mi band

Обладнання для перемішування

Лекції 2. Обладнання для перемішування – 4 год.

План

1. Фаршемішалки. Устрій, принцип дії, правила експлуатації.

1.1. Відкриті фаршемішалки з торцевого вигрузного фаршу.

1.2. Фаршемішалки з перекидним коритом.

1.3. Вакумні фаршемішалки.

2. Фаршезмішувачі. Устрій, принцип дії, правила експлуатації.

Конспект лекції

1. В м’ясній промисловості найбільш поширене механічне перемішування (фаршемішалки і фаршезмішувачі). Використовуються фаршемішалки періодичної і непреривної дії. Основні вузли фаршемішалок: корито, лопасті, цапфи, ричаги, станина, привод.

Фаршемішалки ділять:

* відкриті з торцевою вигрузкою

* відкриті з перекидним коритом

* вакуумні

Фаршмішалка Л5-ФМ2-М-340 — станина, місильне корито, виконуючі органи, привод виконуючих

Органів, привод перевертання місильного корита.

Місильне корито має теплову рубашку, яка забезпечує підігрівання продукту в процесі його перемішування. Всередині корита знаходяться дві Z – образні лопасті, які обертаються з різними швидкостями 67 і 57 об/хв.

Привід для перевертання корита включає в себе електродвигун, черв’ячний редуктор і черв’ячний сектор, який зв’язаний з коритом.

Принцип роботи фаршмішалки: в місильне корито загружають продукт, закривають корито кришкою і включають місильні лопасті. Час перемішування залежить від необхідної консистенції фаршу. Готовий фарш вигружають, перекидаючи в корито. У процесі вигризки Шнеки обертаються. Вигризка закінчилась, шнеки зупиняються, включається зворотний хід і корито повертається в горизонтальне положення.

Коефіцієнт загрузки корита 0,5-0,8.

Період перемішування від 3 до 8 хвилин.

Продуктивність від 2500-3200 кг/год.

2. Фаршезмішувачі непреривної дії — складова частина комплексів і агрегатів обладнання, призначених для виконання кількох технологічних операцій в непреривному потоці. Їх можна використовувати і самостійно.

Змішувач А1-ФЛБ, входить в склад комплексу обладнання для посолу м’яса. Основні елементи: місильне корито з перемішуючими шнеками, Фаршепровід, шнековий устрій вигрузки. Робота змішувача: м’ясна сировина загружається в місильне корито, загружаються одночасно другі компоненти рецептури. Сировина і складові компоненти захвачуються спіралеобразними шнеками і перемішуються до рівномірного розподілення складових частин.

Готовий продукт вивантажується за допомогою шнекового устрою вигрузки.

В лініях приготування фаршу для котлет і пельменів використовують лопасні фаршемішувачі. Для інтенсифікації процесу перемішування використовують вібрацію.

Віброзмішувачі Я8-ФСД призначені для приготування пельменного тіста з використанням вібрації.

Рекомендована література

1. Бередихин С. А.”Технологическое оборудование мясокомбинатов” М.2000 .

2. Пелеев А. И.Технологическое оборудование предприятий мясной промышлености-М.:Пищевая промышленость,1971.

mi band