Методичнi вказівки до виконання курсовоі роботи по тпрг — №6

14. Кантере, В. М. Органолептический анализ пишевых продуктов [Текст] / В. М. Кантере, В. А. Матисон, М. А. Фоменко. – М. : МГУПП, 2002. – 152 с.

15. Ковалев, Н. И. Технология приготовления пищи [Текст] : учебник для средних специальных учебных заведений / Н. И. Ковалев, М. Н. Куткина, В. А. Кравцова. – М. : Деловая литература, 2005. – 467 с.

16. Корячкина, С. Я. Новые виды мучных и кондитерских изделий [Текст] : научное издание / С. Я. Корячкина. – Орел : Труд, 2001. – 212 с.

17. Крайнюк, Л. М. Методичні рекомендації з розробки рецептур на нову кулінарну продукцію [Текст] / Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова, Л. Д. Манєлова та ін.; Х. : ХДУХТ, 2005. – 42 с.

18. Мэнли, Д. Мучные кондитерские изделия. Научные основы и технологии [Текст] / Д. Мэнли. М. : Профессия, 2003. – 500 с.

19. Ратушный, А. С. Технология продукции общественного питания. Физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при их кулинарной обработке [Текст] / Ратушный А. С. и др. – В 2 т. – Т. 1. – М. : Мир, 2004 – 351 с.

20. Сборник рецептур для кондитера [Текст] / Серия «Учебный курс». – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 320 с.

21. Сборник рецептур мучних кондитерских и булочних изделий для предприятий общественного питания [Текст]. – М. : Экономика, 1986. – 295 с.

22. Фурс, И. Н. Технология производства продукции общественного питання [Текст] : Учеб. пособие /И. Н. Фурс. – Минск : Новое знание, 2002. – 799 с.

23. Химический состав российских пищевых продуктов [Текст] : Справочник / Под ред. И. М. Скурихина, В. А. Тутельяна. – М. : ДеЛи принт, 2002. – 236 с.

Димитрієвич Любов Радоївна

Степанова Тетяна Михайлівна

Технологія продукції підприємств ресторанного господарства

Методичні вказівки щодо до виконання курсової роботи

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул.. Кірова. 160

Підписано до друку: ____ 2011 р. Формат А5. Гарнітура Times New Roman Тираж _____ примірників Замовлення Ум. друк. арк. 1,6

Реферати :

Вам буде цікаво:

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС