Порошок із циклона 11 надходить на пневмотранспорті. Молоко в дискових сушарках розпорошується завдяки величезній швидкості обертання дисків.

Обладнання для згущення та сушіння

Розпилювальні диски:

А – з похилими каналами до осі обертання; б – з раціонально – розпилюючими каналами; в – з уставними соплами; р – із спіральними каналами; 1 – порожнина для продукту; 2 – канал.

Основним обладнанням для отримання сухих молочних продуктів є Сушильні_Установки. Найбільш широко використовуються сушильні розпилювальні установки. Парк сушильного обладнання на підприємствах молочної промисловості для виробництва СОМ і ЗЦМ і сухої сироватки формується із сушильних установок RCM, RC і ВРА-4 (Чехословакія) продуктивністю по випарювальній волозі 500-1000 кг за годину; Niro Atomizer і Anhirdo (Данія) продуктивністю 1000-3500 кг за годину. В сушильний агрегат входить наступне обладнання: Сушильна башта з повітряподавальним розподіляючим пристроєм, розпилювачем сгущеного продукту, механізмів відвантаження, транспортування, повернення циклонної фракції в сушку, очищення повітря, калориферів, вентиляторів.

Основний вузол сушарки – розпилювач молока. Він складається з корпуса, рами, плити, насосної установки, маслопроводу, кожуха, підставки. Всередині корпуса встановлений вертикальний вал. На нижньому кінці валу змонтований Розпилюючий диск з радіальними каналами прямокутної форми. На верхньому кінці валу змонтований шків. Вал приводиться в рух за допомогою електродвигуна і плоско пасової передачі. Для змащення розпилювача під час роботи призначається насосна станція з ємністю для масла, з маслопроводами.

Рекомендована література.

Єресько Г. О. Технологічне обладнання для молочної промисловості. / Єресько Г. О., Шинкарик М. М., Ворощук В. Я. — Київ: „Інкос”. Центр навчальної літератури. 2007.-344 с. Золотин Ю. П. Оборудование предприятий молочной промышленности. / Золотин Ю. П., Френклах М. Б., Лашутина Н. Г. М: Агропромиздат, 1985. –270 с. Томбаев Н. И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. / Томбаев Н. И. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 543 с. Бредихин С. А., Технология и техника переработки молока. / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. –М.: Колос, 2001. – 400 с. Панфилов В. А. Машины и аппараты пищевых производств. / Панфилов В. А. М.: «Высшая школа», 2001, 620 с. Липатов Н. Н. Руководство к лабораторным и практическим по курсу оборудования предприятий молочной промышленности. / Липатов Н. Н. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 287 с. Гальперин Д. М. Оборудование молочных предприятий: монтаж, наладка, ремонт. Справочник / Гальперин Д. М. – М.: Агропромиздат, 1990. –352 с. Волчков И. И. Насосы для молока и молочных продуктов. – / Волчков И. И. М.: Пищевая промышленность, 1975. –223 с. Лукьянов Н. Я. Теория и расчет молочных сепараторов. / Лукьянов н. Я. –М.: Пищевая промышленность, 1974. – 72 с. Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра. / В. Н. Юрин –М: Колос: 2007.- 310 с.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС