mi band

Методічні вказівкі до дипломного проектування — №3

Для розрахунку потужності підприємства, якщо потужність не задана, складають таблицю “Баланс виробництва та вживання виробів у регіоні” (табл. 1).

Таблиця 1. Баланс виробництва та вживання виробів у регіоні

Найменування показника

Розрахунок

Кодоване

Значення

1.

Середня норма вживання продукції однією людиною, г/доб

A

2.

Чисельність населення, тис чол.

B

3.

Потреба у продукції, г/чол.

A´b/1000

C

4.

Реалізація продукції у приміську зону, т/добу

(0,2….0,6) ´ c

D

5.

Загальна потреба у продукції, т/добу

C+d

F

6.

Необхідна потужність підприємств, т/добу

F:k1,

Де k1=0,8….0,9

G

7.

Необхідна потужність підприємства з урахуванням нерівномірності попиту капітального ремонту обладнання та ін., т/добу

G:(k2´k3)

Де k2=0,85…0,9

Де k3=0,9…0,95

M

8.

Необхідна потужність у перерахунку на умовні сорти, т/добу

M:k4,

Де k4=0,75…0,8

N

9.

Потужність діючих підприємств та підприємств, що будуються, т/добу

P

10

Недостача виробничої потужності:

В передбачуваному асортименті, т/добу

У плановому асортименті, т/добу

P-n

H´k4

H

R

При обґрунтуванні потужності підприємства, що проектується, враховують такі моменти:

По-перше, якщо має місце недостача виробничої потужності, то проектна потужність повинна враховувати цю нестачу або перевищувати її;

по-друге, якщо недостача досить мала або має місце перебільшення потужності існуючих підприємств над попитом населення, то проектну потужність обґрунтовують з урахуванням приросту населення.

Потужність підприємства з урахуванням приросту населення розраховують за формулою:

P= Методічні вказівкі до дипломного проектування, (1.1)Методічні вказівкі до дипломного проектування

Де ΔN — приріст населення на перспективу, яку визначають множенням кількості населення на коефіцієнт приросту населення (к=0,34);

А — середня норма вживання однією людиною, г/доб.;

Кn — коефіцієнт використання потужності підприємства.

Наприкінці ТЕО складають підсумкову таблицю “Вихідні дані по проекту”(табл.1.2).

Таблиця 1.2 Вихідні дані до проекту

Місце розташування підприємства

Потужність підприємства т/добу (тис т/рік ) або т/в зміну

Кількість днів роботи підприємства на рік

Кількість робочих змін на добу

Тривалість робочої зміни, год.

Цех або лінія, що проектується

Назва

Потужність, т/добу (тис. т/рік)

3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Проектування м’ясожирового та птахопереробного виробництва

Вибір виду переробки забійних тварин

Розрахунок цеху забою та розробки туш (птиці) розпочинають з уточнення виду тварин (птиці), що передбачається переробляти з врахуванням:

— відсотку по видам: дорослі тварини чи молодняк; до якої категорії вгодованості відноситься даний вид.

— при переробці свиней також необхідно враховувати відсоток виду переробки: без шкури, в шкурі, методом крупона.

У таблиці 3.2 наведено приклад узагальнення вибору виду тварин для переробки.

Таблиця 3.2 Приклад узагальнення вибору виду тварин (птиці) для переробки

Найменування виду тварин, що переробляються

Потужність цеху, А т за зміну

Кількість тварин, що передбачається переробляти в цеху, в %

ВРХ

В тому числі:

70

— доросла:

60

Вищої вгодованості

20

Середньої вгодованості

10

Нижче середньої

4

Худа

1

— молодняк

40

Вищої вгодованості

53

Середньої вгодованості

10

Нижче середньої

2

СВИНІ

В тому числі:

30

І категорія вгодованості

5

ІІ категорія вгодованості

60

ІІІ категорія вгодованості

20

ІV категорія вгодованості

15

Свині без шкури

80

Свині в шкурі

15

Свині перероблені методом крупона

5

ПТИЦЯ в т. ч.

Сухопутна в т. ч.

70

Кури

10

Курчата

7

Бройлери

50

Індики

3

Водоплаваюча в т. ч.

30

Качки

15

Гуси

15

Вибір і опис технологічної схеми

Технологічна схема повинна відповідати основним вимогам, та забезпечувати:

— комплексну переробку сировини та відходів;

— найкоротшіші шляхи переміщення сировини;

— відсутність перехрещування сировини і готової продукції;

— можливість змін, розширювання чи доповнення технологічних схем;

— випуск продукції високої якості з мінімальними витратами;

— чітке виділення “чистих” і “брудних” зон.

Технологічна схема забою тварин та розробки туш (птиці) складається з кількох груп основних операцій:

Підготовка до забою → оглушення →знекровлення →забілування та зняття шкури забою(оперення) → нутрування → розпилювання → зачистка суха та мокра → оцінка якості туш (клеймування) → зважування.

При переробці свиней в шкурі, забілування і знімання шкури замінюють шпаркою, а методом крупона – проводять як шпарку так і зняття крупону.

При складанні технологічної схеми уточнюють окремі операції та їх режими для найбільш ефективного використання обладнання, витрат сировини, допоміжних матеріалів, випуску готової продукції. Враховують більш раціональне використання робочої сили, транспортних засобів витрат води, електроенергії, пару і т. п.

Оформляються схеми у вигляді послідовного переліку операцій відокремлених одна від однієї тире або у вигляді геометричних фігур (прямокутник), послідовно з’єднаних стрілками. В середині кожної фігури розміщують в технологічній послідовності найменування процесу, пояснюючи тексти, режими проведення технологічних процесів.

Методічні вказівкі до дипломного проектуванняНаприклад:

Сировинний розрахунок

Цех забою та первинної переробки забійних тварин (птиці) є головним цехом м’ясожирового (птахопереробного) корпусу. Сировиною цеху є велика рогата худоба, свині та дрібна рогата худоба (птиця). Основна продукція цеху – м’ясо на кістках (тушки птиці), яке направляється в холодильник.

Сировинний розрахунок цеху забою та розробки туш (птиці) являє собою визначення кількості голів всіх видів тварин (птиці), що переробляються в даному цеху, на основі заданої потужності м’ясокомбінату в тонах м’яса на кістках, норм виходів та прийнятої живої маси 1 голови.

Послідовність розрахунку така:

— визначаємо кількість м’яса по видам тварин та обробку відповідно до відсотків прийнятих у таблиці 3.2;

— визначаємо загальну живу масу тварин (птиці);

— визначаємо кількість тварин (птиці), що переробляються за зміну в головах.

Реферати :

Вам буде цікаво:

mi band