mi band

Лекція № 10 тема: геометрична оптика. План. 1. Світло… — Частина 2

Формулу лінзи можна записати інакше: Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2. Відстань до дійсних зображень треба брати зі знаком плюс, а до уявних – зі знаком мінус.

Фокусна відстань Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2, радіуси кривизни сферичних поверхонь Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2 і Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2 і показники заломлення Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2 і Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2Речовини лінзи і навколишнього середовища зв’язані між собою співвідношенням :

Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2.

Звичайно формула дає лише абсолютне значення Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2, а знак перед лівою частиною ставлять користуючись правилом: дійсний фокус – плюс, уявний – мінус. Знаки перед доданками, що містять Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2 і Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2, беруть додатними для опуклих поверхонь, від’ємними – для вгнутих.

Оптична сила лінз, складених разом, дорівнює алгебраїчній сумі оптичних сил окремих лінз: Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2

Лінійне і кутове збільшення лінзи. Відношення лінійного розміру зображення до відповідного лінійного розміру предмета називають лінійним збільшенням лінзи:Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2 Величину, обернену лінійному збільшенню, називають кутовим збільшенням лінзи: Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2.

Фотоапарат. Так називають прилад, у якому за допомогою спеціальної системи лінз – об’єктива – на задній поверхні стінки непрозорої камери можна дістати зменшене дійсне обернене зображення предмета. Його можна зафіксувати на пластинці або плівці, покритій шаром світлочутливої речовини. Відстань між об’єктивом і плівкою в фотоапараті можна змінювати за допомогою гвинтової різьби, що дає змогу фотографувати предмети, які знаходяться на різних відстанях од апарата.

Проекційний апарат. За допомогою цих приладів дістають на екрані дійсні збільшені зображення фотознімка або малюнка, виготовленого на прозорій основі – діапозитива. Епідіаскопи — прилади, які на екрані дають збільшене зображення прозорих і непрозорих предметів. Непрозорий предмет яскраво освітлюють і за допомогою системи дзеркал й об’єктива його зображення проектують на екран.

Око як оптичний прилад. Передня прозора частина захисної оболонки ока, тобто рогова оболонка, кришталик, а також простір між ними, заповнений водянистою рідиною, в цілому становлять оптичну систему ока, яку можна розглядати як збиральну лінзу зі змінною фокусною відстанню. Ця лінза утворює дійсне обернене зображення на дні ока, покритому дуже складною світлочутливою сітчастою оболонкою (сітківкою). Фокусна відстань кришталика може змінюватися за допомогою м’язів кришталика (акомодація ока). Відстань найкращого зору нормального ока, на якій найзручніше розглядати деталі предмета без надмірного напруження зору, дорівнює 25 см.

Окуляри. Дефект зору, коли в ненапруженому стані ока зображення далекого предмета утворюється не на сітківці, а перед нею, називається короткозорістю. Короткозора людина добре бачить лише близькі предмети. Ій потрібні окуляри з розсію вальними лінзами. Якщо зображення предмета утворюється за сітківкою, око називається далекозорим. Далекозорій людині потрібні окуляри із збиральними лінзами.

Лупа. За допомогою лінзи або інших оптичних приладів можна збільшити кут зору, під яким розглядають предмет так, щоб без напруження ока, тобто з відстані найкращого зору, бачити дрібні предмети. Предмет, лінійні розміри якого дорівнюють Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2 см, з відстані найкращого зору Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2 = 25 см видно під кутом зору Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2.

Лінзу, або систему лінз, що мають фокусну відстань,Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 210 см, називають лупою. Звичайно лупу розміщують близько від ока, а предмет — поблизу її фокальної площини, трохи ближче до лупи. Кутове збільшення лупи Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2.

Мікроскоп. Для того щоб можна було розглядати деталі дуже малих предметів, які неможливо бачити неозброєним оком, застосовують мікроскоп, його оптична система складається з об'єктива 01 й окуляра 02, оптичні осі яких збігаються. Хід променів у мікроскопі подано на рис.2. Об'єктив дає збільшене дійсне зображення предмета, окуляр відіграє роль лупи, в яку розглядають зображення предмету.

Це зображення. Кутове збільшення мікроскопа дорівнює:Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2, де Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2— відстань між об’єктивом і окуляром, Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2 = 25 см – відстань найкращого зору, Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2 і Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2— фокусні відстані об’єктива і окуляра, відповідно.

Рис.4

Лекція № 10 Тема: Геометрична оптика. План. 1. Світло... - Частина 2

mi band