Логічний мікропроцесорний контролер ломіконт л-112 — №1

Практична робота №2 – 6 год.

Тема: Логічний мікропроцесорний контролер — ЛОміконт Л-112.

Мета роботи: ознайомлення з устроєм та призначенням контролера Л-112.

Обладнання: мікропроцесорний контролер Л-112

Передмова

Один з перспективних напрямків розвитку технічних засобів автоматизації є використання мікропроцесорної техніки, основою побудови якої є використання мікропроцесорів – програмованих великих інтегральних систем (ВІС).

Можливість перепрограмування мікропроцесора повністю змінила підхід до створення електронних пристроїв, тому що дозволила на базі уніфікованих апаратних засобів створювати пристрої функціонального призначення за рахунок зміни алгоритму обробки даних шляхом перепрограмування. Поряд з цим використання у технічних засобах автоматизації мікропроцесорів дає можливість створювати пристрої з великою швидкістю та підвищеною надійністю при низькій вартості та енергомісткості.

1. Призначення та галузь застосування.

Контролер Ломіконт являє собою мікропроцесорний пристрій, архітектура якого оптимізована для вирішення задач автоматичного управління технологічними процесами.

Контролер Ломіконт є багатоцільовим контролером загально промислового призначення і застосовується для автоматичного управління технологічними процесами в металургійній, енергетичній, хімічній, харчовій та інших галузях промисловості.

Ломіконт може працювати як у складі великої розподіленої АСУТП, зв’язуючись з ЕОМ верхнього рівня по каналу цифрового зв’язку, так і в як автономний засіб, який вирішує комплекс задач логічного управління та регулювання, подавання та документування інформації про процес управління.

Ломіконт – програмує мий контролер, але для роботи з ним не потрібні програмісти. Працювати з ним може проектант системи управління або експлуатаційний персонал, зв’язаний з обслуговуванням традиційної та аналогової апаратури і незнайомий з обчислювальною технікою і методами програмування на ЕОМ.

Ломіконт постачається з заводу – виготовлювача повністю підготовлений до роботи і настроюється на вирішення потрібної задачи безпосередньо на об’єкті за допомогою мікропроцесорного пульту Ломіконту, який має екран і спеціалізовану клавіатуру. В процесі такого настроювання оператор вводить до Ломіконту логіку управління конкретним об’єктом (програму користувача), використовуючи спеціально призначену для цього технологічну мову Ломіконту – Мікрол. Робота оператора з пульту проходить в діалоговому режимі з автоматичним контролем правильності дій оператора.

Ломіконт – проєктно – компонований виріб. Він містить в собі базовий комплект апаратури, що постачається незалежно від вирішуваної задачі і проєктно – компонований комплект, що залежить від необхідного числа каналів вводу – і виводу інформації і визначається замовленням споживача.

Випускається 4 моделі Ломіконтів: Л – 110, Л – 112, Л – 120, Л – 122. Всі моделі мають ідентичні функціональні можливості, але різну кількість каналів вводу – виводу інформації і різні показники надійності роботи. Ломіконти Л -110 та Л – 112 розраховані на велике та середнє число вхідних та вихідних сигналів. Моделі Л – 110 /поодинокий Ломыконт/ та Л – 112 /дубльований/ розраховані на 50 – 800 вхідних – вихідних сигналів. Модель Л -120 /поодинокий Ломіконт/ та Л – 122 /дубльований/ розраховані на кількість вхідних – вихідних сигналів, число яких не перевищує 90.

Моделі Ломіконтів Л – 112 та Л – 122 мають більш високу надійність роботи, ніж моделі Л – 110 та Л – 120 за рахунок дублювання; в них обидва комплекти об’єднані цифровим зв’язком, і один з них працює в режимі «гарячого» резерву.

Ломіконт можна використовувати для автоматизації як простих, так і складних процесів, наприклад, процесів пуску та зупинки комплексу устаткування, коли необхідно вирішувати задачі управління з автоматичною перебудовою управляючої структури, автоматичною зміною завдань та параметрів настройки, адаптацією системи управління змінюваної логіки та динаміки технологічного процесу.

Особливо ефективний Ломіконт у тих випадках, коли є ймовірність зміни і доповнення системи управління після початкового періоду її експлуатації. Ломіконт дозволяє легко вирішити це завдання безпосередньо на об’єкті – швидко скоректувати структуру і параметри системи управління.

Наявність поодиноких та дубльованих моделей, а також моделей на різну кількість каналів вводу – виводу інформації дозволяє будувати системи з різними вимогами до надійності й живучості, одержувати максимальний техніко – економічний ефект.

2. Функціональні можливості.

Ломіконт призначений для вирішення широкого кола задач управління в різних галузях промисловості.

Ломіконт:

— приймає дискретні, імпульсні й аналогові вхідні сигнали;

— видає дискретні й аналогові вихідні сигнали;

— видає імпульсні вихідні сигнали для управління виконавчима механізмами постійної швидкості в системах регулювання;

— реалізує всі операції управляючої логіки й арифметичні операції;

— має таймери й лічильники;

— має таймер – генератори для вимірювання інтервалів часу й для генерації послідовності імпульсів заданої тривалості з точністю 10 мс.;

— має бібліотеку алгоритмів для виконання складних функцій, в тому числі ІІІ й ІІІД регулювання, інтерполяції, фільтрації, інтегрування та ряду інших;

— має зв’язок по цифрових каналах / інтерфейси І РПО та І РПР/ з іншими Ломіконтами або ЕОМ;

— має переносний мікропроцесорний пульт з екраном і клавіатурою для проведення всіх робіт з технологічного програмування, тестування і налагодження Ломіконту; засоби зв’язку з пультом припускають його розміщення від контролера на відстань до 1000 метрів;

— виводить технологічні повідомлення для спостереження за ходом процесу та його документування на екран пульту або зовнішні пристрої;

— має можливість програмування частини клавіатури пульту Ломіконту під конкретну технологічну задачу;

— має п’ять каналів зв’язку з інтерфейса І РПС та два канали зв’язку з інтерфейса І РПР для організації цифрового зв’язку із своїм мікропроцесорним пультом, для організації резервування в моделях Л – 112 та Л – 122, для обміну інформацією з ЕОМ, для зв’язку з іншими Ломіконтами, для виводу технологічних повідомлень на екран дисплея і на друкарський пристрій;

— має засоби настройки параметрів цифрового зв’язку для погодження їх з відповідними параметрами зовнішнього пристрою;

— має резервне (батарейне) живлення для збереження інформації в оперативній пам’яті при зникненні живлення в мережі;

— з метою підвищення надійності роботи має засоби захисту від поодиноких збоїв в оперативній пам’яті;

— з метою підвищення надійності дозволяє працювати з програмою користувача, що записана в енергонезалежну постійну пам’ять багаторазового використання ( з ультрафіолетовим зтиранням);

— має вмонтовані програмно – апаратні засоби запису програми користувача до постійної пам’яті;

— має вмонтовані програмно – апаратні засоби поточного самоконтролю і само діагностики з точністю до модулю або мікросхеми;

— має можливість виводу тексту програми користувача на друкарський пристрій.

3. Технічні характеристики.

Кількість входів:

дискретних……………………………………….до 512

аналогових……………………………………….до 128

імпульсних………………………………………..до 8

Кількість виходів:

дискретних…………………………………до 256

аналогових………………………………….до 64

імпульсних…………………………………..до 32

Вхідні дискретні сигнали:

Логічний «0», В……………………………………0(0..2.4)

Логічна «1», В………………………………………24(19.2..28.8)

Припустимі вхідні імпульсні сигнали двох типів: поодинока послідовність імпульсів, в якій одна послідовність зсунута за фазою відносно другої на 90 градусів.

Вхідні імпульсні сигнали постійного струму:

Логічний «0», В…………………………………….0..2.4

Логічна «1», В………………………………………9.6..28.8

Споживлюваючий струм, мА…………………………10..15

Максимальна частота, кГц…………………………….50

Вихідні дискретні та імпульсні сигнали – напруга постійного струму 0 або 24В, або стан транзисторних ключів, комутуючих ланцюги постійного струму певної полярності:

Логічний «0»………………………………………розімкнутий

Логічна «1»………………………………………….замкнутий

Комутуюча здібність транзисторних ключів:

З нагрузки, В………………………………………до 48

Зі сруму, А………………………………………….до 0.2

Вхідні та вихідні аналогові сигнали постійного струму:

0 -10 В; 0 -5 мА; 0 – 20 мА; 4 – 20 мА.

Ломіконт має вихід на ЕОМ верхнього рівня ієрархії, на дисплей або на друкуючий пристрій за стандартами радіальними інтерфейсами – послідовному І РПС та паралельному – І РПР.

Реферати :

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС