Методичні рекомендаціі та вказівки щодо виконання курсових проектів — №3

У графі «Всього» вказують кількість молока, що переробляється, напівфабрикатів, готової продукції і відходів по відповідних операціях. Дані приймають із продуктового розрахунку.

Потім приступають до складання самого графіку організації технологічних процесів.

2.6 Розрахунок і підбір технологічного обладнання

Технологічне обладнання розраховують і підбирають на підставі виконаного продуктового розрахунку, технологічної частини і графіку організації технологічних процесів, що визначають необхідну кількість машин, апаратів, обладнання. Правильний вибір машин і апаратів забезпечує необхідні умови для планомірної і чіткої роботи всього підприємства.

При розрахунку і підборі технологічного обладнання необхідно передбачити нові, модернізовані, високопродуктивні прогресивні машини та апарати безперервної дії (за можливістю по кожному процесу мінімальну кількість однотипних машин), забезпечити механізацію трудомістких процесів, вибрати відповідне підйомно-транспортне обладнання з урахуванням вимог технології та умов охорони праці, а також прилади для контролю та автоматичного регулювання процесів.

При підборі технологічного обладнання необхідно забезпечити безперервну роботу заводу (цеху) і здійснювати всі технологічні процеси за прийнятою технологічною схемою, передбачати максимальне використання обладнання, кращі умови праці, високу якість і низьку собівартість продукції, що випускається.

Обладнання вибирають спочатку для технологічних процесів, з яких починається переробка молока (приймання, зберігання молока і т. д.), потім розраховують і підбирають машини та апарати інших цехів.

В першу чергу підбирають основне обладнання цеху, наприклад у цеху: виробництва сиру апарат сирного зерна; у маслоробному — масловиготовлювачі періодичної і безперервної дії або маслоперетворювач, у консервному — вакуум-випарні апарати, сушарки і т. д. Потім по кожному цеху підбирають інше обладнання. В останню чергу вибирають обладнання прийомного, апаратного цехів, з огляду на зміни в графіку технологічних процесів.

З цією метою складають таблицю, де послідовно виписують всі технологічні процеси та основні і допоміжні машини, що необхідні для їх виконання.

Таблиця 1 – Підбір машин за технологічними процесами

Назва процесів

Назва машин

Типи машин

Примітка

Приймання молока

Помпи, лічильники

Відцентрові, дискові

Проміжне зберігання

Ємності

Горизонтальні

При виборі системи машин необхідно орієнтуватись на машини і апарати безперервної дії, лінії потокового виробництва з автоматизацією управління і контролю виробництва, передбачати механізацію трудомістких робіт та внутрішньозаводський транспорт.

У проекті реконструкції діючих підприємств розрахунок і підбір обладнання ведуть з урахуванням використання наявного обладнання. Рішення про використання і заміну наявного обладнання повинно бути обґрунтовано розрахунками і посиланнями на фізичний стан і моральне старіння кожного апарату. Цехи переобладнують при мінімальних додаткових будівельно-монтажних роботах.

2.7 Розрахунок площі цеху для виробництва продукту

У пояснювальній записці визначають площі цехів і інших приміщень, що входять в основний виробничий корпус. Відповідно до діючого будівельними нормами і правилами (СНіП) площі виробничих будинків поділяють на наступні основні категорії:

1 — робочу площу (приміщення основного виробничого призначення) — цехи; лабораторії; термостатні камери та камери для охолодження продуктів; заквасочні; камери дозрівання сирів; відділення для соління сирів, їхньої мийки, парафінування і упаковування; відділення для наведення і пастеризації розсолу, мийки форм; різні комори і конторські приміщення, що знаходяться у виробничих цехах;

2 — підсобні і складські приміщення — бойлерна, вентиляційна, трансформаторна, компресорна, приміщення технічного призначення, ремонтно-механічні майстерні, тарні майстерні, камери збереження готової продукції, експедиції, склади припасів, склади тари й ін.;

3 — допоміжні приміщення — побутові, площі заводоуправління, конструкторські бюро, приміщення громадських організацій, культурного обслуговування й ін.

Використовують три способи розрахунку площі цеху: по питомій нормі площі (у м2) на одиницю потужності підприємства; по сумарній площі технологічного обладнання (у м2) з урахуванням коефіцієнта запасу площі К на обслуговування технологічного обладнання, а також способів моделювання технологічного обладнання в приміщеннях з урахуванням обслуговуючих площадок, проходів, транспортних шляхів і ін. Площі цехів і відділень, у яких проектом не передбачається розміщення технологічного обладнання, визначають за питомими нормами площі (у м2/т). Питомі норми площі залежать від типу підприємства і його потужності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Арсеньева Т. П. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Т. 4. Мороженое / Арсеньева Т. П. – СПб: ГИОРД, 2002. – 184 с.

2. Богомолов А. В. Переработка продукции растительного и животного происхождения / А. В. Богомолов, Ф. В. Перцевой. – СПб.: ГИОРД, 2001. – 336 с.

3. Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра / Бредихин С. А., Юрин В. Н. – М.: Колос, 2007. – 319 с.

4. Бредихин С. А. Технология и техника переработки молока / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. – М.: Колос, 2003. – 400 с.

5. Бредихин С. А. Технология и техника переработки молока / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. — М.: Колос, 2001. — 400 с.

6. Бредихин С. А. Технология и техника переработки молока / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. — М.: Колос, 2003. — 400 с.

7. Вышемирский Ф. А. Масло из коровьего молока и комбинированное / Вышемирский Ф. А. – СПб.: “Гиорд”, 2004. – 720 с.

8. Голубева Л. В. Современные технологии и оборудование для производства питьевого молока / Голубева Л. В., Пономарев А. Н. – М.: ДеЛи принт, 2004. – 179 с.

9. Голубева Л. В. Современные технологии молока пастеризованого / Голубева Л. В., Пономарев А. Н., Полянский К. К. — Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2001. – 104 с.

10. Голубева Л. В. Технология молочных консервов и заменителей цельного молока / Голубева Л. В. – М.: ДеЛи принт, 2005. – 376 с.

11. Голубева Л. В. Современная технология оборудования для производства питьевого молока / Голубева Л. В., Пономаренко А. Н. – М.: Дели Принт, 2004. – 179 с.

12. Горбатова К. К. Физико-химические и биохимические основы производства молочных продуктов / Горбатова К. К. – СПб.: ГИОРД, 2003. – 352 с.

13. Горбатова К. К. Химия и физика молока. Учебник для вузов. — СПб. Гиорд. 2004. — 288 с.

14. Гудков А. В. Сыроделие:технологические, биологические и физико-химические аспекты / Гудков А. В.; под ред. С. А. Гудкова. — [2-е изд.]. – М.: ДеЛи принт, 2004. – 804 с.

15. Домарецький В. А. Технология харчових продуктів: Подручник / Домарецький В. А., Остапчук М. В., Українець А. І.; за ред. д-ра техн. наук, проф. А. І.Українця. — К.: НУХТ, 2003. — 572 с.

16. Єресько Г. О. Технологічне обладнання молочних виробництв / Єресько Г. О., Шинкарик М. М., Ворощук В. Я. — Киев: Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. — 344 с.

17. Калинина Л. В. Технология цельномолочных продуктов: учебное пособие [для вузов] / Калинина Л. В., Ганина В. И., Дунченко Н. И. – СПб., Гиорд, 2008. – 248 с.

18. Крусь Г. Н. Технология молока и молочных продуктов / [Крусь Н. Г., Храмцов А. Г., Волокитина З. В., Карпычев С. В.]; под ред. А. М. Шалыгиной. – М.: Колос, 2004. – 455 с.

19. Крусь Г. Н. Технология молока и молочных продуктов / Крусь Г. Н., Храмцов А. Г. – М.: Издательство “Колос”, 2008. – 455 с.

20. Кузнецов В. В. Использование сухих молочных компонентов в пищевой промышленности. Справочник / Кузнецов В. В. – СПб.: ГИОРД, 2006. – 480 с.

21. Куинжев С. М. Новые технологии в производстве молочных продуктов / Куинжев С. М., Шуваев В. А. – М.: ДеЛи принт, 2004. – 208 с.

22. Лактоза и ее производные / [Б. М. Синельников, А. Г. Храмцов, И. А Евдокимов и др.]; под ред. А. Г. Храмцова. – СПб.: Профессия, 2007. – 768 с.

23. Маршал Р. Т. Мороженое и замороженные десерты / Маршал Р. Т., Гофф Г. Д., Гартел Р. У.; пер. с англ. В. И. Василевского. – Спб.: Професия, 2005. – 376 с.

24. Машкін М. І. Молоко і молочні продукти / Машкін М. І. – К.: Урожай, 1996. – 336 с.

25. Машкін М. І. Технологія виробництва молока і молочних продуктів: навчальне видання / М. І. Машкін, Н. М. Париш. – К.: Вища освіта, 2006. – 351 с.

26. Оноприйко А. В. Производство молочных продуктов / Оноприйко А. В., Храмцов А. Г. – Р-н-Д: ИЦ “Март”, 2004. – 384 с.

27. Оноприйко А. В. Производство молочных продуктов:практическое пособие / Оноприйко А. В., Храмцов А. Г., Оноприйко В. А. – М.: ИКЦ «Март»; Ростов н/ Д: Изд. центр «Март», 2004. – 384 с.

28. Оригинальные молочные напитки. Сборник рецептур / [Храмцов А. Г., Василисин С. В. и др.]. – М.: ДеЛи принт, 2003. – 269 с.

29. Остапчук М. В. Система технологій (за видами діяльності) : Навчальний посібник / Остапчук М. В., Рибак А. І. — К.: ЦУЛ, 2003. — 888 с.

30. Охрименко О. В. Лабораторный практикум по химии и физике молока / Охрименко О. В., Горбатова К. К. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 272 с.

31. Плахотін В. Я. Теоретичні основи технологий харчових виробництв: Навчальний посібник / Плахотін В. Я., Тюрікова І. С., Фомич Г. П. — Киев: Центр навчальної літератури, 2006. — 640 с.

32. Плахотний В. Т. Агрегати і потоково-механізовані лінії для виробництва морозива. Конспект лекцій / В. Т. Плахотний, Н. Є Янковський. – К.: ІПК, 2001. – 40 с.

33. Поліщук Г. Є. Технологія морозива: навч. посіб. / Поліщук Г. Є., Гудз І. С. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2008. – 220 с.

34. Ромоданова В. О. Плавлені сири: навч. посіб. / Ромоданова В. О., Білоус Н. В., Зубков В. Є. – К.: УДУХТ; Луганськ:Елтон-2, 2000. – 177 с.

35. Рябцев С. А. Технология лактулозы / Рябцев С. А. – М.: ДеЛи принт, 2003. – 232 с.

36. Скорченко Т. А. Технологія молочних консервів / Скорченко Т. А. – К.: НУХТ, 2007. – 232 с.

37. Скорченко Т. А., Поліщук Г. Є., Грек О. В., Кочубей О. В. Технология незбираномолочних продуктов./За редакцією Скорченко Т. А. Навчальний пособник. — Вінниця: Нова Книга, 2005. — 264 с.

38. Справочник по производству мороженого / [Оленев Ю. А., Творогова А. А., Казакова Н. В., Соловьева Л. Н.]. – М.: ДеЛи принт, 2004. — 798 с.

39. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. В трех томах. Т.2. Масло коровье и комбинированное. — СПб: ГИОРД, 2002. — 336 с.

40. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. В трех томах. Т. З. Сыры / Кузнецов В. В., Шилер Г. Г.; под общей ред. Г. Г. Шилера. — СПб: ГИОРД, 2003. — 512 с.

41. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Т.4. Мороженое — СПб: ГИОРД, 2003. — 184 с.

42. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Т. 6: Технология детских молочных продуктов / Кузнецов В. В., Липатов Н. Н. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 512 с.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Технологія зберігання консервування та переробки молока
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС