mi band

Методічні вказівкі до дипломного проектування — №7

Яловичина

Жилована

Вищий сорт

20

Перший сорт

45

Другий сорт

35

Разом

100

±2

Таблиця 3.19 Баланс свинячого м’яса

Вид

М’яса

Норма

Виходу

Кіл-сть сировини

Нестача «-«

Надлишок «+»

Є

Потрібно

%

Кг

Кг

Кг

Кг

Свинина

Нежирна

40

Напівжирна

40

Жирна

20

Разом

100

±2

Відхилення між потребою сировини і наявністю сировини не має перевищувати ± 2 %.

При великому відхиленні у кількості наявної сировини і потреб, переглядають асортимент у групі, найбільш великій, тобто групі варених ковбас.

Розрахунок допоміжної сировини та матеріалів зводимо до таблиць 3.20, 3.21, 3.22.

Таблиця 3.20 Оболонка для виробництва ковбас

Вид продукту

Кіл-сть сиро

Вини

Черева яловичі, середні туші

Яловичі круги №2

Яловичі круги №3

Свинячі черева

Поліамідна

D=27мм

Білковин d=60мл

І т. д.

Норма на 1т

К-сть

Норма на 1т

К-сть

Норма на 1т

К-сть

Норма на 1т

К-сть

Норма на 1т

К-сть

Норма на 1т

К-сть

Норма на 1т

К-сть

Варені ковбаси і так далі

Таблиця 3.21 Розрахунок необхідної кількості шпагату

Назва

Продукції

Змінна вибірка, кг

Шпагат

Норма на 1т кг

Потреба, кг

Варені ковбаси

Сосиски

Сардельки

Напівкопчені ковбаси

І т. д.

Таблиця 3.22 Розрахунок необхідної кількості тари

Назва продукції

Змінна вибірка, кг

Ящики

Розрахункова

Прийнята кількість

Варені ковбаси

Сосиски

І так далі

Розрахунок кількості напівтуш

Умовно приймаємо відсоток яловичини (I та II категорії) чи свинини (I та II категорії) у загальній масі жилованої яловичини.

Визначаємо кількість жилованого м’яса:

Аж = Методічні вказівкі до дипломного проектуванняМетодічні вказівкі до дипломного проектуванняде ki — доля жилованого м’яса від яловичини I чи II категорії (свинини II чи III категорії)

Кількість м’яса на кістках по категоріям знаходимо за формулою:

Ак = Методічні вказівкі до дипломного проектуванняде Ажі – кількість жилованого м’яса отриманого від м’яса даної категорії певного виду тварин

Мі – вихід жилованого м’яса від м’яса на кістках з вирахуванням жиру-сирцю або шпику

Кількість напівтуш розраховуємо по формулі:

N = Методічні вказівкі до дипломного проектуванняде М – прийнята маса напівтуш

Всі дані розрахунків зводимо в таблиць 3.23 та 3.24.

Таблиця 3.23 Розрахунок кількості м’яса на кістках

Вид

М’яса

Вгодо

Ва

Ність

(кате

Го

Рія)

Част

Ка

У вироб

Ницт

Ві

Норма вихо

Ду м’яса жил.

Кіль-сть сиров. в зміну (на кіст

Ках)

Вага напів

Туші

Розрахов.

кіль-сть

напів

Туш

Прийнята кількість напівтуш

Кількість сировини в зміну (на кістках)

%

%

Кг

Кг

Шт.

Шт.

Кг

Яловичи

На

I

71,5

II

70

Разом

Свинина

II

65,7

III

59

Разом

Таблиця 3.24 Розрахунок кількості шпику та жиру-сирцю

Вид

М’яса

Вгодованість (категорія)

Жир-

Сирець

Шпик

Грудинка

Разом

Кількість м’яса на кістках

Хребтовий

Боковий

%

Кг

%

Кг

%

Кг

%

Кг

Яловичина

I

4,0

II

1,5

Свинина

II

4

6

6

16

IV

9

9

8

26

По закінченні всіх розрахунків по всім виробництвам (ковбасні вироби, ліверні ковбаси, солені вироби, кулінарні вироби), отримані величини необхідної основної та допоміжної сировини зводять в підсумкову таблицю.

Розрахунок чисельності працюючих

Чисельність основних робітників визначають з врахуванням:

1) питомих норм на технологічну операцію,

2) норм вибірки одним робітником,

3) норм трудоємкості на одиницю продукції,

4) методи інтерполяції по чисельності штатів підприємства з питомим об’ємом виробництва.

Чисельність робітників по продовжності технологічної операції розраховують по формулі:

Ni = Методічні вказівкі до дипломного проектуванняде А – потужність технологічного потоку, шт./зм.

τі – протяжність і-тої операції по виготовленню одиниці продукції

Т – тривалість терміну переробки

t – час на відпочинок

Якщо переробляється сировина певної маси, то чисельність робітників на кожній операції визначають по формулі:

Ni = Методічні вказівкі до дипломного проектуванняде А – змінна продуктивність, кг/зм.

р – норма виробітку, в кг/чол.∙зм.

mi band