mi band

Молочна продуктивність корів та фактори, що впливають на неі та на склад і технологічні властивості молока

2

Молочна продуктивність корів та фактори, що впливають на неї та на склад і технологічні властивості молока.

План лекції.

1. Вплив на склад молока, породи, віку корів.

2. Зміни продуктивності корів та складу молока по місяцям лактації.

3. Вплив віку корів, годівлі, умов доїння на склад та властивості молока.

Продуктивність корів, склад і властивість молока змінюються під впливом  різних та багатьох причин, найголовнішими з яких є :  порода корів, лактаційний період  .догляд і годівля, стан здоров’я способи та час доїння, масаж вим’я (чи відсутність його) тощо.

Порода впливає на склад молока, але  найбільше на молочну продуктивність корів. Так наприклад червона степова  порода корів має в середньому надій  за лактацію – 4 тис. кг. жир — 3,76%; білок — 3,55%; а лебединська має Надій  4,6 тис. кг; жирність молока – 3,9%,білок — 3,57%

Лактація —  період утворення та виділення молока  від отела корів до їх запуску. Період  від отелу до запуску називають лактаційним періодом. Цей період в корів триває 210-350 днів. Нормальний період дорівнює 300 дійним дням. Склад молока, його кількість протягом лактації змінюються.

Джерелом речовин, що йдуть на утворення молока  слугують речовини, що доставляються з кров’ю. Молочна залоза корови добре  постачається кров’ю. Для утворення 1 л молока необхідно, щоб через вим’я пройшло 400-450 л крові.

Зміни продуктивності корів та складу молока по місяцям лактації. Молоко здорової корови в період з 7-10-го дня після отелу та за 10-15 днів до запуску називають нормальним. Це молоко придатне  для безпосереднього використання та для переробки.  З ходом лактації поряд із змінами в кількості молока змінюється і його якісний склад.

Протягом лактаційного періоду склад молока і його властивості  істотно змінюються. Перші 5-7 днів після отелення корова дає молозиво, яке відрізняється  від молока зовнішнім виглядом. Складом і властивостями. Молозиво має ярко жовтий колір, солонуватий смак і значно густіше молока. У молозиві, видоєному в перший день після отелення , сухих речовин більше, ніж в молоці

Майже  в 2 р, білків – у 5-7 разів, Альбуміну і глобуліну в 10-12 разів, мінеральних речовин  — в 1 ,5 рази. Жиру в перший день у  молозиві менше, ніж в молоці, але в наступні дні вміст його швидко збільшується і в цілому перевищує  вміст жиру в молоці. Молозиво має високу кислотність – в середньому 55-60°Т.

Молочна продуктивність корів після отелу  зростає протягом  3-4 місяців, сягаючи піку на 4,5,6. місяці лактації  (залежно від породи, годівлі, утримання ) , після чого молочна продуктивність знижується.

Сама низька кількість жиру та білку в молоці спостерігається  на 2-3 місяці лактації, а потім до запуску  вміст жиру  та білку в молоці підвищується. В цей період зменшується вміст  молочного цукру та кислотність знижується. Перед запуском корів змінюються технологічні властивості молока, воно погано згортається  сичуговим ферментом, підвищується його в’язкість.. Пониження сичугового зсідання молока  пояснюється в основному пониженням кислотності.

Зміни в молоці протягом доби — вміст сухих речовин, жиру  в ранішньому молоці  менше порівняно до молока отриманого ввечері.

Корми і годівля дуже впливають на удої, склад і властивості молока.  Великі надої молока  з високим вмістом  жиру і білків корови дають лише тоді,  коли їх  добре годують і доглядають протягом усього їхнього життя. Корми  повинні бути  доброякісними, а раціон  для годівлі  корів різноманітний, збалансований за поживністю  відповідно до потреб організму.

Корми мають певний вплив на технологічні властивості молока. Доведено, що велика кількість макухи в раціоні  корів погіршують якість масла: воно в наслідок  збільшення в ньому  ненасичених жирних  кислот стає більш м’яким, мазким. Найгірше впливає  на технологічні властивості молока льняна макуха, потім соняшникова, соєва, бавовникова. Велика кількість льняної макухи погіршує зсідання молока під впливом сичугового ферменту, воно стає сичугово — в’ялим, з такого молока  отримують сири низької якості.

До аналогічних наслідків призводить годівля корів великою  кількістю силосу, барди, пивної дробини, кислого жому та деяких інших соковитих кормів, випасання на  низинних, особливо болотистих пасовищах з кислою рослинністю.

Корми впливають на вміст в молоці вітамінів, ферментів, барвників (каротиноїдів). Кількість  жиророзчинних  вітамінів в молоці повністю залежить від вмісту їх у кормах  ; тому  літнє молоко, масло, сир багатші на вітаміни, ніж зимове.

В практику молочного скотарства  широко впроваджуються  такі корми як сінаж  ,повноцінні кормо суміші (гранули, брикети), що містять грубі корми в подрібненому вигляді, різі премікси, продукти  мікробіологічної, хімічної промисловості. Ці корми позитивно впливають на молочну продуктивність корів, але виявлені деякі особливості.

Гранули, в яких розмір часток грубих кормів складає 0,3-0,4 см, що введені в великому об’ємі в раціон молочних корів, сприяють зменшенню жирності молока. Брикетовані корми ( брикети) із цілих рослин зернофуражних  культур з розміром часток 3-5 см порівняно  з гранулами при введенні їх в раціон  сприяли підвищенню жирності молока на 0,4%  , але  спостерігалось  зниження вмісту білка – на 0,12- 0,15%

При великій кількості в раціонах корів гранульованих кормів зменшується вміст в молоці імунних глобулінів. Щоб поповнити недостачу протеїну  та знизити собівартість раціонів в молочному скотарстві застосовують синтетичні речовини – сечовину, діамонійфосфат та інші. Введення в раціон корів до 30%  сечовини  не має негативного впливу на  стан  їх здоров’я  та продуктивність. При згодовуванні коровам цукрового буряку із розрахунку 150-180 г цукру на 1 л молока  відсоток Жиру в молоці підвищується на 0,3%, Білку — на 0.2%, надої збільшуються на 8-13%.Більш високі кількості цукру діють несприятливо.

Згодовування  великої кількості картоплі може  викликати  різке падіння вмісту жиру в молоці. Невелика кількість картоплі в раціоні  не впливає на склад молока. Позитивно впливає на вміст жиру в молоці  дача коровам  помірної кількості жмихів (8-12 кг)

Позитивний  плив на підвищення молочної продуктивності  та жирномолочності має моціон корів. Це пояснюється поліпшенням обміну речовин під час руху і загальним зміцненням організму.  Прогулянка повинна бути щоденною та тривати 1-2 год., тварини повинні пройти  2-3 км.

Правильне доїння  впливає на величину надоїв та склад молока. Корів слід доїти  в один і той же час. Кількість  доїнь встановлюють залежно від рівня продуктивності  корів, періоду  лактації, враховують економічну доцільність. Доїти  корів слід  два  (не більше 3- х) рази  на добу.

Склад молока різних порцій відрізняється. В перших порціях молока, що видоюється жиру міститься менше, ніж в останніх. Тому повне видоювання корів має важливе значення для підвищення жирності молока.

Вік корів. У  більшості корів продуктивність і жирномолочність підвищується до 6-го отелення, а потім з віком поступово починає знижуватись. Вміст жиру також зменшується після шостого отелу на 0,025-0,03 % за лактацію. Встановлено, що  між п’ятим та шостим  оте лом корови  продукують молоко з найкращим хімічним складом, біологічно більш повноцінне порівняно до молока молодих корів  (другої лактації).

Здоров’я корів має велике значення. При захворюванні в корів змінюється склад молока,  зменшується  кількість молочного цукру, збільшується вміст білків, в основному  Альбуміну й глобуліну та мінеральних солей, зокрема хлору, ферментів, особливо каталази, підвищується електропровідність, знижується точка замерзання і кислотність, зменшуються надої. В перші дні захворювання вміст жиру в молоці  може підвищитись, але надалі – знижується. Найбільш  поширене захворювання корів – Мастит (запалення вим’я).

При  маститах  молоко набуває лужної реакції, погано зсідається під дією сичугового ферменту, містить велику кількість лейкоцитів. На підставі зміни складу молока визначають стан здоров’я тварини. Ряд досліджень молока можуть використовуватись як допоміжні діагностичні засоби. До них належать:

— каталазна проба, при якій підвищується каталазне число в молоці  хворих корів до 6 і навіть до 10 при нормі 3;

— точка замерзання молока у хворих корів наближається до мінус 1 при нормі  — 0,55°С;

— проба з мастопримом, димастином.

Кліматичні умови. Встановлено, що  корови однієї  породи при однакових умовах годівлі, утримання, але в різних кліматичних зонах продукують молоко з різним вмістом жиру. Найбільш високий вміст жиру відмічається в корів, що утримуються в гірських регіонах.

Молочна  продуктивність корів залежить від  метеорологічних умов.  Несприятливий вплив на організм  тварин  має висока та низькі температури, підвищена сонячна радіація, зміни барометричного тиску. Встановлено, що зменшення молочної продуктивності спостерігається  при зниженні барометричного тиску, високій відносній вологості в приміщенні (85-90%), при  русі повітря із швидкістю 1,5-2,0 м/сек.

Стійкий  рівень молочної продуктивності спостерігався в ясні дні при температурі повітря в приміщенні 14-16°С; при барометричному  тиску 746-756 мм. рт. ст., відносній вологості повітря 60-70%, русі повітря  0,25 м/сек.. Процес молоковіддачі в ясну погоду проходить більш інтенсивно ( 2-2,5 кг/хв.)  В похмуру погоду літом при різкому пониженні барометричного тиску  надої корів зменшуються на 12-15%, а  швидкість молоковіддачі складє  лише 1,2-1,5кг/хв. Це пояснюється тим, що при зменшенні барометричного тиску  понижується інтенсивність окислювальних процесів в організмі, а також його біотонус,  що обумовлює затримку  молока.

Контрольні питання

1. Як впливає порода на продуктивність корів, склад та властивості молока?

2. Як впливає годівля корів на технологічні властивості молока?

3  Значення здоров’я корів в отриманні молока високої якості?

Література

1. Власенко В. В.Машкін М. І. Бігун П. П :Технологія виробництва і переробки молока  та молочних продуктів. Вінниця,”ГІПАНІС.2000”- 306с

2. Машкін М. І., Париш Н. М. Технологія виробництва молока і молочних продуктів: Навчальне видання.-К.: Вища освіта, 2006.-351с.

3. Хоменко В. И. Гигиена получения и ветсанконтроль молока по государственному стандарту. – К.: Урожай, 1990. – 399 с.

mi band