mi band

мікропроцесорний контролер р-130 — №2

• Погрішності перетворення: .

• АЦП: ±0,4%;

• ЦАП: ±0,5%.

• Час збереження інформації при відключенні живлення — 10 років.

• Реміконт має канал інтерфейсного зв’язку ИРПС або RS232С,

• Швидкість обміну — 1,2; 2,4; 4,8; 9,6 кбіт/с.

По інтерфейсному вході-виході Реміконти можуть поєднуватися в локальну керуючу мережу «Транзит» кільцевої конфігурації, що за допомогою блоку «Шлюз БШ-1» може взаємодіяти з будь-яким зовнішнім абонентом (наприклад, ЕОМ).

Споживана потужність контролера 15 ВА. Напруга живлення:

• 220 В або 240 В змінного струму,

• 24 В постійного струму (при відсутності блоку БП-1).

Умови експлуатації:

• температура від 1 до 45°С.

Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „мікропроцесорний контролер р-130”

• вологість повітря до 80%.

Реміконт складається з набору наступних блоків:

Найменування блоку

Габаритні розміри, мм

Маса, кг

Блок контролера БК-1

160 × 80 × 365 ‘

3.0

Блоки живлення БП-1, БП-4

133 × 100 × 137

1.8

Блоки підсилювачів сигналів від термопар і термометрів опорів БУС-10, БУТ-10

146 × 120 × 40

0.6

Блок підсилювача потужності БУМ-10 (для дискретних сигналів)

146 ×133 × 40

0.7

Блок перемикання резерву БПР-10 (для перемикання вихідних ланцюгів)

130 × 133 ×40

0.6

Блок шлюзу БШ-1

160 × 80 × 365

3.0

Блок стирання БСТ-1

360 × 320 × 140

7.5

Пульт настроювання ПН-1

81 × 168 × 36

0.35

Контрольні питання.

1. Яке призначення Реміконту?

2. Як розуміти, що Реміконт проектно – компонований пристрій?

3. Які моделі Реміконтів випускаються і чим вони відрізняються?

4. Вкажіть основні функціональні можливості Реміконту.

5. Вкажіть кількість і технічні характеристики «входів» Реміконту.

6. Вкажіть кількість і технічні характеристики «виходів» Реміконту.

7. Як Реміконт можна підключити до ЕОМ верхнього рівня, або передати інформацію з нього на дисплей або друкарський пристрій?

8. Які основні елементи входять до базового комплекту?

9. Які основні елементи входять до складу Реміконту?

10. Які модулі відносяться до пристроїв зв’язку з об’єктом?

11. Які модулі відносяться до пристроїв цифрового зв’язку?

Рекомендована література

1. Регулирующий микропроцесорный контролер Ремиконт Р-100: ГСП. Отраслевой каталог – выпуск 13; 14. – М.: ЦНИИТЭИ Приборостроения 1985. – 87с.

2. Ладанюк А. П., Тре губ та ін. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості. – Київ: «Аграрна освіта», 2001. – 222с.

3. Лапшенков Г. И., Полдоцкий Л. М. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. Технические средства и лабораторные работы. Издание 3-е, перераб. и доп. – М.: Химия, 1998, 228с.

З М І С Т

Стор.

Передмова

4

1. Призначення та область застосування

4

2. Основні технічні показники

7

2.1. Модулі вхідних-вихідних сигналів

7

2.2. Елементи вхідних сигналів

7

2.3. Значення вхідних параметрів

8

2.4. Технічні характеристики

8

Контрольні питання

10

Література

10

Максимов Федір Євгенійович

МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОНЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Методичні вказівки до виконання

Практичних занять на тему:

„Мікропроцесорний контролер Р-130”

Для студентів 4 курсу спеціальностей

6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки мЯса”,

6.091709„Технологія зберігання, консервування та переробки молока”

Що відповідає напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Денної і заочної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку 2009 р. Формат А5. Тираж примірників

Гарнітура Times. Умовних друкованих аркушів Замовлення №

Реферати :

mi band