mi band

логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт — №2

— розрядність ЦАП – 10 плюс знак;

— час, протягом якого при виключенні живлення зберігається інформація

В оперативній пам’яті – не менш 360 год.

4. Склад і структура ломіконту.

4.1. Перелік і призначення основних єлементів.

Ломіконт має такі основні елементи:

— мікропроцесорний обчислювач;

— пам’ять програми користувача;

— пристрій зв’язку з об’єктом;

— модулі цифрового зв’язку;

— каркас і шину внутріблокового інтерфейсного зв’язку;

— засоби оперативного управління;

— пристрої живлення і переключення;

— опромінював ультрафіолетовий;

— конструктивні елементи.

До складу мікропроцесорного обчислювача входять модулі: ПРЦ5 – модуль процесора; ПЗУ2 – модуль постійного запам’ятовуючого пристрою; ОЗП4 – модуль оперативного ЗП;

Для зберігання ПрК використовуються: ОЗУ4 – модуль оперативного ЗП; МПП – модуль програмуємої пам’яті із встановленим до нього мікромодулем перепрограмує мого запам’ятовуючого пристрою /ППЗУ/.

До пристроїв зв’язку з об’єктом відносяться модулі: ДЦП2, ЦДП2, АЦП2, ЦАП2, ИЦП2 – модулі перетворювачів; РГ12, РГ22 – модулі вхідних – вихідних гальванічних роздільників.

До пристроїв цифрового зв’язку відносяться: МИС2 – модуль інтерфейсного зв’язку; МИП – модуль інтерфейсной паралельний; МСК – модуль зв’язку каркасів.

Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”

Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Рис. 4.1. Фізична структура Ломіконту.

1 – мікропроцесорний обчислювач;

2 – пам’ять програми користувача;

3 – засоби оперативного управління;

4 – пристрої живлення та перемикання;

5 – модулі цифрового зв’язку;

6 – пристрої зв’язку з об’єктом;

7 – каркас і шина внутрішньої системної магістралі.

Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”До пристроїв оперативного управління відносяться: пульт Ломіконту; МУС2 – модуль управління та сигналізації.

До пристроїв живлення та переключення відносяться блоки: БПС – блок живлення стабілізований; БПР – блок переключення резерву; БСЕЛ – блок сухих елементів, БПН – блок перетворення напруги.

У каркасі розміщуються модулі обчислювача, входів – виходів і зовнішнього інтерфейсного зв’язку. На «задній стінці каркасу встановлені розняття, в які встановлюються модулі і розпаяна шина внутріблокового інтерфейсного зв’язку, яка призначена для цифрового зв’язку модулів у каркасі.

Опромінював ультрафіолетовий КВ 98.10 має джерело ультрафіолетового випромінювання і служить для витирання інформації, яка зберігається на мікромодулі ППЗУ.

До конструктивних елементів відносяться: кожух компоновчий, шафа компоновча настінна та шафа компоновча напольна, в яких розміщуються каркаси з модулями, блоки живлення БПС5, батареї сухих елементів БСЭЛ, вентилятори, панелі колодок, з’єднувачі та інші елементи.

Нижче наведено короткі характеристики елементів, які: входять до Ломіконту.

ПРЦ5 – модуль процесора. Виконує технологічну програму користувача (ПрК).

ПЗУ2 – модуль постійної пам’яті. Служить для зберігання фірмового програмного забезпечення Ломіконту.

ОЗУ4 – модуль опе6ративної пам’яті ємністю 8 кБайт.

ОЗУ4.7 – системна пам’ять / припускається YY дублювання/.

ОЗУ4.4 – пам’ять для зберігання ПрК на етапі вводу і налагодження.

ОЗУ5 – розширення пам’яті. ПрК до 16 кБайт. При відхиленні живлення мережі інформація зберігається.

МУС2 – модуль управління та сигналізації. Призначений для управління роботою процесора (пуск – стоп), запуску теста модуля ОЗУ4.7, індикації пошкоджень Ломіконту і зв’язку за інтерфейсом І РПС (на МУС – один канал зв’язку).

МПВП — мікропроцесорний пульт Ломіконту. Призначений для технологічного програмування, контролю справності Ломіконту, контролю та оперативного управління технологічним процесом. Зв’язок пульту з Ломіконтом – за цифровою лінією зв’язку та інтерфейсом І РПС. Джерело живлення лінії зв’язку – в пульті. Припустима відстань до Ломіконту – до 1000 м.

ППЗУ – з’ємний мікромодуль перепрограмованної постійної пам’яті. Призначений для надійного зберігання ПрК, що переписаний до нього з оперативної пам’яті (ОЗУ4.4 та ОЗУ4.5). Припускає витирання інформації ультрафіолетовим випромінювачем і повторний запис, кількість циклів перезапису – до 90. Аналогічний модуль, встановлений в пульті Ломіконту, використовується для зберігання фірмового програмного забезпечення пульту.

МПП – модуль служить для установки на ньому мікромодуля ППЗУ та роботи з ППЗУ. Має апаратні пристрої для запису в ППЗУ.

МИС2 – модуль зв’язку з послідовного інтерфейса ІРПС з зовнішніми цифровими пристроями (зв’язок з ЕОМ і іншими Ломіконтами, дисплеєм, зв’язок комплектів Ломіконту в дубльованих моделях Л – 112, Л – 122). На модулі 4 канали дуплексного зв’язку.

МИП – модуль зв’язку з паралельного інтерфейса ІРПР із зовнішніми цифровими пристроями (зв’язок з ЕОМ та іншими Ломіконтами, дисплеєм та друкарським пристроєм). На модулі 1 канал двохбічного зв’язку.

МСК – модуль зв’язку каркасів. Використовується в двох, трьох каскадних моделях Л -110, Л – 112. Призначений для зв’язку між основними та додатковими каркасами. Являє собою дві плати МСК – 1 та МСК – 2, зв’язані між собою плоским кабелем. МСК – 1 розміщується в основному каркасі, а МСК – 2 в додатковому каркасі. При наявності двох додаткових каркасів використовують два МСК.

ДЦП2 – модуль дискретно – цифрового перетворювання. Призначений для прийому вхідних дискретних сигналів напругою 24 В постійного струму будь якої полярності. Вхідний опір – 2.4кОм. Кількість входів на модулі – 16. Входи попарно гальванічно розділені один від одного і від загальної шини Ломіконту.

ЦДП2 – модуль цифро – дискретного перетворення. Призначений для управління дискретними виходами Ломіконту. Виходи – стан транзисторних ключів, що комутують ланцюги постійного струму напругою до 48 В, при струмі – до 0, 2А. Кількість виходів на модулі – 16. Виходи попарно гальванічно зв’язані між собою, пари гальванічно розділені один від одного та від загальної шини Ломіконту.

Реферати :

mi band