логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт — №2

— розрядність ЦАП – 10 плюс знак;

— час, протягом якого при виключенні живлення зберігається інформація

В оперативній пам’яті – не менш 360 год.

4. Склад і структура ломіконту.

4.1. Перелік і призначення основних єлементів.

Ломіконт має такі основні елементи:

— мікропроцесорний обчислювач;

— пам’ять програми користувача;

— пристрій зв’язку з об’єктом;

— модулі цифрового зв’язку;

— каркас і шину внутріблокового інтерфейсного зв’язку;

— засоби оперативного управління;

— пристрої живлення і переключення;

— опромінював ультрафіолетовий;

— конструктивні елементи.

До складу мікропроцесорного обчислювача входять модулі: ПРЦ5 – модуль процесора; ПЗУ2 – модуль постійного запам’ятовуючого пристрою; ОЗП4 – модуль оперативного ЗП;

Для зберігання ПрК використовуються: ОЗУ4 – модуль оперативного ЗП; МПП – модуль програмуємої пам’яті із встановленим до нього мікромодулем перепрограмує мого запам’ятовуючого пристрою /ППЗУ/.

До пристроїв зв’язку з об’єктом відносяться модулі: ДЦП2, ЦДП2, АЦП2, ЦАП2, ИЦП2 – модулі перетворювачів; РГ12, РГ22 – модулі вхідних – вихідних гальванічних роздільників.

До пристроїв цифрового зв’язку відносяться: МИС2 – модуль інтерфейсного зв’язку; МИП – модуль інтерфейсной паралельний; МСК – модуль зв’язку каркасів.

Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”

Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”Рис. 4.1. Фізична структура Ломіконту.

1 – мікропроцесорний обчислювач;

2 – пам’ять програми користувача;

3 – засоби оперативного управління;

4 – пристрої живлення та перемикання;

5 – модулі цифрового зв’язку;

6 – пристрої зв’язку з об’єктом;

7 – каркас і шина внутрішньої системної магістралі.

Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему„логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”До пристроїв оперативного управління відносяться: пульт Ломіконту; МУС2 – модуль управління та сигналізації.

До пристроїв живлення та переключення відносяться блоки: БПС – блок живлення стабілізований; БПР – блок переключення резерву; БСЕЛ – блок сухих елементів, БПН – блок перетворення напруги.

У каркасі розміщуються модулі обчислювача, входів – виходів і зовнішнього інтерфейсного зв’язку. На «задній стінці каркасу встановлені розняття, в які встановлюються модулі і розпаяна шина внутріблокового інтерфейсного зв’язку, яка призначена для цифрового зв’язку модулів у каркасі.

Опромінював ультрафіолетовий КВ 98.10 має джерело ультрафіолетового випромінювання і служить для витирання інформації, яка зберігається на мікромодулі ППЗУ.

До конструктивних елементів відносяться: кожух компоновчий, шафа компоновча настінна та шафа компоновча напольна, в яких розміщуються каркаси з модулями, блоки живлення БПС5, батареї сухих елементів БСЭЛ, вентилятори, панелі колодок, з’єднувачі та інші елементи.

Нижче наведено короткі характеристики елементів, які: входять до Ломіконту.

ПРЦ5 – модуль процесора. Виконує технологічну програму користувача (ПрК).

ПЗУ2 – модуль постійної пам’яті. Служить для зберігання фірмового програмного забезпечення Ломіконту.

ОЗУ4 – модуль опе6ративної пам’яті ємністю 8 кБайт.

ОЗУ4.7 – системна пам’ять / припускається YY дублювання/.

ОЗУ4.4 – пам’ять для зберігання ПрК на етапі вводу і налагодження.

ОЗУ5 – розширення пам’яті. ПрК до 16 кБайт. При відхиленні живлення мережі інформація зберігається.

МУС2 – модуль управління та сигналізації. Призначений для управління роботою процесора (пуск – стоп), запуску теста модуля ОЗУ4.7, індикації пошкоджень Ломіконту і зв’язку за інтерфейсом І РПС (на МУС – один канал зв’язку).

МПВП — мікропроцесорний пульт Ломіконту. Призначений для технологічного програмування, контролю справності Ломіконту, контролю та оперативного управління технологічним процесом. Зв’язок пульту з Ломіконтом – за цифровою лінією зв’язку та інтерфейсом І РПС. Джерело живлення лінії зв’язку – в пульті. Припустима відстань до Ломіконту – до 1000 м.

ППЗУ – з’ємний мікромодуль перепрограмованної постійної пам’яті. Призначений для надійного зберігання ПрК, що переписаний до нього з оперативної пам’яті (ОЗУ4.4 та ОЗУ4.5). Припускає витирання інформації ультрафіолетовим випромінювачем і повторний запис, кількість циклів перезапису – до 90. Аналогічний модуль, встановлений в пульті Ломіконту, використовується для зберігання фірмового програмного забезпечення пульту.

МПП – модуль служить для установки на ньому мікромодуля ППЗУ та роботи з ППЗУ. Має апаратні пристрої для запису в ППЗУ.

МИС2 – модуль зв’язку з послідовного інтерфейса ІРПС з зовнішніми цифровими пристроями (зв’язок з ЕОМ і іншими Ломіконтами, дисплеєм, зв’язок комплектів Ломіконту в дубльованих моделях Л – 112, Л – 122). На модулі 4 канали дуплексного зв’язку.

МИП – модуль зв’язку з паралельного інтерфейса ІРПР із зовнішніми цифровими пристроями (зв’язок з ЕОМ та іншими Ломіконтами, дисплеєм та друкарським пристроєм). На модулі 1 канал двохбічного зв’язку.

МСК – модуль зв’язку каркасів. Використовується в двох, трьох каскадних моделях Л -110, Л – 112. Призначений для зв’язку між основними та додатковими каркасами. Являє собою дві плати МСК – 1 та МСК – 2, зв’язані між собою плоским кабелем. МСК – 1 розміщується в основному каркасі, а МСК – 2 в додатковому каркасі. При наявності двох додаткових каркасів використовують два МСК.

ДЦП2 – модуль дискретно – цифрового перетворювання. Призначений для прийому вхідних дискретних сигналів напругою 24 В постійного струму будь якої полярності. Вхідний опір – 2.4кОм. Кількість входів на модулі – 16. Входи попарно гальванічно розділені один від одного і від загальної шини Ломіконту.

ЦДП2 – модуль цифро – дискретного перетворення. Призначений для управління дискретними виходами Ломіконту. Виходи – стан транзисторних ключів, що комутують ланцюги постійного струму напругою до 48 В, при струмі – до 0, 2А. Кількість виходів на модулі – 16. Виходи попарно гальванічно зв’язані між собою, пари гальванічно розділені один від одного та від загальної шини Ломіконту.

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС