mi band

Лабораторна робота 2 — №4

6. Яка сутність методики визначення вмісту нітрату натрію?

7. В яких ковбасних виробах нормується вміст крохмалю. В чому сутність методики якісного і кількісного визначення крохмалю?

8. Напишіть розрахункові формули визначення масової частки контрольованих показників якості готових м’ясних виробів.

9. Які основні показники, які контролюють стадії проведення посолу м’ясної продукції.

10. Які основні показники, які контролюють стадії проведення теплової обробки ковбасної вареної продукції?

В результаті виконаної роботи студент повинен:

Знати: методи відбору проб, органолептичної оцінки, фізико-хімічних показників, продукції які контролюються.

Основні показники, які контролюють стадії проведення технологічного процесу виробництва ковбасної продукції і продуктів із свинини. Яловичини і баранини.

Уміти: підготувати проби і провести аналіз якісних показників ковбас, виробів із свинини, яловичини, баранини. Скласти схему проведення ТХК виробництва ковбас і виробів зі свинини, яловичини і баранини.

mi band