мікропроцесорний контролер р-130 — №2

• Погрішності перетворення: .

• АЦП: ±0,4%;

• ЦАП: ±0,5%.

• Час збереження інформації при відключенні живлення — 10 років.

• Реміконт має канал інтерфейсного зв’язку ИРПС або RS232С,

• Швидкість обміну — 1,2; 2,4; 4,8; 9,6 кбіт/с.

По інтерфейсному вході-виході Реміконти можуть поєднуватися в локальну керуючу мережу «Транзит» кільцевої конфігурації, що за допомогою блоку «Шлюз БШ-1» може взаємодіяти з будь-яким зовнішнім абонентом (наприклад, ЕОМ).

Споживана потужність контролера 15 ВА. Напруга живлення:

• 220 В або 240 В змінного струму,

• 24 В постійного струму (при відсутності блоку БП-1).

Умови експлуатації:

• температура від 1 до 45°С.

Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „мікропроцесорний контролер р-130”

• вологість повітря до 80%.

Реміконт складається з набору наступних блоків:

Найменування блоку

Габаритні розміри, мм

Маса, кг

Блок контролера БК-1

160 × 80 × 365 ‘

3.0

Блоки живлення БП-1, БП-4

133 × 100 × 137

1.8

Блоки підсилювачів сигналів від термопар і термометрів опорів БУС-10, БУТ-10

146 × 120 × 40

0.6

Блок підсилювача потужності БУМ-10 (для дискретних сигналів)

146 ×133 × 40

0.7

Блок перемикання резерву БПР-10 (для перемикання вихідних ланцюгів)

130 × 133 ×40

0.6

Блок шлюзу БШ-1

160 × 80 × 365

3.0

Блок стирання БСТ-1

360 × 320 × 140

7.5

Пульт настроювання ПН-1

81 × 168 × 36

0.35

Контрольні питання.

1. Яке призначення Реміконту?

2. Як розуміти, що Реміконт проектно – компонований пристрій?

3. Які моделі Реміконтів випускаються і чим вони відрізняються?

4. Вкажіть основні функціональні можливості Реміконту.

5. Вкажіть кількість і технічні характеристики «входів» Реміконту.

6. Вкажіть кількість і технічні характеристики «виходів» Реміконту.

7. Як Реміконт можна підключити до ЕОМ верхнього рівня, або передати інформацію з нього на дисплей або друкарський пристрій?

8. Які основні елементи входять до базового комплекту?

9. Які основні елементи входять до складу Реміконту?

10. Які модулі відносяться до пристроїв зв’язку з об’єктом?

11. Які модулі відносяться до пристроїв цифрового зв’язку?

Рекомендована література

1. Регулирующий микропроцесорный контролер Ремиконт Р-100: ГСП. Отраслевой каталог – выпуск 13; 14. – М.: ЦНИИТЭИ Приборостроения 1985. – 87с.

2. Ладанюк А. П., Тре губ та ін. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості. – Київ: «Аграрна освіта», 2001. – 222с.

3. Лапшенков Г. И., Полдоцкий Л. М. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. Технические средства и лабораторные работы. Издание 3-е, перераб. и доп. – М.: Химия, 1998, 228с.

З М І С Т

Стор.

Передмова

4

1. Призначення та область застосування

4

2. Основні технічні показники

7

2.1. Модулі вхідних-вихідних сигналів

7

2.2. Елементи вхідних сигналів

7

2.3. Значення вхідних параметрів

8

2.4. Технічні характеристики

8

Контрольні питання

10

Література

10

Максимов Федір Євгенійович

МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОНЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Методичні вказівки до виконання

Практичних занять на тему:

„Мікропроцесорний контролер Р-130”

Для студентів 4 курсу спеціальностей

6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки мЯса”,

6.091709„Технологія зберігання, консервування та переробки молока”

Що відповідає напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Денної і заочної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку 2009 р. Формат А5. Тираж примірників

Гарнітура Times. Умовних друкованих аркушів Замовлення №

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС