Обладнання для випікання вафельних стаканчиків можливі поломки чистка і миття фризерів основні правила безпечноі експлуатаціі

Модуль 2.

Тема 2. Обладнання для випікання вафельних стаканчиків, можливі поломки, чистка і миття фризерів. Основні правила безпечної експлуатації.

1.Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на комплектацію обладнанням загальної схеми технологічного процесу виробництва морозива, яка висвітлена в базовому підручнику (1).

При вивченні теми студент повинен засвоїти типи обладнання на кожному етапі технологічного процесу (питання), знати будову обладнання, принцип дії, правила експлуатації та техніки безпеки (базовий підручник 2,3). Особливо необхідно звернути увагу на правила експлуатації фризерів, ескімо генераторів, завалочних камер, камер зберігання готового продукту (базовий підручник 2,3 (питання 6-14)) та додаткових джерел (3,4). Вміти розрахувати необхідну кількість обладнання цеху морозива.

Питання по темі

Охарактеризувати обладнання для складання суміші морозива по рецептурам. Характеристика обладнання для пастеризації суміші морозива. Характеристика обладнання для гомогенізації суміші, охолодження суміші. Характеристика обладнання для фрезерування суміші. Характеристика обладнання для розфасовування і закалювання морозива. Будова, принцип дії, правила експлуатації фризерів периодичної дії з росольним охолодженням. Будова, принцип дії, правила експлуатації фризерів периодичної дії з аміачним охолодженням. Будова, принцип дії фризерів неприливної дії з аміачним охолоджуванням. Призначення, устрій, правила експлуатації і техніка безпеки ескимогенераторів карусельного типу. Будова, устрій, правила експлуатації швидко морозильних апаратів. Техніка безпеки при експлуатації обладнання для виробництва морозива. Характеристика ліній по виробництву брикетного морозива. Характеристика ліній виробництва морозива в вафельних стаканчиках. Характеристика допоміжного обладнання для виготовлення морозива.

2. Типові задачі по темі

Студент по джерелам (1,2,3) повинен засвоїти розрахунок слідуючих задач:

Задача 1. Визначити продуктивність швидко морозильного завалочного апарату з повітряним охолодженням. Вага однієї порції 0,1 кг. Число порцій в носію на цепному конвеєрі 10. Кількість носіїв 178. час циклу 1680сек.

Приклад для вирішення

Одноразова загрузка камери морозивом

Обладнання для випікання вафельних стаканчиків можливі поломки чистка і миття фризерів основні правила безпечноі експлуатаціі

Mnop – вага порції морозива, кг

N – кількість порцій в носію на цепному конвеєрі

Z — кількість носіїв

Продуктивність апарату

Обладнання для випікання вафельних стаканчиків можливі поломки чистка і миття фризерів основні правила безпечноі експлуатаціі

Обладнання для випікання вафельних стаканчиків можливі поломки чистка і миття фризерів основні правила безпечноі експлуатаціі— час циклу виробництва морозива.

Задача 2. Визначити продуктивність рундукового ескімогенератора. Вага однієї порції 0,04 кг ( з врахуванням 10 г глазурі). Число порцій в формі 30. одноразова загрузка ванни ескімо генератора 75 форм. Час циклу 300 сек.

Задача 3. Визначити годинні витрати холоду на закалку морозива в ескімогенераторі продуктивністю 200 кг/год. Температурний режим і вид суміші вибрати самостійно.

Задача 4. Визначити кількість порційних форм в рундуковому ескімогенераторі при продуктивності 200 кг/год. Дані взяти з задачі 3.

3.Рекомендована література

1. Ю. П. Золотин «Оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Агропромиздат, 1985 – 270с

2. В. Д. Сурков «Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Пищевая промышленность, 1970 – 548с.

3. Н. И. Томбаев «Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности», М.: Пищевая промышленность, 1972 – 574с

4. «Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів». Навчальний посібник. За ред. Професора В. В. Власенка, Вінниця 2000 – 308с.

5. Г. О.Єресько «Технологічне обладнання молочних виробництв», Київ, «ІНКОС», 2007, с. 344.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС