mi band

Логічний мікропроцесорний контролер ломіконт л-112 — №2

Кількість каналів І РПС…………………………………….5

Швидкість передачі по

каналу І РПС, біт/с…………………………………9600, 4800, 2400, 1200

Довжина лінії зв’язку по

каналу І РПС (в залежності від

Швидкості передачі) відповідно, м………………….500, 1000, 2000, 4000

Кількість каналів І РПР…………………………………2

Довжина лінії зв’язку

по каналу І РПР, м…………………………………….до 15

Вхідні та вихідні сигнали постійного струму 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА мають гальванічне розділення входів між собою, входів від виходів, входів – виходів від загальної лінії Ломіконту. Вхідні та вихідні аналогові сигнали постійного струму 0 – 10 В гальванічного розділення немають.

Вхідні дискретні сигнали попарно гальванично зв’язані між собою. Пари дискретних входів, імпульсні входи, пари дискретних виходів, імпульсні виходи – всі гальванічно відділенні один від другого та від загальної шини Ломіконту.

Канали І РПС мають гальванічне розділення між собою та від загальної шини Ломіконту. Канали І РПР гальванічного розділення немають.

Функціональні можливості.

— обсяг програм користувача, кБайт – до 16;

— довжина елементарної логічної конструкції, кБайт – до 2;

— кількість таймерів з дискретністю І с – 32;

— діапазон таймера з дискретністю 1с – від 1с до 24год.;

— кількість таймерів з дискретністю 100 мс – 32;

— діапазон таймерів з дискретністю 100 мс – від 100 мс до 1 год.;

— кількість таймерів з дискретністю 10 мс – 8;

— діапазон таймерів з дискретністю 10 мс – від 10 мс до 10 с.;

— число лічильників – до 128;

— діапазон лічильника – від – 1000 до +1000;

— час циклу (в залежності від обсягу програми користувача) – від 30 мс до 0,5с.;

— розрядність АЦП – 11 плюс знак;

— розрядність ЦАП – 10 плюс знак;

— час, протягом якого при виключенні живлення зберігається інформація

В оперативній пам’яті – не менш 360 год.

4. Склад і структура ломіконту.

4.1. Перелік і призначення основних єлементів.

Ломіконт має такі основні елементи:

— мікропроцесорний обчислювач;

— пам’ять програми користувача;

— пристрій зв’язку з об’єктом;

— модулі цифрового зв’язку;

— каркас і шину внутріблокового інтерфейсного зв’язку;

— засоби оперативного управління;

— пристрої живлення і переключення;

— опромінював ультрафіолетовий;

— конструктивні елементи.

До складу мікропроцесорного обчислювача входять модулі: ПРЦ5 – модуль процесора; ПЗУ2 – модуль постійного запам’ятовуючого пристрою; ОЗП4 – модуль оперативного ЗП;

Для зберігання ПрК використовуються: ОЗУ4 – модуль оперативного ЗП; МПП – модуль програмуємої пам’яті із встановленим до нього мікромодулем перепрограмує мого запам’ятовуючого пристрою /ППЗУ/.

До пристроїв зв’язку з об’єктом відносяться модулі: ДЦП2, ЦДП2, АЦП2, ЦАП2, ИЦП2 – модулі перетворювачів; РГ12, РГ22 – модулі вхідних – вихідних гальванічних роздільників.

До пристроїв цифрового зв’язку відносяться: МИС2 – модуль інтерфейсного зв’язку; МИП – модуль інтерфейсной паралельний; МСК – модуль зв’язку каркасів.

Логічний мікропроцесорний контролер ломіконт л-112

Рис. 4.1. Фізична структура Ломіконту.

1 – мікропроцесорний обчислювач;

2 – пам’ять програми користувача;

3 – засоби оперативного управління;

4 – пристрої живлення та перемикання;

5 – модулі цифрового зв’язку;

6 – пристрої зв’язку з об’єктом;

7 – каркас і шина внутрішньої системної магістралі.

Логічний мікропроцесорний контролер ломіконт л-112До пристроїв оперативного управління відносяться: пульт Ломіконту; МУС2 – модуль управління та сигналізації.

До пристроїв живлення та переключення відносяться блоки: БПС – блок живлення стабілізований; БПР – блок переключення резерву; БСЕЛ – блок сухих елементів, БПН – блок перетворення напруги.

У каркасі розміщуються модулі обчислювача, входів – виходів і зовнішнього інтерфейсного зв’язку. На «задній стінці каркасу встановлені розняття, в які встановлюються модулі і розпаяна шина внутріблокового інтерфейсного зв’язку, яка призначена для цифрового зв’язку модулів у каркасі.

Опромінював ультрафіолетовий КВ 98.10 має джерело ультрафіолетового випромінювання і служить для витирання інформації, яка зберігається на мікромодулі ППЗУ.

До конструктивних елементів відносяться: кожух компоновчий, шафа компоновча настінна та шафа компоновча напольна, в яких розміщуються каркаси з модулями, блоки живлення БПС5, батареї сухих елементів БСЭЛ, вентилятори, панелі колодок, з’єднувачі та інші елементи.

Нижче наведено короткі характеристики елементів, які: входять до Ломіконту.

ПРЦ5 – модуль процесора. Виконує технологічну програму користувача (ПрК).

ПЗУ2 – модуль постійної пам’яті. Служить для зберігання фірмового програмного забезпечення Ломіконту.

ОЗУ4 – модуль опе6ративної пам’яті ємністю 8 кБайт.

ОЗУ4.7 – системна пам’ять / припускається YY дублювання/.

ОЗУ4.4 – пам’ять для зберігання ПрК на етапі вводу і налагодження.

ОЗУ5 – розширення пам’яті. ПрК до 16 кБайт. При відхиленні живлення мережі інформація зберігається.

МУС2 – модуль управління та сигналізації. Призначений для управління роботою процесора (пуск – стоп), запуску теста модуля ОЗУ4.7, індикації пошкоджень Ломіконту і зв’язку за інтерфейсом І РПС (на МУС – один канал зв’язку).

МПВП — мікропроцесорний пульт Ломіконту. Призначений для технологічного програмування, контролю справності Ломіконту, контролю та оперативного управління технологічним процесом. Зв’язок пульту з Ломіконтом – за цифровою лінією зв’язку та інтерфейсом І РПС. Джерело живлення лінії зв’язку – в пульті. Припустима відстань до Ломіконту – до 1000 м.

ППЗУ – з’ємний мікромодуль перепрограмованної постійної пам’яті. Призначений для надійного зберігання ПрК, що переписаний до нього з оперативної пам’яті (ОЗУ4.4 та ОЗУ4.5). Припускає витирання інформації ультрафіолетовим випромінювачем і повторний запис, кількість циклів перезапису – до 90. Аналогічний модуль, встановлений в пульті Ломіконту, використовується для зберігання фірмового програмного забезпечення пульту.

МПП – модуль служить для установки на ньому мікромодуля ППЗУ та роботи з ППЗУ. Має апаратні пристрої для запису в ППЗУ.

МИС2 – модуль зв’язку з послідовного інтерфейса ІРПС з зовнішніми цифровими пристроями (зв’язок з ЕОМ і іншими Ломіконтами, дисплеєм, зв’язок комплектів Ломіконту в дубльованих моделях Л – 112, Л – 122). На модулі 4 канали дуплексного зв’язку.

МИП – модуль зв’язку з паралельного інтерфейса ІРПР із зовнішніми цифровими пристроями (зв’язок з ЕОМ та іншими Ломіконтами, дисплеєм та друкарським пристроєм). На модулі 1 канал двохбічного зв’язку.

МСК – модуль зв’язку каркасів. Використовується в двох, трьох каскадних моделях Л -110, Л – 112. Призначений для зв’язку між основними та додатковими каркасами. Являє собою дві плати МСК – 1 та МСК – 2, зв’язані між собою плоским кабелем. МСК – 1 розміщується в основному каркасі, а МСК – 2 в додатковому каркасі. При наявності двох додаткових каркасів використовують два МСК.

ДЦП2 – модуль дискретно – цифрового перетворювання. Призначений для прийому вхідних дискретних сигналів напругою 24 В постійного струму будь якої полярності. Вхідний опір – 2.4кОм. Кількість входів на модулі – 16. Входи попарно гальванічно розділені один від одного і від загальної шини Ломіконту.

ЦДП2 – модуль цифро – дискретного перетворення. Призначений для управління дискретними виходами Ломіконту. Виходи – стан транзисторних ключів, що комутують ланцюги постійного струму напругою до 48 В, при струмі – до 0, 2А. Кількість виходів на модулі – 16. Виходи попарно гальванічно зв’язані між собою, пари гальванічно розділені один від одного та від загальної шини Ломіконту.

ИЦП2 – модуль імпульсно – цифрового перетворювача. Призначений для прийому та підрахунку імпульсів. Кількість імпульсних входів на модулі – 2. Кожний імпульсний вхід – послідовність імпульсів або 2 послідовності, зміщені одна відносно другої за фазою на 90 градусів. Імпульсні входи гальванічно розділені один від одного та від загальної шини Ломіконту.

ЦИП2 – модуль цифро – імпульсного перетворювання. Призначений головним чином, для видачі широтно – модульованого сигналу на виконавчі механізми постійної швидкості в системах автоматичного регулювання. Кількість подвоєних імпульсних входів (більше / менше) на модулі – 8. Модуль ЦИП – 2 аналогічний модулю ЦДП – 2: виходи – стан транзисторних ключів комутуючого ланцюга постійного струму напруги до 48 В, комутує мий струм – до 0, 2А; зміщенні виходи гальванічно розділені між собою та від загальної шини Ломіконту.

АЦП2 – модуль аналого – цифрового перетворення. Призначений для прийому вхідних аналогових сигналів. Кількість входів на модулі – 16. Вхідний сигнал – напруга («-10» -0»+10»В) постійного струму. Гальванічне розділення здійснюється за допомогою модуля РГ – 12.

РГ12 – модуль гальванічного розділення вхідних аналогових сигналів. Кількість каналів, які гальванічно розділені – 8. Входи – уніфіковані сигнали постійного струму (0 – 5), (0 – 20), (4 – 20)мА. Вихідні сигнали напруги постійного струму («- 10»-0-«+10»)В подаються на входи модуля АЦП – 2. Зв’язок РГ — 12 з АЦП – 2 за допомогою між модульного сполучення.

ЦАП2 – модуль цифро – аналогового перетворення. Призначений для видачі аналогових сигналів. Кількість входів на модулі – 8. Вихідний сигнал – напруга («-10»-0-«+10»)В постійного струму. Гальванічне розділення – за допомогою модуля РГ – 22.

РГ22 – модуль гальванічного розділення вихідних аналогових сигналів. Кількість каналів гальванічного розділення – 8. Входи – сигнали напруги постійного струму (0 – 10)В приймаються з виходів модуля ЦАП – 2. Виходи – уніфіковані сигнали постійного струму (0 -5), (0 -20), (4 – 20)мА. Зв’язок РГ — 22 з ЦАП – 2 – з допомогою між модульного з’єднувача.

БПР5 – блок перемикання резерву. Призначений для переключення різних ланцюгів, в тому числі для комутації вихідних аналогових, імпульсних та дискретних сигналів у дубльованих моделях Ломіконту. Кількість ланцюгів, які переключаються при використанні одного блоку – 8, кожного наступного – 9. Комутаційна здібність вихідних контактів його реле – до 48В, до 0,2А. Має джерело нестабілізованної напруги 24В. Живлення БПР – 5 мережі змінного струму 220В.

БПН24 – блок перетворення напруги. Призначений для живлення дискретних входів (ДЦП – 2) й виходів (ЦДП – 2), імпульсних виходів (ЦИП – 2), вихідних ланцюгів струму (РГ – 22), ліній цифрового зв’язку за інтерфейсом ІРПС. Має два гальванічно незв’язаних джерела нестабілізованного живлення 24В. Струм навантаження кожного з них – до 0,2А. Живлення БПН – 24 від мережі змінного струму 220В.

Реферати :

mi band