Логічний мікропроцесорний контролер ломіконт л-112 — №2

Кількість каналів І РПС…………………………………….5

Швидкість передачі по

каналу І РПС, біт/с…………………………………9600, 4800, 2400, 1200

Довжина лінії зв’язку по

каналу І РПС (в залежності від

Швидкості передачі) відповідно, м………………….500, 1000, 2000, 4000

Кількість каналів І РПР…………………………………2

Довжина лінії зв’язку

по каналу І РПР, м…………………………………….до 15

Вхідні та вихідні сигнали постійного струму 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА мають гальванічне розділення входів між собою, входів від виходів, входів – виходів від загальної лінії Ломіконту. Вхідні та вихідні аналогові сигнали постійного струму 0 – 10 В гальванічного розділення немають.

Вхідні дискретні сигнали попарно гальванично зв’язані між собою. Пари дискретних входів, імпульсні входи, пари дискретних виходів, імпульсні виходи – всі гальванічно відділенні один від другого та від загальної шини Ломіконту.

Канали І РПС мають гальванічне розділення між собою та від загальної шини Ломіконту. Канали І РПР гальванічного розділення немають.

Функціональні можливості.

— обсяг програм користувача, кБайт – до 16;

— довжина елементарної логічної конструкції, кБайт – до 2;

— кількість таймерів з дискретністю І с – 32;

— діапазон таймера з дискретністю 1с – від 1с до 24год.;

— кількість таймерів з дискретністю 100 мс – 32;

— діапазон таймерів з дискретністю 100 мс – від 100 мс до 1 год.;

— кількість таймерів з дискретністю 10 мс – 8;

— діапазон таймерів з дискретністю 10 мс – від 10 мс до 10 с.;

— число лічильників – до 128;

— діапазон лічильника – від – 1000 до +1000;

— час циклу (в залежності від обсягу програми користувача) – від 30 мс до 0,5с.;

— розрядність АЦП – 11 плюс знак;

— розрядність ЦАП – 10 плюс знак;

— час, протягом якого при виключенні живлення зберігається інформація

В оперативній пам’яті – не менш 360 год.

4. Склад і структура ломіконту.

4.1. Перелік і призначення основних єлементів.

Ломіконт має такі основні елементи:

— мікропроцесорний обчислювач;

— пам’ять програми користувача;

— пристрій зв’язку з об’єктом;

— модулі цифрового зв’язку;

— каркас і шину внутріблокового інтерфейсного зв’язку;

— засоби оперативного управління;

— пристрої живлення і переключення;

— опромінював ультрафіолетовий;

— конструктивні елементи.

До складу мікропроцесорного обчислювача входять модулі: ПРЦ5 – модуль процесора; ПЗУ2 – модуль постійного запам’ятовуючого пристрою; ОЗП4 – модуль оперативного ЗП;

Для зберігання ПрК використовуються: ОЗУ4 – модуль оперативного ЗП; МПП – модуль програмуємої пам’яті із встановленим до нього мікромодулем перепрограмує мого запам’ятовуючого пристрою /ППЗУ/.

До пристроїв зв’язку з об’єктом відносяться модулі: ДЦП2, ЦДП2, АЦП2, ЦАП2, ИЦП2 – модулі перетворювачів; РГ12, РГ22 – модулі вхідних – вихідних гальванічних роздільників.

До пристроїв цифрового зв’язку відносяться: МИС2 – модуль інтерфейсного зв’язку; МИП – модуль інтерфейсной паралельний; МСК – модуль зв’язку каркасів.

Логічний мікропроцесорний контролер ломіконт л-112

Рис. 4.1. Фізична структура Ломіконту.

1 – мікропроцесорний обчислювач;

2 – пам’ять програми користувача;

3 – засоби оперативного управління;

4 – пристрої живлення та перемикання;

5 – модулі цифрового зв’язку;

6 – пристрої зв’язку з об’єктом;

7 – каркас і шина внутрішньої системної магістралі.

Логічний мікропроцесорний контролер ломіконт л-112До пристроїв оперативного управління відносяться: пульт Ломіконту; МУС2 – модуль управління та сигналізації.

До пристроїв живлення та переключення відносяться блоки: БПС – блок живлення стабілізований; БПР – блок переключення резерву; БСЕЛ – блок сухих елементів, БПН – блок перетворення напруги.

У каркасі розміщуються модулі обчислювача, входів – виходів і зовнішнього інтерфейсного зв’язку. На «задній стінці каркасу встановлені розняття, в які встановлюються модулі і розпаяна шина внутріблокового інтерфейсного зв’язку, яка призначена для цифрового зв’язку модулів у каркасі.

Опромінював ультрафіолетовий КВ 98.10 має джерело ультрафіолетового випромінювання і служить для витирання інформації, яка зберігається на мікромодулі ППЗУ.

До конструктивних елементів відносяться: кожух компоновчий, шафа компоновча настінна та шафа компоновча напольна, в яких розміщуються каркаси з модулями, блоки живлення БПС5, батареї сухих елементів БСЭЛ, вентилятори, панелі колодок, з’єднувачі та інші елементи.

Нижче наведено короткі характеристики елементів, які: входять до Ломіконту.

ПРЦ5 – модуль процесора. Виконує технологічну програму користувача (ПрК).

ПЗУ2 – модуль постійної пам’яті. Служить для зберігання фірмового програмного забезпечення Ломіконту.

ОЗУ4 – модуль опе6ративної пам’яті ємністю 8 кБайт.

ОЗУ4.7 – системна пам’ять / припускається YY дублювання/.

ОЗУ4.4 – пам’ять для зберігання ПрК на етапі вводу і налагодження.

ОЗУ5 – розширення пам’яті. ПрК до 16 кБайт. При відхиленні живлення мережі інформація зберігається.

МУС2 – модуль управління та сигналізації. Призначений для управління роботою процесора (пуск – стоп), запуску теста модуля ОЗУ4.7, індикації пошкоджень Ломіконту і зв’язку за інтерфейсом І РПС (на МУС – один канал зв’язку).

МПВП — мікропроцесорний пульт Ломіконту. Призначений для технологічного програмування, контролю справності Ломіконту, контролю та оперативного управління технологічним процесом. Зв’язок пульту з Ломіконтом – за цифровою лінією зв’язку та інтерфейсом І РПС. Джерело живлення лінії зв’язку – в пульті. Припустима відстань до Ломіконту – до 1000 м.

ППЗУ – з’ємний мікромодуль перепрограмованної постійної пам’яті. Призначений для надійного зберігання ПрК, що переписаний до нього з оперативної пам’яті (ОЗУ4.4 та ОЗУ4.5). Припускає витирання інформації ультрафіолетовим випромінювачем і повторний запис, кількість циклів перезапису – до 90. Аналогічний модуль, встановлений в пульті Ломіконту, використовується для зберігання фірмового програмного забезпечення пульту.

МПП – модуль служить для установки на ньому мікромодуля ППЗУ та роботи з ППЗУ. Має апаратні пристрої для запису в ППЗУ.

МИС2 – модуль зв’язку з послідовного інтерфейса ІРПС з зовнішніми цифровими пристроями (зв’язок з ЕОМ і іншими Ломіконтами, дисплеєм, зв’язок комплектів Ломіконту в дубльованих моделях Л – 112, Л – 122). На модулі 4 канали дуплексного зв’язку.

МИП – модуль зв’язку з паралельного інтерфейса ІРПР із зовнішніми цифровими пристроями (зв’язок з ЕОМ та іншими Ломіконтами, дисплеєм та друкарським пристроєм). На модулі 1 канал двохбічного зв’язку.

МСК – модуль зв’язку каркасів. Використовується в двох, трьох каскадних моделях Л -110, Л – 112. Призначений для зв’язку між основними та додатковими каркасами. Являє собою дві плати МСК – 1 та МСК – 2, зв’язані між собою плоским кабелем. МСК – 1 розміщується в основному каркасі, а МСК – 2 в додатковому каркасі. При наявності двох додаткових каркасів використовують два МСК.

ДЦП2 – модуль дискретно – цифрового перетворювання. Призначений для прийому вхідних дискретних сигналів напругою 24 В постійного струму будь якої полярності. Вхідний опір – 2.4кОм. Кількість входів на модулі – 16. Входи попарно гальванічно розділені один від одного і від загальної шини Ломіконту.

ЦДП2 – модуль цифро – дискретного перетворення. Призначений для управління дискретними виходами Ломіконту. Виходи – стан транзисторних ключів, що комутують ланцюги постійного струму напругою до 48 В, при струмі – до 0, 2А. Кількість виходів на модулі – 16. Виходи попарно гальванічно зв’язані між собою, пари гальванічно розділені один від одного та від загальної шини Ломіконту.

ИЦП2 – модуль імпульсно – цифрового перетворювача. Призначений для прийому та підрахунку імпульсів. Кількість імпульсних входів на модулі – 2. Кожний імпульсний вхід – послідовність імпульсів або 2 послідовності, зміщені одна відносно другої за фазою на 90 градусів. Імпульсні входи гальванічно розділені один від одного та від загальної шини Ломіконту.

ЦИП2 – модуль цифро – імпульсного перетворювання. Призначений головним чином, для видачі широтно – модульованого сигналу на виконавчі механізми постійної швидкості в системах автоматичного регулювання. Кількість подвоєних імпульсних входів (більше / менше) на модулі – 8. Модуль ЦИП – 2 аналогічний модулю ЦДП – 2: виходи – стан транзисторних ключів комутуючого ланцюга постійного струму напруги до 48 В, комутує мий струм – до 0, 2А; зміщенні виходи гальванічно розділені між собою та від загальної шини Ломіконту.

АЦП2 – модуль аналого – цифрового перетворення. Призначений для прийому вхідних аналогових сигналів. Кількість входів на модулі – 16. Вхідний сигнал – напруга («-10» -0»+10»В) постійного струму. Гальванічне розділення здійснюється за допомогою модуля РГ – 12.

РГ12 – модуль гальванічного розділення вхідних аналогових сигналів. Кількість каналів, які гальванічно розділені – 8. Входи – уніфіковані сигнали постійного струму (0 – 5), (0 – 20), (4 – 20)мА. Вихідні сигнали напруги постійного струму («- 10»-0-«+10»)В подаються на входи модуля АЦП – 2. Зв’язок РГ — 12 з АЦП – 2 за допомогою між модульного сполучення.

ЦАП2 – модуль цифро – аналогового перетворення. Призначений для видачі аналогових сигналів. Кількість входів на модулі – 8. Вихідний сигнал – напруга («-10»-0-«+10»)В постійного струму. Гальванічне розділення – за допомогою модуля РГ – 22.

РГ22 – модуль гальванічного розділення вихідних аналогових сигналів. Кількість каналів гальванічного розділення – 8. Входи – сигнали напруги постійного струму (0 – 10)В приймаються з виходів модуля ЦАП – 2. Виходи – уніфіковані сигнали постійного струму (0 -5), (0 -20), (4 – 20)мА. Зв’язок РГ — 22 з ЦАП – 2 – з допомогою між модульного з’єднувача.

БПР5 – блок перемикання резерву. Призначений для переключення різних ланцюгів, в тому числі для комутації вихідних аналогових, імпульсних та дискретних сигналів у дубльованих моделях Ломіконту. Кількість ланцюгів, які переключаються при використанні одного блоку – 8, кожного наступного – 9. Комутаційна здібність вихідних контактів його реле – до 48В, до 0,2А. Має джерело нестабілізованної напруги 24В. Живлення БПР – 5 мережі змінного струму 220В.

БПН24 – блок перетворення напруги. Призначений для живлення дискретних входів (ДЦП – 2) й виходів (ЦДП – 2), імпульсних виходів (ЦИП – 2), вихідних ланцюгів струму (РГ – 22), ліній цифрового зв’язку за інтерфейсом ІРПС. Має два гальванічно незв’язаних джерела нестабілізованного живлення 24В. Струм навантаження кожного з них – до 0,2А. Живлення БПН – 24 від мережі змінного струму 220В.

Реферати :

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС