логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт — №3

ИЦП2 – модуль імпульсно – цифрового перетворювача. Призначений для прийому та підрахунку імпульсів. Кількість імпульсних входів на модулі – 2. Кожний імпульсний вхід – послідовність імпульсів або 2 послідовності, зміщені одна відносно другої за фазою на 90 градусів. Імпульсні входи гальванічно розділені один від одного та від загальної шини Ломіконту.

ЦИП2 – модуль цифро – імпульсного перетворювання. Призначений головним чином, для видачі широтно – модульованого сигналу на виконавчі механізми постійної швидкості в системах автоматичного регулювання. Кількість подвоєних імпульсних входів (більше / менше) на модулі – 8. Модуль ЦИП – 2 аналогічний модулю ЦДП – 2: виходи – стан транзисторних ключів комутуючого ланцюга постійного струму напруги до 48 В, комутує мий струм – до 0, 2А; зміщенні виходи гальванічно розділені між собою та від загальної шини Ломіконту.

АЦП2 – модуль аналого – цифрового перетворення. Призначений для прийому вхідних аналогових сигналів. Кількість входів на модулі – 16. Вхідний сигнал – напруга («-10» -0»+10»В) постійного струму. Гальванічне розділення здійснюється за допомогою модуля РГ – 12.

РГ12 – модуль гальванічного розділення вхідних аналогових сигналів. Кількість каналів, які гальванічно розділені – 8. Входи – уніфіковані сигнали постійного струму (0 – 5), (0 – 20), (4 – 20)мА. Вихідні сигнали напруги постійного струму («- 10»-0-«+10»)В подаються на входи модуля АЦП – 2. Зв’язок РГ — 12 з АЦП – 2 за допомогою між модульного сполучення.

ЦАП2 – модуль цифро – аналогового перетворення. Призначений для видачі аналогових сигналів. Кількість входів на модулі – 8. Вихідний сигнал – напруга («-10»-0-«+10»)В постійного струму. Гальванічне розділення – за допомогою модуля РГ – 22.

РГ22 – модуль гальванічного розділення вихідних аналогових сигналів. Кількість каналів гальванічного розділення – 8. Входи – сигнали напруги постійного струму (0 – 10)В приймаються з виходів модуля ЦАП – 2. Виходи – уніфіковані сигнали постійного струму (0 -5), (0 -20), (4 – 20)мА. Зв’язок РГ — 22 з ЦАП – 2 – з допомогою між модульного з’єднувача.

БПР5 – блок перемикання резерву. Призначений для переключення різних ланцюгів, в тому числі для комутації вихідних аналогових, імпульсних та дискретних сигналів у дубльованих моделях Ломіконту. Кількість ланцюгів, які переключаються при використанні одного блоку – 8, кожного наступного – 9. Комутаційна здібність вихідних контактів його реле – до 48В, до 0,2А. Має джерело нестабілізованної напруги 24В. Живлення БПР – 5 мережі змінного струму 220В.

БПН24 – блок перетворення напруги. Призначений для живлення дискретних входів (ДЦП – 2) й виходів (ЦДП – 2), імпульсних виходів (ЦИП – 2), вихідних ланцюгів струму (РГ – 22), ліній цифрового зв’язку за інтерфейсом ІРПС. Має два гальванічно незв’язаних джерела нестабілізованного живлення 24В. Струм навантаження кожного з них – до 0,2А. Живлення БПН – 24 від мережі змінного струму 220В.

БПС5 – блок живлення стабілізований. Призначений для живлення Ломіконту стабілізованою напругою. Крім того, має гальванічно незалежне джерело нестабілізованої напруги 24В для живлення ланцюгів цифрового зв’язку за ІРПС і інших ланцюгів (ЦДП – 2, ДЦП – 2, ЦИП – 2, РГ – 22), що вимагають зовнішнього джерела.

К110 – каркас призначений для становлення модулів у моделях Ломіконтів Л – 110, Л – 112. Кількість місць для модулів – 23.

К120 – каркас призначений для встановлення модулів у моделях Ломіконтів Л – 120, Л – 122. Відрізняється від К – 110 тим, що електрично «розділений» на дві половини, в кожній з яких можна встановити до 11 модулів.

БСЭЛ – батарея сухих елементів. Призначена для збереження інформації в ОЗП4 при відключенні мережного живлення. Номінальне значення напруги – 4,5 В.

КВ98.10 – опромінював ультрафіолетовий. Призначений для стирання інформації, що записана в модулі ППЗУ. Живлення від мережі змінного струму напругою 220В.

МРГ – модуль регенерації. Призначений для регенерації постійної пам’яті модуля ПЗУ2. Дозволяє читати, заново записувати інформацію в модулі ПЗП2, враховуючі її з іншого аналогічного модуля. Використовується тільки при регламентних роботах.

ИДС – індикатор дискретних сигналів. Дозволяє видавати на індикацію стан дискретних та імпульсних виходів й входів. Являє собою перехідник з розміщеними на ньому світлодіодними індикаторами. Встановлюється у відповідне гніздо модуля, а виделка клемно – модульного з’єднувача встановлюється до ЇДС.

4.2 Пульт контролера.

Пульт Ломіконта призначений для роботи з Ломіконтом в усіх режимах роботи контролера, для вводу ПрК технологічною мовою, для налагодження логіки управління об’єктом, для спостерігання за процесом управління об’єктом і, якщо необхідно, для втручання в цей процес.

Пульт має екран, клавіатуру, світлодіодні індикатори, звуковий сигнал. До складу пульта входить власний обчислювач, який має мікропроцесор, постійну пам’ять ємністю 16кБайт у вигляді мікромодулю ППЗП, до якого записано програмне забезпечення пульта, оперативну пам’ять ємністю 1кБайт, засоби обміну інформацією зі своєю клавіатурою, екраном (матричний індикатор ИМГ – 1 – 03) й світлодіодними індикаторами, засоби обміну цифровою інформацією з Ломіконтом за інтерфейсом ІРПС.

Пульт має власне джерело живлення, котре забезпечує всі номінали живлення обчислювача пульта, індикатора ИМГ – 1 – 03 та лінії зв’язку з Ломіконтом.

При роботі пульта ведеться безперервний самоконтроль постійної пам’яті та несправності система само діагностики повідомляє оператору її причини.

Екран пульта має 10 рядків, які вміщують по 16 символів. Верхній рядок – системний, служить для виводу різних системних повідомлень. Призначення інших рядків залежить від режиму роботи Ломіконту та операцій, які він виконує. Нижній рядок – робочий.

Клавіатуру пульта зображено на рис. 4.2. Лампові індикатори зображені символом «*».

Клавіши верхнього ряду призначені для задання режимів роботи Ломіконту, крім клавіши «АР», призначеної для задання автономного режиму роботи пульта. Над кожною з них розміщений ламповий індикатор, який вказує режим роботи.

Клавіши «лівої» групи використовуютьсядлявводу технологічної програми.

Клавіши «середньої» групи використовуються для задання типу і номера змінних або алгоритма, а також констант.

Клавіши «правої» групи служать для виконання різних операцій.

*

*

*

*

*

*

*

*

ОСТ

ПС

НП

ТСТ

КП

НСТ

ПР

АР

Е

(

В

О

ВД

ДВ

7

8

9

СБР

ИСП

Т

)

Б

=

ВА

АВ

4

5

6

З/У

И

ТС

>

<

КБ

КС

1

2

3

БЛК

РБЛ

ИЛИ

ВСК

+

ИВ

ТМ

АЛГ

0

.

ВКЛ

ОТКЛ

Рис. 4.2. Клавіатура пульту

5. Обмін цифровою інформацією зі зовнішніми пристроями.

5.1 Фізичні та логічні канали обміну цифровою інформацією.

Для обміну цифровою інформацією із зовнішніми пристроями в Ломіконті використовують поняття каналів обміну – фізичних (КФ) та логічних /КЛ/.

Розподілення КФ по модулях Ломіконту наведено в таблиці:

Канал фізичний

Тип інтерфейсу

Назва модуля

Примітка

КФО

ИРПС

МУС2

Канал зв’Язку з пультом Ломіконту

КФ1, КФ2

КФ3, КФ4

ИРПС

МИС2

В одному модулі МИС 2 чотири канали ИРПС

КФ 6

КФ 5

ИРПР

ИРПР

МИП 1 МИП 2

Модулі МИП 2 і МИП 2 розрізняються інформацією

КЛ розрізняються за функціональним призначенням:

КЛО – зв’язок з пультом Ломіконта, а також з ЕОМ, якщо пульт відключений від Ломіконту;

КЛІ – виведення технологічних повідомлень на дисплей та друкуючий пристрій, а також вивід ПрК на друкуючий пристрій;

КЛ2 – виведення технологічних повідомлень на дисплей та друкуючий пристрій, а також тестування фізичних каналів зв’язку КФ5, КФ6 зв’язок за інтерфейсом ИРПР.

КЛ3 – зв’язок між головним та резервним комплектами апаратури в дубльованих моделях, а також копіювання ПрК ізовні в режимі «КОПИРОВАНИЕ».

КЛ4, КЛ5 – зв’язок з ЕОМ, Діміконтом;

КЛ6, КЛ7 – зв’язок з іншими Ломіконтами (Л – мережа);

Користуючись пультом Ломіконту, можна призначити будь – якому КЛ будь – який КФ і настроїти параметри КФ так, щоб вони підходили до параметрів КФ зовнішнього засобу.

5.2 Цифровий звЯзок між Ломіконтами (Л – мережа).

Ломіконти можна об’єднувати в Л – мережу (локальну обчислювальну мережу). Побудова Л – мереж заснована на такій можливості, реалізованих Ломіконтах.

Два Ломіконти можуть бути зв’язані цифровим каналом з інтерфейсом ІРПС або ІРПР, при чому в такому зв’язку один контролер є ініціатором зв’язку (активним засобом), а другий – абонентом (пасивним засобом).

Ломіконт – ініціатор може запитувати у абонента інформацію або передавати інформацію абоненту. Ломіконт – абонент тількі приймає

Інформацію від ініціатора, виконує його команди та відповідає на його запити.

Кожний Ломіконт може бути зв’язаний з двома контролерами як ініціатор і ще з двома – як абонент. Ґрунтуючись на попарному з’єднані Ломіконтів можна побудувати Л – мережу (локальну мережу Ломіконтів), в якій інформація передається послідовно від контролера до контролера і обробляється кожним абонентом. Л – мережа може бути однорівневою (наприклад кільце Ломіконтів), так і розподіленою, ієрархічною.

Можливість побудови Л – мережі позволяє в багатьох випадках обійтись без застосування ЕОМ верхнього рівня, завдяки чому підвищити надійність і знизити вартість системи управління. Кожний Ломіконт у складі Л – мережі може мати цифровий зв’язок з ЕОМ, дисплеєм або друкуючим пристроєм.

В наш час розробляються програмні засоби, які дозволяють реалізувати зв’язок Ломіконту з кільцем малих регулюючих мікропроцесорних контролерів Р – 130. Ця можливість дозволяє вирішувати такі задачі:

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС