Методологія обліку основних господарських процесів — №2

Розшифровка кредитового обороту

Культура

Назва продукції

Одиниця виміру

Кількість

Планова собівартість

Сума, грн

Пшениця озима

Зерно

Зерновідходи (30%)

Солома

Ц

Ц

Ц

3000

1300

4500

25,00

8,33

2,77

75000

10829

12465

Разом

98294

Соняшник

Насіння соняшнику

Ц

1500

22,00

33000

Всього

131294

Розшифровка дебетового обороту по рахунку 23 “Виробництво”

Субрахунок “Тваринництво”

Аналітичні рахунки

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Корми

Засоби захисту тварин

Роботи і послуги

Непродуктивні витрати

Затрати на утримання основних засобів

Інші витрати

Загальна сума витрат, грн

Основне стадо ВРХ

59000

21830

27680

2560

3140

1850

11400

9300

136760

Молодняк ВРХ

12000

4440

9500

650

490

360

5210

1984

34634

Всього

171394

Розшифровка кредитового обороту

Групи тварин

Назва продукції

Одиниця виміру

Кількість

Планова собівартість

Сума, грн

Основне стадо ВРХ

Молоко

Приплід

Гній

Ц

Гол.

Т

920

100

600

90,00

300,00

10,00

82800

30000

6000

Разом

118800

Молодняк ВРХ

Приріст живої маси

Гній

Ц

Т

65

500

400,00

10,00

26000

5000

Разом

31000

Всього

149800

Господрські операції СТОВ “Діброва” за звітний період

Зміст операції

Сума

Часткова

Загальна

1. Згідно зведених документів обліковані витрати на вирощування і збирання:

А) озимої пшениці

Заробітна плата працівникам

48000

Відрахування на соціальне страхування і в пенсійний фонд, фонд зайнятості, від нещасних випадків на виробництві

Відрахування в резерв виплат відпусток (5%)

Амортизація основних засобів

10070

Послуги вантажного автотранспорту

5500

Разом

Б) соняшнику

Заробітна плата працівникам

9800

Відрахування на соціальне страхування і в пенсійний фонд, фонд зайнятості, від нещасних випадків на виробництві

Відрахування в резерв виплат відпусток (5%)

Амортизація основних засобів

4480

Послуги вантажного автотранспорту

2380

Разом

Всього

2. Згідно зведених документів обліковані затрати на утримання:

А) основного стада ВРХ

Заробітна плата працівників

42000

Відрахування на соціальне страхування і в пенсійний фонд, фонд зайнятості, від нещасних випадків на виробництві

Відрахування в резерв виплат відпусток (5%)

Підстилка

1500

Корми

17300

Послуги автотранспорту

1160

Електропостачання

1000

Водопостачання

900

Амортизація основних засобів

12700

Разом

Б) молодняк ВРХ

Заробітна плата працівників

8000

Відрахування на соціальне страхування і в пенсійний фонд, фонд зайнятості, від нещасних випадків на виробництві

Відрахування на оплату відпусток (5%)

Корми

6400

Підстилка

1800

Послуги автотранспорту

760

Електропостачання

1000

Водопостачання

900

Амортизація основних засобів

2700

Медикаменти

2090

Разом

Всього

3. На підставі реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля оприбутковано:

Зерна 6500ц

162500

Соломи 9700ц

26869

Зерновідходів з вмістом повноцінного зерна 30% 800ц

6664

Зерна соняшнику 1000ц

22000

Разом

218033

4. Від основного стада ВРХ оприбутковано:

Молоко 1200ц

108000

Приплоду 14 гол.

4200

Гною 400 т

4000

Разом

116200

5. Від молодняку ВРХ одержано:

Приросту живої маси 63 ц

25200

Гною 400 т

4000

Разом

6. Розподілено загальновиробничі витрати і віднесено на:

Озиму пшеницю

5000

Соняшник

1103

Разом

6103

Основне стадо ВРХ

1214

Молодняк ВРХ

886

Разом

2100

Всього

8203

7. Визначити фактичну собівартість продукції і списати калькуляційну різницю на відповідні рахунки:

Зерно озимої пшениці

Зерновідходи

Зерно соняшнику

Разом

Молоко

Приплід

Приріст живої маси

Разом

Всього

Всього з реєстраційного журналу

Завдання 2.

1. За даними бухгалтерського балансу ТОВ “Світанок” відкрити синтетичні рахунки до рахунка 23 “Виробництво”, відкрити аналітичні рахунки.

2. В журналі реєстрації господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків та відобразити господарські операції на синтетичних та аналітичних рахунках.

3. Розподілити загально виробничі витрати на об’єкти обліку витрат.

4. Підрахувати суму оборотів та визначити кінцеве сальдо по рахунках.

5. Визначити фактичну собівартість виготовлення продукції.

6. Скласти заключний баланс.

Початковий баланс ТОВ “Світанок”

АКТИВ

ПАСИВ

Найменування

Сума

Найменування

Сума

Основні засоби

297500

Статутний капітал

257000

Сировина та матеріали

8200

Додатковий капітал

83600

МШП

980

Довгострокові кредити

15000

Каса

610

Розрахунки по оплаті праці

11800

Рахунки в банку

3450

Розрахунки зі страхування

560

Основне виробництво

960

Розрахунки за податками

290

Допоміжне виробництво

1420

Розрахунки з постачальниками

1800

Розрахунки з покупцями

61000

Резерв оплати відпусток

360

Адміністративні витрати

750

Розрахунки з учасниками

1620

Розрахунки з підзвітним особами

500

Прибутки нерозподілені

3340

Баланс

375370

Баланс

375370

Бухгалтерська довідка – залишки по рахунку 23 “Виробництво” відноситься до таких аналітичних рахунків: виробництво печива – 500 гнр, виробництво пряників – 460 гнр. Разом – 960 гнр.

Бухгалтерська довідка – списується вартість тепло постачальникам на загально виробничі потреби – 420 грн, на адміністративні витрати – 180 грн., на потреби кондитерського цеху – 560 грн.

Журнал реєстрації господарських операцій.

Зміст

Сума

Прибутковий касовий ордер. Оприбутковано в касу із банку готівку на господарські потреби

550

Відпущено у виробництво зі складу №1 борошно для виготовлення

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Бухоблік у ресторанному господарстві
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС