Квантова оптика (лаб). Мета: розв’язання… — Частина 1

Квантова оптика (Лаб).

Мета: розв’язання задач з квантової оптики.

Студент повинен знати та вміти: основні поняття квантової оптики, явище фотоефекту, тиск світла на перешкоду, вміти розв’язувати задачі згідно розглядуваної теми.

Задача № 1

Виразити енергію кванта через його масу та імпульс.

Розв’язання. Маса та імпульс кванта світла відповідно дорівнюють: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1. З формули імпульсу кванта знаходимо Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, підставляючи його значення в формулу для маси кванта, одержимо вираз для маси Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, звідки Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 — енергія кванта.

Відповідь: енергія кванта Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1.

Задача № 2

Яку довжину хвилі мати Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 — квант, щоб його енергія досягла одного джоуля? У скільки разів його маса перевищуватиме масу спокою протона?

Розв’язання. Енергія кванта Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 звідки знаходимо довжину хвилі кванта, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, де Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 Дж. с – стала Планка, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1=3.108 м/с – швидкість світла у вакуумі. Підстановка значень величин дає результат: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 ( м ). Спираючись на формулу Ейнштейна Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, обчислимо масу такого фотона (кванта) Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і знайдемо відношення до маси протона, взятої з таблиць Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Кг:

Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1=Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 .

Відповідь: довжина хвилі Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 — кванта Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 м, маса Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 — кванта перевищує масу протона у Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 разів.

Задача № 3

ККД 100- ватної лампочки розжарення у видимій області близький до 3 %. Зробить оцінку кількості фотонів видимого світла з середньою довжиною хвилі 500 нм, які вона випромінює: 1) на протязі секунди; 2) одночасно.

Розв’язання. Енергія одного фотона Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1. Кількість фотонів за секунду з урахуванням ККД становить Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і враховуючи енергію одного кванта, будемо мати Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 Дж. с – стала Планка, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1=3.108 м/с – швидкість світла у вакуумі. . Підставимо чисельні значення величин: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1=Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 фотонів/с. Тривалість випромінювання одного фотона близько Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 ( у діапазоні видимого світла), тому одночасно народжується біля Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 фотонів.

Відповідь: 1) на протязі секунди лампа випромінює Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 фотонів; 2) одночасно — Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 фотонів.

Задача № 4

Рентгенівська трубка, яка працює під напругою Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1= 66 кВ при силі струму Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1+ 15 мА, випромінює щосекунди Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 фотонів. Вважаючи довжину хвилі випромінювання рівноюКвантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1М, визначити ККД установки.

Розв’язання. Енергія, яку щосекунди випромінює трубка, дорівнює енергії фотонів, які вилетіли: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, де Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 — число фотонів, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1— енергія одного фотона, тому Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1.

Споживана лампою потужність Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1. Отже, ККД установки Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, де Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 Дж. с – стала Планка, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1=3.108 м/с – швидкість світла у вакуумі.

Підставимо значення і знайдемо : Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1= 0,02= 2%.

Відповідь: ККД установки Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1= 0,02= 2%.

Задача № 5

Визначте співвідношення модулів імпульсів Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 фотонів, які відповідають електромагнітному промінню з частотами Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Гц і Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Гц.

Розв’язання. Модуль імпульсу кожного фотона визначимо за формулою: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1.

Визначимо співвідношення модулів імпульсів Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, звідки Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1.

Відповідь: співвідношення модулів імпульсів фотонів Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1.

Задача № 1

Червона границя фотоефекта рубідію Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1= 810 нм. Яку затримуючу різницю потенціалів потрібно прикласти до фотоелемента, щоб затримати електрони, випромінюванні рубідієм під дією ультрафіолетових променів довжиною хвилі Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1= 100 нм?

Розв’язання. Енергія кванта ультрафіолетових променів витрачається на роботу виходу електрона з металу

( Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, яку можна визначити за червоною границею фотоефекту, та на кінетичну енергію, що її дістає електрон. Робота Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, яку необхідно витратити, щоб затримати електрони, які вилетіли з катода, дорівнює їх кінетичній енергії, тобто Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1. На підставі сказаного, маємо

Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1,

Де Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1— шукана напруга. Розв’язуючи одержане рівняння відносноКвантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і виражаючи частоту Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 через швидкість світла Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Та довжину хвилі Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 (Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1), знаходимо

Реферати

 • лабораторна робота. оцінка якості мясних пресервів
 • Роль химико-технологических процессов в промышленности.
 • вирощування ожини в промислових умовах
 • виды и назначение посуды
 • дсту методи органолптичної оцінки харчових продуктів
 • задачі з математичного програмування
 • Клиент для комментариев WordPress
Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС