mi band

Контрольна робота — №4

5.Діденко А. Н. Сучасне діловодство:Навчальний посібник. – К., 2004.

6.Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – К., 2003.

Коментар виконаної роботи:

Робота виконана належним чином. Відповідно до вимог, що ставляться до змісту та форми даного типу робот. Теоретична частина виконана в достатньому обсязі, питання розкрите в основному повністю.

Практична частина виконана вірно у відповідності з

Контрольна робота допускається до захисту.

Найбільш поширеними помилками при написання контрольної роботи є:

1. На титульному аркуші не вказується номер залікової книжки.

2. Контрольна робота виконується не за варіантом, вказаним в методичній розробці по написанню контрольної роботи.

3. Не складається план контрольної роботи.

4. При написанні контрольної роботи використовується застаріле законодавство.

5. Невірно складається список літератури, яка використовувалася при написанні контрольної роботи

Реферати :

mi band