Контрольні карти по якісних ознаках

Самостійна Робота № 3

Контрольні карти по якісних ознаках

По якісних ознаках (або по альтернативній ознаці) розрізняють наступні контрольні карти:

— карта частки дефектної продукції (р-карта);

— карта числа дефектних одиниць продукції (рn-карта);

— карта числа дефектів (c-карта);

— карта числа дефектів на одиницю продукції (u-карта).

Карта частки дефектної продукції. Застосовується для контролю і регулювання технологічного процесу по частці дефектних виробів у вибірці. Точки на контрольній карті ставлять за значеннями частки дефектної продукції у вибірках:

Контрольні карти по якісних ознаках, де ni – об’єм i-ї вибірки, x – кількість бракованих виробів у вибірці. Вибірка береться за зміну, добуабо більше.

Середню лінію розраховують за формулою

Контрольні карти по якісних ознаках, де k – число вибірок. Зазвичай, k = 20…30.

Контрольні границі знаходять за формулою Контрольні карти по якісних ознаках

Об’єм вибірки підбирають так, щоб у ній було в основному від 1 до 5 дефектних виробів. Якщо об’єм вибірки неоднаковий при кожному доборі, то контрольні границі обчислюють при кожному доборі (для кожної точки), тобто границі в цьому випадку непостійні.

Карта числа дефектних одиниць продукції. Використовується для контролю і регулювання технологічного процесу по числу дефектних виробів у вибірці. Використовують вибірки постійного об’єму. Об’єм вибірки підбирають так, щоб у ній було в основному від 1 до 5 дефектних виробів. Точки наносять на карту по кількості дефектних виробів у вибірці pin. Середню лінію розраховують як значення

Контрольні карти по якісних ознаках

Контрольні границі знаходять за формулою Контрольні карти по якісних ознаках, де Контрольні карти по якісних ознаках. Якщо Кн<0, його не розглядають.

Карта числа дефектів. У цих картах реєструється число дефектів c, виявлених у встановленій одиниці контрольованої продукції, наприклад, у рулоні тканини або паперу, на визначеній площі пластика, скла і т. п. Передбачають таку одиницю контрольованої продукції, щоб вона містила в основному 1…5 дефектів.

Середню лінію знаходять за формулою

Контрольні карти по якісних ознаках

Контрольні границі Контрольні карти по якісних ознаках

Карта числа дефектів на одиницю продукції. Використовується замість с-карты, коли параметр одиниці продукції (наприклад, площа, довжина) не є постійним розміром, тобто об’єм вибірки непостійний. Точки на u-карті – це значення ui=ci/ni, де ci – число дефектів в i-й вибірці. Середня лінія

Контрольні карти по якісних ознаках

Контрольні границі: Контрольні карти по якісних ознаках. Оскільки об’єм вибірки непостійний, границі теж непостійні, і їх обчислюють для кожної точки.

Приклад. При впровадженні статистичного регулювання виробництва виробів отримані дані, приведені в табл.1. Побудувати контрольну р-карту і провести по ній статистичний аналіз процесу.

Таблиця 1.

№ вибірки

Об’єм вибірки

Число дефектних виробів

№ вибірки

Об’єм вибірки

Число дефектних виробів

1

100

2

14

750

15

2

110

2

15

110

3

3

100

1

16

132

5

4

120

3

17

110

3

5

150

3

18

900

20

6

760

10

19

200

4

7

140

2

20

750

16

8

135

4

21

250

3

9

850

17

22

100

1

10

160

2

23

125

2

11

125

2

24

113

3

12

112

2

25

870

20

13

180

3

Результати розрахунків і побудов показані на мал.1 і 2.

Контрольні карти по якісних ознаках

Мал.1. Розрахунок р-карты за даними прикладу.

Контрольні карти по якісних ознаках

Мал.2. Контрольна р-карта за даними прикладу.

На р-картінемає ознак розладнаності процесу. Тому процес варто вважати стабільним.

Завдання

1. Виконати розрахунки і побудови відповідно до прикладу.

2. На целюлозно-паперовому підприємстві при контролі рулонів паперу однакової довжини протягом 25 днів була виявлена кількість дефектів на один рулон, подана в таблиці 2. Побудувати по наявним даним контрольну карту і визначити, чи є технологічний процес стабільним.

Таблиця 2.

№ вибірки

Число дефектів у рулоні

№ вибірки

Число дефектів у рулоні

1

3

14

5

2

4

15

6

3

5

16

3

4

7

17

5

5

3

18

4

6

5

19

6

7

6

20

5

8

2

21

5

9

4

22

7

10

6

23

4

11

3

24

3

12

7

25

6

13

4

1. Побудувати контрольну карту за результатами, поданим у табл. 3, з обліком того, що об’єм вибірки постійний і дорівнює 100. За допомогою карти провести статистичний аналіз процесу.

Таблиця 3.

№ вибірки

Число дефектних виробів

№ вибірки

Число дефектних виробів

1

5

14

3

2

2

15

6

3

3

16

4

4

0

17

1

5

2

18

2

6

3

19

3

7

2

20

1

8

4

21

6

9

6

22

2

10

1

23

3

11

2

24

5

12

3

25

2

13

4

4. Побудувати по наявним даним (табл. 4) контрольну карту і визначити, чи є технологічний процес стабільним.

Таблиця 4.

№ вибірки

Об’єм вибірки

Число дефектів у вибірці

№ вибірки

Об’єм вибірки

Число дефектів у вибірці

1

1,0

3

11

1,8

7

2

1,0

4

12

1,8

9

3

1,0

3

13

1,0

3

4

1,0

2

14

1,0

2

5

1,0

4

15

1,0

5

6

1,5

7

16

1,0

3

7

1,5

5

17

1,5

6

8

1,5

6

18

1,5

6

9

1,5

6

19

1,5

3

10

1,5

4

20

1,5

6

Реферати :

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС