Контроль виробництва та якості яйцепродуктів крові обладнання та прилади лабораторіі

Самостійна робота студента 8.

ТЕМА 8. Контроль виробництва та якості яйцепродуктів, крові. Обладнання та прилади лабораторії.

При підготовці даної теми необхідно повторити лекційний матеріал по технології виробництва яйцепродуктів і продуктів переробки крові. Використання крові для переробки наведені на схемі 1.

Контроль виробництва та якості яйцепродуктів крові обладнання та прилади лабораторіі

Контроль виробництва та якості яйцепродуктів крові обладнання та прилади лабораторіі

Додатково вивчити вимоги до якості яєць, сухих і морожених яйцепродуктів. Методики проведення якості морожених яйцепродуктів: підготування проб, визначення кольору, консистенції, запаху, смаку, вміст сторонніх домішок, масової частки вологи, білку, жиру; визначення кислотності [1].

Методики проведення сухих яйцепродуктів: підготування проб, кольору, структури, вологи, білкових речовин, жиру, золи, визначення кислотності рН, визначення розчинності.

Вивчити вимоги до якості харчової і технічної крові і продуктів її переробки.

Методики проведення органолептичної оцінки крові і її фракцій (кольору, консистенції, відсутності стороннього або гнильного запаху), фізико-хімічних показників (масової частки вологи, розчинних білкових речовин, клеюутворення, масової долі жирових речовин для (чорного альбуміну) [2].

Додатково вивчити питання: організацію виробничих лабораторії харчових виробництв, і зокрема, вимоги до приміщень лабораторій, що здійснюють технохімічний контроль (розміри виробничої лабораторії, відділення і приміщення, освітлення та санітарно-гігієнічні умови; організацію роботи лабораторії та її устаткування; загальні вимоги, які висуваються до акредитованих лабораторій) [3].

Контрольні запитання

1. Які правила вхідного контролю якості яєць, які надходять для виробництва яйцепродуктів?

2. Перерахуйте методи визначення якості яйцепродуктів?

3. Які основні вимоги до якості крові у відповідності за характером її використання?

4. Назвіть показники, визначення якості продуктів переробки крові і методи їх оцінки?

5. Які відділення повинна мати виробнича лабораторія для визначення фізико-хімічних показників харчової продукції?

6. Які основні вимоги висувають до акредитованих лабораторій?

7. Що підтверджує технічну компетентність лабораторій?

8. Чим визначається незалежність випробувальної лабораторії.

Література

1. Журавская Н. К., Гутник Б. Е., Журавская И. А. Технохимический контроль производства мяса и мясопродуктов. – М.: Колос, 1999. – с. 147-163.

2. Журавская Н. К., Гутник Б. Е., Журавская И. А. Технохимический контроль производства мяса и мясопродуктов. – М.: Колос, 1999. – с. 99-105.

3. Методи контролю якості харчової продукції: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів технологічних спеціальностей / О. І.Червенко, Л. М.Крайнюк, Л. О.Касілова, Л. Р. Димитрієвич та ін./ Харківський державний університет харчування та торгівлі: — Харків. ХДУХТ, 2005. – с. 214-227.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Технохімічний контроль
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС