mi band

Мікробіологічний контроль молока що заготовляється

СРС 1

Тема: Мікробіологічний контроль молока, що заготовляється

Питання, які потрібно засвоїти

1. Визначення редуктази з метиленовим голубим.

2. Визначення редуктази з резазуріном.

3. Визначення редуктази з тетразоліевим синім.

4. Оцінка сортності молока за ГОСТами.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ МІКРОРГАНІЗМІВ В МОЛОЦІ РЕДУКТАЗНОЮ ПРОБОЮ З МЕТИЛЕНОВИМ БЛАКИТНИМ

ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа».

Для проведення редуктазної проби з метиленовим блакитним готовлять водний розчин з масовою концентрацією метиленового блакитного 0,005 г/см 3, для цього 0,5 г метиленового блакитного переносять у мірну колбу місткістю 1 00 см 3 і доводять до мітки прокип’яченою і охолодженою до 25 ± 2 °С дистильованою водою. Суміш ретельно перемішують до повного розчинення. Термін зберігання приготовленого розчину не більше 12 місяців в банках, захищених від світла.

Для приготування розчину метиленового блакитного з масовою концентрацією метиленового блакитного 0,00015 г/см 3 беруть 6 см 3 розчину з масовою концентрацією 0,005 г/см 3 і змішують з 194 см 3 дистильованої води. Термін зберігання приготовленого розчину не більше 30 діб.

Проведення аналізу. В пробірки наливають по 1 см розчину метиленового блакитного і по 20 см 3 досліджуваного молока, закривають гумовими пробками і змішують шляхом повільного триразового перевертання пробірок.

Потім ставлять пробірки у редуктазник з температурою води 37 °С. Вода у редуктазнику або у водяній бані повинна доходити до рівня рідини в пробірках або бути вищою. Необхідно температуру підтримувати і щільно накрити редуктазник кришкою або рушником, щоб світло не впливало на забарвлення. Момент занурення пробірок в редуктазник вважають початком аналізу.

Зміни забарвлення фіксують через 40 хв. 2,5 і 3,5 годин з початку проведення аналізу. При цьому невеликий зафарбований шар, що зверху ( не більше 1 см) , не враховується. Появу забарвлення молока в цих пробірках при збовтуванні теж не враховують.

Оцінка результатів

Клас

Тривалість забарвлення, год.

Орієнтована кількість бактерій в 1 см молока

Вищий

Більше 3,5

До 300 тис.

І

3,5

Від 300 тис. до 500 тис.

ІІ

2,5

Від 500 тис. до 4 млн.

ІІІ

40 хв.

Від 4 млн. до 20 млн.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ МІКРОРГАНІЗМІВ В МОЛОЦІ РЕДУКТАЗНОЮ ПРОБОЮ З РЕЗАЗУРІНОМ ГОСТ 9225-84

Приготування основного розчину резазурину

100 мг (0,1г) натрієву сіль резазурину переносять в мірну колбу місткістю 200 см 3 і доводять до мітки прокип’яченою і охолодженою до 25 °С дистильованою водою. Суміш ретельно перемішують. Зберігання розчину не більше ЗО діб при 1; 8-10 °С.

Приготування робочого розчину резазурину.

До 10 мл основного розчину додають 25 мл охолодженої дистильованої води. Зберігають З доби при 0-5 С.

Проведення аналізу. Ставлять пробу не раніше, ніж через 2 години після доїння.

В пробірки наливають по 1 см * робочого розчину резазурину і по 10 см3 досліджуваного молока, закривають гумовими пробками і триразове струшують, тобто перевертають. Потім ставлять у редуктазник з температурою води 37 °С. Рівень води в редуктазнику такий як в реакції з метиленовим синім. Результати враховують через 1 і 1,5 год. При перевірці через 1 год. пробірки з молоком, що мають забарвлення від сіро-бузкового з слабим відтінком сірого кольору, залишають у водяній бані ще на ЗО хв. Решту виймають, появу забарвлення молока в цих пробірках при збовтуванні не враховують.

Оцінка результатів

Клас молока

Тривалість знебарвлення чи змін кольору

Забарвлення молока

Орієнтована кількість бактерій в 1 см 3 молока

Вищий

1 ,5 год.

Сіро-бузкове до бузкового з слабим сірим відтінком

До 300 тис.

І

1 год.

Те ж саме

Від 300 тис. до 500 тис.

ІІ

1 год.

Бузкове з рожевим відтінком або яскраво рожеве

Від 500 тис.

До 4 млн.

ІІІ

1 год.

Блідо-рожеве або бліде

Від 4 млн. до 20 млн.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕДУКТАЗИ З ТЕТРАЗОЛІЄВИМ СИНІМ

Приготування основного 1%-ного розчину : до 1 г індикатора тетразолієвого синього додають 100% см дистильованої води, перемішують і стерилізують автоклавуванням або кип’ятінням. Зберігають в холодильнику З місяці у темному флаконі.

Приготування 4%-ного розчину пептону : до 4 г пептону додають 100 см 3 дистильованої води і перемішують до повного розчинення. Потім стерилізують автоклавуванням або кип’ятінням. Зберігають в холодильнику 1 місяць.

Приготування робочого розчину: до 99 см 3 4%-ного розчину пептону додають 1 см 3 1%-ного розчину тетразолієвого синього і перемішують. Зберігають в холодильнику і використовують протягом 7 днів.

Проведення аналізу

В пробірки наливаємо по 1 см 3 робочого розчину тетразолієвого синього і по 10 см 3 досліджуваного молока, закривають гумовими пробками і змішують шляхом перевертання пробірки. Потім ставлять в редуктазник або водяну. баню з температурою води 37 С. Рівень води повинен бути на рівні молока в пробірках. Редуктазник необхідно накрити кришкою. Контролем є пробірка з молоком без індикатора.

Обробка результатів

Результати фіксують через 15 хв., 1 і 1,5 год. візуальним оглядом пробірок, відзначають час появи добре помітного сіро-синього забарвлення стовпчика молока. Для цього необхідно досліджувані зразки молока корів порівнювати з контрольною пробіркою. Появу невеликого слабо-зафарбованого кільця зверху пробірки при оцінці результатів не враховують. Залежно від часу появи сіро-синього забарвлення молока відносять до одного з 4 класів.

Клас молока

Час появи сіро-синього забарвлення молока

Орієнтована кількість бактерій в 1 см3 молока

Вищий

Більше 1, 5 годин

До 300 тис.

І

Від 1 до 1,5 год.

Від 300 тис. до 500 тис.

ІІ

Від 15 хвилин до 1 год.

Від 500 тис. до 4 млн.

ІІІ

До 1 5 хвилин

Від 4 млн. до 20 млн.

ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ МОЛОКА ПРИ ПРИЙМАНШ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА

Визначення ґатунку молока у відповідності з вимогами ДСТУ 3662-97

Назва показників якості, одиниця виміру

Норма для ґатунків

Вищий

Перший

Другий

Кислотність, °Т

16-17

19

20

Ступінь чистоти за еталоном, група

І

І

ІІ

Загальне бактеріальне обсіменіння, тис/см

300

500

3000

Температура, °С

8

10

10

Масова частка сухих речовин, %

11,8

11,5

10,6

Кількість соматичних клітин, тис/см 3

400

600

800

Густина при 20 °С, т/м 3

1027

1027

1027

Масова частка жиру, %

3,0

3,0

3,0

Масова частка білку, %

2,8

2,8

2,8

Інгібіруючі речовини

Не допускаються

Питання для самоконтролю

1.Як проводиться визначення масової частки білку в молоці?

2.Як проводиться визначення свіжості молока за ступенем його кислотності.?

3.Як проводиться визначення редуктази з метиленовим голубим.?

4.Як проводиться визначення редуктази з резазуріном?.

5.Як проводиться визначення редуктази з тетразоліевим синім?.

6.Як проводиться оцінка сортності молока за ГОСТами?.

Література

Инструкция по технохимическому контролю на предприятиях молочной промышленности. – М.: ГОС Агропром ССР, 1988.-112с. Барабанщиков Н. В. Молочное дело. – М.: Колос, 1983.- Ткаль Т. К. Технохимический контроль на предприятиях молочной промышленности. – М.: ВО Агропромиздат, 1990.-185с.

mi band