mi band

Контрольна робота та коментар до іі виконання — №2

Вершкові напої виготовляють із цукром, какао і кофе за тією ж технологічною схемою, як і аналогічні напої з молока. Пастеризацію здійснюють при температурі 85-87◦С, гомогенізацію при тиску 9,8 – 11 МПа. Готові напої повинні мати масову частку жиру не менш як 10%, цукру – 7-10, какао – 2,5. Кислотність не повинна перевищувати 20◦Т. Строк реалізації таких напоїв – не більш як 12 год при температурі зберігання до 8◦С.

Список літератури.

1. М. І. Машкін „Молоко і молочні продукти” – к., 1996р.

2. В. М. Ніколенко „обладнання та технологія молочного виробництва” – К., 1995р.

3. Горбатова К. К. „Биохимия молока и молочных продуктов”, 1986р.

4. Твердохлеб, Даланян „Технология молока и молочных продуктов”, 1994г.

5. Барабанщиков Н. В. „Молочное дело”, — М., 1983.

6. Власенко В. В., Машкін М. І. „Технологія виробництва і переробки молока і молочних продуктів”, — вінниця, 1996р.

Коментар до виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконана у повному обсязі, у відповідний термін, згідно визначеного варіанту, вказана література, яка була використана при написанні контрольної роботи.

Робота дала можливість перевірити глибину засвоєння матеріалу. Відповіді дані ясно і чітко, змістовно і задовольняють вимоги програми конкретної дисципліни.

Варіанти відповідей є логічно закінченими, що доводить засвоєння теоретичних знань, сприяє придбанню практичних навичок для наступної професійної діяльності.

Робота заслуговує позитивної оцінки.

Реферати :

mi band